Com sol·licitar una nova traducció?

Per sol·licitar la creació d’una nova traducció caldrà posar-se en contacte amb CaminsTECH mitjançant un tiquet. En aquest tiquet caldrà indicar les dades següents.

  • Indicar l’idioma de la nova traducció.
  • Indicar l’idioma que s’utilitzarà com a plantilla.

Una vegada tractada la petició per part de CaminsTECH, es copiaran els continguts de la web de l’idioma d’origen sobre la nova traducció i s’enllaçaran per permetre la navegació entre idiomes.

Ni la pàgina web ni les seves modificacions no seran públiques (estan en estat «Esborrany») fins que l’usuari decideixi publicar-ho expressament canviant l’estat de la pàgina a «Públic».

En el moment de la publicació caldrà comunicar-ho a CaminsTECH (mitjançant un comentari al tiquet creat prèviament).