En què consisteix el servei de desplegament de la configuració?

El servei consisteix en el desplegament, sota demanda, de la configuració CaminsWS. Sobre aquesta configuració el sistema permet afegir certes aplicacions específiques de forma adicional, a fi de permetre l'adaptació a les necessitats de cada usuari.

El sistema es desplega per defecte en anglès. També hi ha la possibilitat d'escollir el desplegament en castellà o català. Tota la documentació de suport es publica en anglès. Quant a les eines de correcció ortogràfica dels paquets ofimàtics, s'instal·len en castellà, català i anglès.

Un cop la persona ha sol·licitat el servei, el procediment de desplegament d'una estació de treball consta de tres fases:

  • Dia 1: Visita in situ per detectar les especificitats del sistema actual, la possibilitat de desplegar el sistema, mantenir les dades i configuracions. També decidir les opcions de cara al desplegament de la configuració (idioma, aplicacions específiques, etc). Si és necessari, es farà una còpia de seguretat de les dades de l'usuari, idealment durant la nit anterior a la reconfiguració de l'equip.
     
  • Dia 2: Un cop s'han copiat totes les dades, es retirarà l'ordinador per tal de fer la reinstal·lació del sistema operatiu i el desplegament de la imatge. S'instal·larà i es reconfigurarà l'equip i es restauraran les dades de l'usuari.
     
  • Dia 3: Trasllat de l'estació de treball a la seva ubicació original. Posada en marxa i resolució dels dubtes específics que tingui l'usuari.