Camins OpenCourseWare

Fes visible la teva assignatura a la xarxa

Sistema d’informació desenvolupat per a l’Escola de Camins per fomentar el lliure accés al coneixement i als materials docents mitjançant Internet.

Aquest lloc web permet la publicació i difusió en obert seguint la filosofia liderada pel MIT, es publiquen els recursos educatius que els professors utilitzen per la docència (publicats sota la llicència Creative Commons), així com la pròpia organització didàctica de les assignatures (programa, calendari de sessions, mètode d’avaluació...). D’aquesta manera, s'incentiva la creació de materials docents de qualitat i la innovació docent posant a disposició de tota la societat, els coneixements que es generen en el procés d’aprenentatge.

Un altre dels objectius del Camins OpenCourseware és donar una eïna especialment dissenyada per ajudar al professor en la introducció de la informació de les assignatures, i generar automàticament la guia docent d'una assignatura d’una manera fàcil i en tres idiomes (català, castellà i anglès) i poder exportar-la al format de guia UPC de manera automàtica.

El Camins OpenCourseWare està integrat al portal Universia a través del UPC OpenCourseWare.

En col.laboració amb: Escola de Camins

 

Gener 2010 - Març 2011