Restrospectiva de CaminsTECH 2018

dimecres, 10 gener, 2018

Per la gestió interna de l'equip de CaminsTECH, procurem seguir les bones pràctiques que fomenten les metodologies àgils, com les reunions de retrospectiva, reunions d’anàlisi i reflexió en les que l’equip analitza la forma de treballar per a la seva millora continua, al finalitzar un projecte o diferents parts d’un part d’un projecte.

Habitualment, el canvi d'any sol ser una època per fer balanç, reflexió i renovació, i és per aquest motiu que ens ha semblat una bona idea fer una reunió de retrospectiva del funcionament de l'any passat. A continuació us expliquem com ha anat i els resultats que n'hem extret.

L'objectiu

Revisar i analitzar com ha anat l'any 2017, com vam treballar (relacions, eines, projectes ...), quins problemes vam tenir, quines coses van funcionar bé i quines no, a fi d'identificar accions concretes de millora per aquest proper any i crear un pla d’acció per implementar-les.

El procediment

Hem utilitzat el mateix procediment que anys anteriors en reunions d'aquests tipus. Es tracta d'un procès senzill i ràpid d'implementar que ajuda a reflexionar sobre el què funciona i el que no. Utilitza la tècnica SSC (Start, Stop, Continue) sense temes establerts i amb la participació de tots els membres de l'equip.

Els resultats

Els resultats obtinguts es mostren en la següent taula agrupats per les diferents temàtiques que han anat sorgint al llarg de la reunió:

Temes CONTINUE
Què hauríem de seguir fent?
STOP
Què hauríem de deixar de fer?
START
Què hauríem de començar a fer?
Reunions de seguiment setmanals

Les reunions de seguiment d'equip setmanals per ser una bona eina perque tothom estigui assabentat dels temes globals.

En les reunions de seguiment d'equip setmanals no entrar en aspectes tècnics que provoquen que s'allarguin.

 

 

Fer les reunions de seguiment d'equip setmanals més àgils i dinàmiques.

Respectar el "time boxing" (temps màxim de la reunió, que tot l'equip coneix i no s'ha de superar).

Centrar la reunió en els problemes/avenços dels grans temes i/o projectes (són els que haurien d'estar en el Trello). Completar aquestes reunions setmanals amb reunions temàtiques per grups reduits per discutir temes més concrets que sorgeixen. 

Documentació Documentar temes per ser una eina molt útil a l'hora de resoldre incidències.   Establir un sistema de "peer review" per millorar la qualitat de la documentació generada.
Eines de gestió internes Utilitzar eines de gestió internes de l'equip.   Posar ordre en les eines internes de gestió utilitzades (actualment són moltes). Concretar perquè s'utilitza cadascuna d'elles.
Servei d'atenció a l'usuari El bon funcionament del CAU (Servei d'Atenció a l'usuari) doncs és una peça clau per la satisfacció dels nostres usuaris.  

Dotar de continguts tècnics més interessants a la beca d'atenció de tarda, que suposin un profit tant per la persona com pel servei.

Fer enquestes de satisfacció als usuaris.

Gestió de projectes  

En la gestió de projectes, evitar tenir projectes en marxa on només hi ha una persona TIC involucrada. Això suposa que el coneixement de l'estat del projecte el té una única persona.

Figura del "follower", persona no directament implicada en el projecte però que té interés en el seu seguiment

Establir un procediment pel desenvolupament de projectes en el que s'estableixi el circuit i les responsabilitats de l'equip de treball, enfatitzant la figura del "product owner" o "la veu del client" com la persona que ha de transmetre a l'equip de desenvolupament del projecte, les funcionalitats o requeriments que aquest haurà d'entregar.
Comunicació Comunicant als nostres usuaris amb els canals que tenim a l'abast.   Establir una política de comunicació més directa i activa que apropi més les nostres funcions als usuaris i ens permeti detectar noves necessitats.
Arquitectura tecnològica Continuar amb el disseny d'arquitectura tecnològica actual que combina la infraestructura de virtualització pròpia amb el cloud UPC segons les necessitats  

Generar un entorn de preproducció a partir de l'entorn real.

Disposar d'una eina gràfica que expliqui la interelació entre els sistemes que formen aquesta arquitectura.

     
     

 

Afegeix un nou comentari

Image CAPTCHA