"Televots" per un aprenentatge més dinàmic

Incentiva la participació dels estudiants mitjançant la interactivitat

Projecte per incorporar l'ús de dispositius de resposta interactiva (televots) a l'aula a fi de millorar els sistemes d'avaluació i dinamització de l'aprenentatge mitjançant eines TIC.

Es tracta d'un sistema senzill que permet emetre i comptabilitzar vots en temps real.

Algunes aplicacions docents:

 • Dinamitzar els processos d'aprenentatge
 • Incentivar la participació i mantenir l'interés de l'estudiantat
 • Obtenir feedback en difererents etapes de la docència:
  • Planificació: Identificar el grau de coneixement prèvi de l'estudiantat sobre un determinat tema
  • Desenvolupament:
   • Comprovar durant la sessió si s'estan seguint adequadament les explicacions
   • Conèixer, en temps reals, els aspectes i materies sobre els que caldria fer incís
  • Evaluació continua
 • Obtenir dades per l'anàlisi posterior de les respostes dels alumnes

El sistema està composat de:

 • 50 Comandaments de votació interactiva TurningPoint
 • Receptor de vot (tipus USB) que cal connectar al PC
 • Software integrat 100 % en el PowerPoint que permet crear i presentar les preguntes a l'aula: TurningPoint per PowerPoint

La transmissió de les votacions entre els comandaments i el receptor es realitzar via ondes de radiofreqüència alta, mitjançant una tecnologia segura.

Treball futur:

La intenció de la UPC és que aquest sistema permeti a l’usuari utilitzar el seu propi smartphone, mòbil amb wifi, tauletes, portàtil, etc. per contestar. I que, per tant, deslliuri completament el professor de repartir, recollir i custodiar els comandaments a distància, que només utilitzarien els usuaris que no disposin del seu propi dispositiu.

Utilització del sistema:

 • Les preguntes: les preguntes i les respostes s’insereixen directament en la presentació PowerPoint. Es pregunta de forma col·lectiva i s’obtenen respostes individuals. El sistema permet l’anonimat de l’audiència en el moment de votar o es pot parametritzar per identifica qui i què ha votat
 • La classe: durant la classe, cada estudiant disposa d’un comandament individual que farà servir per respondre a les preguntes preparades pel professor, i rep confirmació d’enviament mitjançant una llum verda del comandament que s’encén uns segons.
 • Les respostes: el receptor USB rep les respostes dels estudiants, enviades pels comandaments (emissions d’ones de radiofreqüència alta) i les mostra a la pantalla
 • Els resultats: les respostes es poden mostrar de forma gràfica i comentar-se de manera immediata o amb posterioritat. Les dades recuperades es guarden a efectes d’analitzar-los en Excel o qualsevol altre gestor de bases de dades. Elaboració d’informes

Experiències/Opinions del professorat:

 • De moment s’ha utilitzat en ocasions molt concretes, associades a l’aplicació de noves metodologies docents associades a l’EEES.
 • Sistema molt senzill de fer servir. El fet de que s’integri en el PowerPoint, facilita el seu ús al professorat.
 • Requereix una tasca prèvia de preparar les preguntes i la presentació
 • Lo habitual es que quan un professor planteja una pregunta només contestin els més extravertits o els que més en saben, la resta no diu res, aquest sistema ho evita
 • Permet conèixer, en temps reals, els aspectes i mataries sobre els que caldria fer incís
 • Disposar d’informació personalitzada de cada estudiant a l’inici de la formació i comparar resultats amb l’avaluació continuada i l’avaluació final
 • Preparar un document TurningPoint amb preguntes pel final o l’inici de la classe, sobre alguna cosa que el professor hagi demanat que es portes preparat o llegit, això permet comprovar el coneixement previ sobre un tema abans de fer una pràctica o començar un tema. Implica preparació de l’estudiant
 • Forma de passar llista
 • Fer enquestes genèriques sobre l’assignatura (al principi o al final de la mateixa) per tenir informació sobre la marxa de l’assignatura, les activitats que es duen a terme, etc

En col.laboració amb: La Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

En funcionament des de Maig 2011
Rosa Estela Carbonell
M. Àngels Puigví Burniol