La setmana del 2 al 6 d'agost s'ofereix atenció telefònica de matí de les 8:00 h a les 14:00 h

Talls de subministrament elèctric: el tall de subministrament elèctric anual tindrà diferents afectacions depenent dels edificis.

  • TOTS els edificis del campus Nord: el dia 3 d’agost des de les 7:00 h fins a les 16:00 h.
  • A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3 i C3: des del mateix dia 3 d'agost a les 7:00 h fins al dia 4 a les 20.00 h

A causa d'aquest tall, la xarxa per cable dels ordinadors dels edificis gestionats pels Serveis TIC de la UTGAC no estarà operativa des del dia 3 d'agost a les 7:00h fins al dia 5 d'agost a les 9:00h.

Durant el període de tancament del 9 al 27 d'agost restaran en funcionament amb normalitat tots els serveis TIC de l'àmbit Camins (PortalCamins, CaminsBROKER, CaminsDESKTOP, CaminsDRIVE, CaminsFILES, TITANI, etc.). L’horari d’atenció d’incidències durant aquest període serà de les 9:00 h a les 14:00 h i la seva resolució estarà condicionada a la complexitat d’aquestes. No hi haurà atenció telefònica.

A petició de la USEGiM (Unitat de Suport a la gestió d'estudis de grau i màster) de la UTGAC, s’han implementat en el Portal Camins, les següents millores dins la funcionalitat que dona suport a la Gestió dels precompromisos de mobilitat:

Gener 2018
Ignasi Casanova

Realització de tasques de suport, gravació i edició per a la creació vídeos dins del projecte d'innovació docent d’autoaprenentatge i comunicació en l’assignatura de Química de Materials del grup en anglès de 1r curs d’Enginyeria Civil. 

Ja tenim disponible per a la docència una nova eina audiovisual al Plató de gravació del nostre Servei de producció audiovisual que forma part també del Servei de Producció Audiovisual UPC, es tracta d'un Lightboard, una pissarra digital formada per un panell de vidre suspès en un marc de metall amb llum

La primera setmana març van acabar les instal·lacions i condicionament de les darreres aules que quedaven pendents i podem anunciar-vos que totes les aules on s’imparteix docència dels aularis A1 i A2 del Campus Nord ja s’han convertit en aules híbrides, per tant, permeten si cal la realització de videoconferències perquè l’alumnat pugui seguir la docència tant presencialment com des de casa.