FAQ - Titani

Per connectar a Titani cal utilitzar un client SSH. 

Pels usuaris de Windows recomanem utilitzar els programes Putty o MobaXterm. Els usuaris de linux o mac es poden connectar des del terminal que ja porta incorporat el sistema.

L'accés a Titani només està permès des de les següents xarxes:

  • Xarxa de tots els àmbits del DECA
  • Aules de l'escola de Camins
  • Des de la VPN de la UPC (UPCLink)

Sí. Per fer-ho recomanem utilitzar el programa x2goClient, que permet obrir una sessió gràfica a Titani. També es pot utilitzar X11 (a través de Mobaxterm) per obrir una sessió gràfica, però x2go va molt millor a nivell de rendiment.

Consulteu el Manual d'ús de Titani per més informació.

Per transferir fitxers cap a Titani i des de Titani cal utilitzar un programa client de SFTP. El programa que recomanem per fer-ho és el Filezilla, que està disponible per totes les plataformes. Consulteu el Manual d'ús de Titani per més informació.

La transferència de fitxers també es pot fer directament des del terminal, utilitzant la comanda scp.

Cada usuari disposarà d'una quota de disc per defecte de 10 GB en el disc d'usuaris (/users).

Per la realització de treballs amb alts requeriments d'espai de disc, es pot utilitzar el disc de scratch (/scratch), que no té límit de quota per usuari (cal tenir en compte que en aquest disc s'esborraran automàticament els fitxers més antics de 30 dies).

Sí, es fan còpies de seguretat periòdiques de l'espai de disc d'usuaris (/users).

En canvi, no es fan còpies de seguretat ni del disc de scratch (/scratch) ni dels discs locals dels nodes de càlcul (/local_scratch).

Una cua batch és una forma d'executar un programa de forma no interactiva. L'usuari ha d'enviar el seu programa a una cua batch. En el clúster s'executen tots els programes presents a les cues assignant-los els recursos sol·licitats (processadors, memòria, etc.).

A Titani existeixen dues cues batch:

  • SERIAL queue: Cua per defecte del sistema que només permet enviar treballs en sèrie (només utilitzen un processador).
  • PARALLEL queue: Cua que permet enviar treballs en paral·lel (utilitzen dos o més processadors).

 

QUEUE

USER RESTRICTIONS

JOB LIMITS

Max Number of running (pending) jobs

Max Number of cores

Max CPU
Run Time

Minutes
(Hours) [Days]

Memory limit

serial

15 (10)

-

20160
(336) [14]

16 GB/job

parallel

3 (3)

48

60480
(1008) [42]

256 GB/job

128 GB/node

Wall Time
10080
(168) [7]

express

6 (6)

48

8640
(144) [6]

256 GB/job

128 GB/node

Wall Time
1440
(24) [1]

 

Per defecte, a TITANI tenim instal·lats els compiladors GNU versió 4.8.5 i els de Intel 14.0. Per utilitzar noves versions de software instal·lades cal carregar noves variables d'entorn i noves configuracions en el perfil de l'usuari, per això s'utilitza el software Module.

Per veure quines versions tenim disponibles:

   $ module avail

   gcc/6.2.0   intel/Composer-2013   mpi/openmpi-2.0.1   mpi/openmpi-x86_64

Per mostrar l'ajuda d'un mòdul:

   $ module help gcc/6.2.0

Per exemple, per fer servir els compiladors de GNU 6.2.0 cal executar:

   $ module load gcc/6.2.0

Per tornar a l'entorn inicial:

   $module purge

Per veure quins mòduls tenim carregats:

   $ module list