Puc utilitzar el meu portàtil?

Sí. En aquest cas, serà responsabilitat del propi usuari assegurar la viabilitat de la connexió amb el projector de la sala i, per tant, caldrà que l'usuari es porti dels cables i/o conversors necessaris.