Càlcul intensiu

Clusters de computació d'alt rendiment per investigadors i estudiants

Creació de dos entorns de High Performance Computing (HPC) formats per un conjunt de 45 nodes de càlcul que ofereixen 584 cores i 2760 Gb de memòria RAM connectats a xarxes Infiniband i Gigabit ethernet. 

A través d'aquests dos entorns s'ofereix el servei de càlcul intensiu a investigadors i estudiants amb grans necessitats de memòria i processament de dades en els seus treballs.

Els usuaris tenen a la seva disposició el software científic necessari per realitzar la seva feina: compiladors, llibreries i software específic. També es disposa d'un gestor de cues de processos que permet optimitzar la repartició dels recursos disponibles, a més de totes les eines software habituals en un cluster d'alt rendiment.

El servei de càlcul intensiu s'està utilitzant en els àmbits dels mètodes numèrics, models estadístics, anàlisi d'estructures i tot tipus de simulacions, com per exemple el càlcul del flux d'aire en una ala d'avió o les tensions i esforços en el model estructural d'un pont.

En col·laboració amb: Escola de Camins, Departament MA3 i Laboratori de Càlcul Numèric (LaCàN)

En funcionament des de Març de 2009