Carpetes Compartides Google Drive

Carpetes de treball en grup a Google

Google Drive és el servei de fitxers al núvol que pertany al G Suite for Education.

Google Drive és el servei d'emmagatzemament de fitxers de G Suite que incorpora el compte corporatiu UPC, disposa de dos serveis diferenciats:

 • Els meus fitxers: es tracta del repositori de dades personals amb sincronització, que permet compartir fitxers i carpetes de manera individual. Aquest servei és de gestió personal per cada usuari.
 • Les carpetes compartides de Drive: són carpetes gestionades per l'organització on els membres seleccionats tenen accés. Aquest servei està ideat per a la implementació de carpetes de grup corporatives. Aquest és el servei que s'ofereix de manera corporativa des dels Serveis TIC de la UTG de l'Àmbit de Camins.

La diferència principal entre els dos serveis és que en les carpetes compartides, els propietaris del contingut són tots els membres que hi tenen accés, i no d'un sol usuari. Per tant, si un usuari es dona de baixa de la carpeta, se li revoca l'accés, però no s'esborra cap contingut de la carpeta. En aquest enllaç de la documentació de Google hi ha una comparativa detallada d'aquests dos serveis.

El servei de carpetes compartides de Google Drive per a l'àmbit Camins està ofert per Google i administrat pels Serveis TIC de la UTG de l'Àmbit de Camins.

FAQ de Google Drive

Accés al servei

 1. Per accedir a aquest servei cal utilitzar el compte d'UPC a través de l'adreça web https://drive.google.com,
 2. Accedir a l'apartat 'Carpetes Compartides' un cop iniciada la sessió.

Característiques del servei

El servei Google Drive ens aporta els següents avantatges sobre altres serveis d'emmagatzemament de dades:

 • Identificació amb les credencials (usuari i contrasenya) de la UPC (nom.cognom).
 • Capacitat d'emmagatzemament: actualment il·limitat, però Google ja ha anunciat que pròximament l'espai que ocupen els documents deixarà de ser il·limitat. Hem de ser conscients de quin espai ocupem, i fer-ne una gestió responsable.
 • Eines d'edició de documents (Google Docs) molt potents, que permeten l'edició multiusuari i l'accés des de dispositius de diferents tipus (ordinadors, tauletes i mòbils).
 • Accés als fitxers de Google Drive des de l'explorador del nostre equip sense que ocupin espai de disc local, el que és ideal per a equips portàtils amb discs durs de capacitat limitada, i des de qualsevol dispositiu.
 • Possibilitat de compartir amb qualsevol usuari de la UPC.
 • Possibilitat de donar accés a usuaris externs a UPC a les carpetes compartides.
 • Accés des de qualsevol connexió oberta a internet.

Cal conèixer també les limitacions d'aquest sistema vers a altres serveis d'emmagatzemament disponibles:

Condicions d'ús 

 • Servei ofert per Google i administrat per la Unitat de Serveis TIC de la UTGAC, que només gestiona l'accés i no es fa responsable de les dades ni la seva integritat.
 • Els usuaris propietaris de les carpetes gestionen qui te accés i es fan responsables dels usuaris a qui donen accés a les dades.
 • La UPC és propietària de les dades allotjades a les unitats compartides.
 • En aquest enllaç podeu consultar les condicions d'ús de GSuite Enterprise for Education.
 • En qualsevol cas caldrà complir amb la normativa de seguretat TIC i protecció de dades de la UPC per a GSuite.

Sol·licitar aquest servei

Les sol·licituds es faran a través de l'eina de tiquets dels Serveis TIC de Camins.

A la petició caldrà indicar: