Curs 2017/18 - Renovació del servidor d'estudiants

Millores en els serveis TIC per docència

Aquest curs 2017/18 s'ha renovat el sistema que dona servei a l'entorn d'aules informàtiques, és a dir, comptes d'estudiants (graus, màsters i doctorands) i professors de l'Escola.  Es tractava d'un servei virtualitzat basat en un servidor amb sistema Linux Ubuntu 12.04 i el servei de fitxers Samba 3. La renovació ha consistit en la instal.lació d'un nou servidor virtual amb Ubuntu Server 16.04 i Samba 4.

 

Avantages:

  • Ampliació de la quota a l'entorn d'aules: Aprofitant la renovació s'ha duplicat la quota de disc de la unitat personal que s'ofereix, que passa de 512MB a 1 GB.
  • Accés remot als fitxers des del Portal web caminsFILES: Els estudiants i PDI poden accedir al compte personal de l'entorn d'aules des de la web https://caminsfiles.upc.edu
  • Accés a la carpeta personal de l'entorn d'aules informàtiques des de les estacions de treball del PDI que disposin del servei caminsWS (és té accés a la unitat personal des d'una unitat de l'ordinador).
En funcionament des de Setembre 2017