Durant el període d'estiu de l'1 al 26 d'agost restaran en funcionament tots els Serveis TIC.

  • Les setmanes de tancament UPC de l'1 al 19 d'agost, l’horari d’atenció d’incidències serà de les 9:00h a les 14:00hNo hi haurà atenció telefònica.
  • Del 22 d'agost al 2 de setembre l’horari d’atenció d’incidències serà de les 8:00h a les 14:00h. Hi haurà atenció telefònica.

A petició de la USEGiM (Unitat de Suport a la gestió d'estudis de grau i màster) de la UTGAC, s’han implementat en el Portal Camins, les següents millores dins la funcionalitat que dona suport a la Gestió dels precompromisos de mobilitat:

Gener 2018
Ignasi Casanova

Realització de tasques de suport, gravació i edició per a la creació vídeos dins del projecte d'innovació docent d’autoaprenentatge i comunicació en l’assignatura de Química de Materials del grup en anglès de 1r curs d’Enginyeria Civil. 

Amb la proximitat de la fi de l'any, fem balanç dels projectes i actuacions TIC més destacats realitzats des de CaminsTECH (Serveis TIC de la UTG de l'àmbit de Camins).

Ja tenim disponible per a la docència una nova eina audiovisual al Plató de gravació del nostre Servei de producció audiovisual que forma part també del Servei de Producció Audiovisual UPC, es tracta d'un Lightboard, una pissarra digital formada per un panell de vidre suspès en un marc de metall amb llum