Es pot sincronitzar només algunes carpetes al client d'escriptori?

Si, Nextcloud permet escollir les carpetes que es sincronitzen i al lloc on es sincronitzen. La resta de fitxers del Drive es podrien consultar des del client web.
Per defecte sincronitza tot el contingut del compte.