Portal Camins: Millores en la gestió de precompromisos de mobilitat:

Documentació en format electrònic

A petició de la USEGiM (Unitat de Suport a la gestió d'estudis de grau i màster) de la UTGAC, s’han implementat en el Portal Camins, les següents millores dins la funcionalitat que dona suport a la Gestió dels precompromisos de mobilitat:

1/ Generació automàtica del Learning Agreement for studies: Abans de que un estudiant marxi de mobilitat, ha de pactar les assignatures que cursarà a la universitat de destinació i quina serà la correspondència a l’Escola. Això queda reflectit en el document “acord d’aprenentatge” o Learning Agreement. S’ha implementat en el Portal Camins, que en funció de les dades introduïdes per l’estudiant que ha de marxar de mobilitat i una vegada el precompromis hagi estat acceptat pel Cap d'Estudis, es generi automàticament aquest Learning Agreement en el format establert per el SEPIE (Servicio Español para la internacionalización de la Educación).

2/ Documents associats a la mobilitat:

Amb l’objectiu que l’estudiant pugui desar la documentació necessària per la gestió dels precompromisos de mobilitat, s’ha implementat una funcionalitat que permet a cada estudiant pujar els documents relacionats amb el procés i classificar-los segons la tipologia dels mateixos (Dates d’estada, Acord Financer, ...)

La principal millora és que permet tenir la documentació en format electrònic i accessible pels gestors, així com reduir l’intercanvi de correus electrònics que es generaven amb l’estudiantat per l’enviament i recollida de la documentació.