Tecnologia aplicada a la Docència i la Recerca a l'Enginyeria de Camins

En funcionament des de Setembre de 2016

Per aquest curs 2016-2017, s'han dut a terme diferents millores pel que fa a la configuració i administració de les aules informàtiques de l'Escola.

Andreu Codina Mendoza, Albert Creus Mir, Àlvar Garola Crespo, Ester Pujadas Gispert, Jordi Poblet Puig, M. Àngels Puigví Burniol, Patricia Pardo, Rosa Estela Carbonell, Rolando Chacón, Susanna Valls del Barrio

La Sotsdirecció d’Innovació Docent de l'Escola, coordina un curs MOOC (Massive Open Online Course)  anomenat "El lenguaje de la Ingeniería" i que compte amb la participació tant de professors i professores de l’Escola d'Enginyeria de Terrassa com de l’Escola de Camins.

Octubre 2015 - Març 2016

Projecte de renovació d'infraestructures de suport a la recerca associada a les línies d'investigació de l'entorn dels Departaments de l'Escola de Camins que sempre ha requerit de càlculs complexes i diversos, amb grans necessitats de memòria i processament de dades, en l’àmbit de la modelització numèrica, models estadístics, anàlisi d'estructures i tot tipus de simulacions.

El servei d’aules informàtiques és essencial per l'Escola de Camins. Disposar d’aules equipades amb els recursos suficients per a poder executar el programari docent instal•lat, buscar el mínim temps de resposta en la resolució de problemes i poder oferir una experiència d’usuari acceptable, és vital pel correcte desenvolupament de la docència.

Amb l'objectiu de millorar la cobertura i el servei de la xarxa sense fils Eduroam  i estendre a tots els edificis de l'àmbit de Camins, s'han instal.lat 9 noves antenes Wifi a l'edifici C1 als espais de la secció de Tecnologia d’Estructures, Materials i Construcció (TEMC):

Es posa en marxa un nou servei orientat al PDI (Personal Docent i Investigador) de l'àmbit de Camins per tal que pugui allotjar la seva pàgina web personal dins la web del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (DECA) i que sigui enllaçada des del Directori de l'Escola.