How can we use Digital Technology to reform education?

dissabte, 10 març, 2018

Aquest post és fruit de l’assistència a la conferència organitzada des de l’ICE Education Going Digital: Aproaches, Experiences and Lessons Learned” de la professora Katerina Bagiati(1), investigadora de l’Open Learning del MIT (Massachusetts Institute of Technology). Es tracta d’un resum més o menys extens de les seves explicacions, posant èmfasi en els conceptes més relacionats amb els serveis i el suport TIC.

1.- EL MIT, 20 ANYS INNOVANT EN L’APRENENTATGE:

En primer lloc, la professora Bagiati, va fer un recorregut de les innovacions tecnològiques que s’han anat implantant en el MIT en els darrers 20 anys:

1990 - TEAL (Technology Enabled Active Learning) classroom:

El projecte TEAL (“Aprenentatge Actiu facilitat per la Tecnologia”) fou introduït al MIT per un professor i els seus col·laboradors en la docència de Física de primer any, amb l’objectiu d’enfocar l'ensenyament cap a una metodologia més activa, buscant involucrar profundament a l’estudiant i trencant amb el model unidireccional tradicional.

Aquest enfocament implica canvis fonamentals en pedagogia, tecnologia i disseny dels espais. Pel que fa a l'espai, el primer prototipus d’aula TEAL estava formada per tretze taules circulars que acollien 9 estudiants cada una (tres grups de tres estudiants per grup amb un portàtil en xarxa per cada grup), 8 videoprojectors amb les pantalles de projecció, 13 pissarres situades en el perímetre de la sala i una estació de treball al centre de control.

A nivell pedagògic, una classe TEAL incorpora explicacions, experiments pràctics, simulacions,... Els professors fan exposicions de 20 minuts intercalades amb preguntes de debat, visualitzacions i exercicis. Els alumnes fan servir simulacions animades dissenyades per ajudar-los a visualitzar conceptes i realitzar experiments en grups durant la classe. Els professors sovint fan preguntes, que els alumnes discuteixen i responen a través d'un sistema electrònic de votacions. El professor no té una ubicació fixa sinó que passeja per l’espai amb un micròfon inalàmbric parlant amb els estudiants sobre el seu treball, avaluant la seva comprensió, facilitant la interacció i promovent un millor aprenentatge.

La tecnologia utilitzada a l’aula permet molta flexibilitat, per exemple, el professor pot projectar els contingut des del seu ordinador de la taula central simultàniament a tots els participants, cada taula pot projectar el seu contingut al seu monitor o a tots els monitors de la classe, etc. El professorat controla tota la tecnologia mitjançant un panell tàctil amb configuracions preestablertes a l'ordinador central.

1999 - The Open CourseWare: https://ocw.mit.edu/index.htm

Va començar com un experiment per compartir coneixements i materials de formació online, publicats sota una llicència oberta, per a l'accés dels estudiants i educadors de tot el món i actualment, hi ha materials disponibles de més de 2.300 cursos.

Les darreres innovacions incorporades en el MITOPENCOURSEWARE són les següents:

 • 2011- OCW Scholar: http://ocw.mit.edu/courses/ocw-scholar/
  Cursos dissenyats per estudiants que necessiten aprendre de forma autònoma, tenen pocs recursos o poques possibilitats d’accedir a la universitat. Els cursos es basen en materials que els alumnes del MIT utilitzen a les aules, són més complerts i també inclouen continguts especials creats a mida. Els continguts s’organitzen en seqüències lògiques, i incorporen vídeos, elements multimèdia i simulacions.
 • 2013 - OCW Educator: http://ocw.mit.edu/educator/
  Espai per compartir materials, experiències i punts de vista per part dels professors del MIT. Ofereix formes de navegar per la gran biblioteca de material docent en obert i disponible al MIT OpenCourseWare i seleccionar i adaptar lliurement les explicacions, exemples i simulacions realitzades pels professors del MIT.

2012 -  The MIT Office of Digital Learning (ODL): https://odl.mit.edu

El 2012 es crea aquesta oficina que s’encarrega d'innovar en les metodologies docents i donar suport al desenvolupament i ús de la tecnologia digital en l’ensenyament, tant dins del campus del MIT com en l’ensenyament online.

A l'abril de 2013, es va posar en marxa un grup de treball format per professors, estudiants i personal, per estudiar el potencial que representa l’aprenentatge digital i el seu impacte en els futurs models d'ensenyament i aprenentatge, tant al campus com arreu del món. Aquest grup va elaborar un informe on oferia 16 recomanacions que permetien al MIT aprofitar les oportunitats de l’educació online.

2013- OEPI (Online Education Policy Initiative): https://oepi.mit.edu/

Com a conseqüència de l’informe anterior, va aparèixer la OEPI (Iniciativa de Política Educativa en línia), integrada per professors i investigadors del MIT i assessorada per un consell assessor extern, amb la missió d’explorar els impactes de l’aprenentatge online en l’educació superior per ser utilitzats des d’una perspectiva estratègica i política.

2018 – The MIT Office of Open Learning: https://openlearning.mit.edu/

L’Oficina d’Aprenentatge Digital (ODL) s’emmarca dins del concepte més ampli que és el MIT Open Learning, un projecte que té per objectiu transformar l'ensenyament i l'aprenentatge al MIT i arreu del món aprofitant el potencial de les noves tecnologies.

Com s'ha dit anteriorment, la ODL dona suport als professors del MIT interessats a incorporar la tecnologia i la innovació al procés d'ensenyament i aprenentatge, tant dins del campus del MIT com més enllà, mitjançant els cursos online.  Inclou perfils com ara pedagogs, experts en disseny, especialistes en producció de vídeo, experts en propietat intel·lectual, especialistes en formació digital... i proporciona l'experiència, les eines, la formació i el suport necessaris per planificar, dissenyar, crear i oferir cursos online.

2.- ELS SERVEIS I EL SUPORT TIC: Els professors tenen l’ampli ventall de serveis i suport oferts des de la ODL:

MITx forma part de la ODL i la seva missió és donar suport al desenvolupament de cursos online de qualitat. Aquests cursos poden ser:

 • Cursos per estudiants matriculats oficialment al MIT (Residential MITx)
 • Cursos MOOC que s’ofereixen globalment per Internet (MITx on edX)

La plataforma que allotja tots aquests continguts és open edX. El 2012, Harvard i el MIT van fundar edX, una plataforma de cursos en línia massius i oberts (MOOC), per a hostatjar cursos en línia de nivell universitari i oferir-los a persones d’arreu del món. Els cursos en línia del MIT lliurats globalment a través d’edX es denominen MITx on edX.

Els professors del MIT solen dissenyar el seu MITx en un curs global de edX per a que coincideixi al màxim possible al curs equivalent al MIT al campus. Això els permet explorar el potencial d'aprenentatge en línia en el context d'un curs real del MIT i identificar novetats que millorin i fins i tot transformin l'experiència del campus.

Espais i tecnologies digitals per l’aprenentatge per ser utilitzats en el campus del MIT:

De totes les eines disponibles i que es poden consultar en aquest enllaç, https://openlearning.mit.edu/campus/digital-tools-classroom, en destaquem:

 • Programa UROP

Programa d’incentius pels estudiants del MIT per la creació d’aplicacions d’aprenentatge digital (apps, eines, simulacions...)

Lightboard és una pissarra transparent que permet l’escriptura fent servir uns rotuladors de tinta fluorescent que brillen sota les llums col·locades al voltant de la superfície de la pantalla.

L’estructura s’integra en un sistema de gravació que inverteix la imatge per poder-la visualitzar correctament en el producte final.

Està especialment pensada per crear continguts orientats a l’ensenyament online, MOOCs, Flipped Learning, etc. donant com a resultat uns productes atractius i vistosos.

Permet una forma natural de comunicació sense donar l’esquena als estudiants quan el professor explica els conceptes, resolt exercicis, dibuixa diagrames, equacions o fórmules... dona aquesta sensació d’interacció amb els professor.

3.- DARRERES INICIATIVES

Nous formats d’aprenentatge que s’estan desenvolupant en l MIT:

 • MicroMasters: https://micromasters.mit.edu
  Complement formatiu per a estudiants online de qualsevol part del món. Els alumnes que superen un conjunt de cursos de nivell de postgrau del MITx i un o més exàmens tutelats (“proctored exams”) obtenen un títol de MicroMasters i, a més, poden optar a un programa presencial de màster en el MIT així com en altres universitats.
   
 • MITxPRO: https://mitxpro.mit.edu/
  Oportunitat de desenvolupament professional pel públic en general mitjançant cursos i programes online.

(1) Doctora en Engineering Education per la Purdue University. Research Scientist especialitzada en aprenentatge STEM i en tecnologies d’aprenentatge innovadores, nous enfocaments pedagògics i nous entorns d’aprenentatge.