Repositoris de fitxers

Serveis d'emmagatzemament personal i de treball en grup

S'ofereixen als usuaris de l'àmbit de Camins diferents serveis d'emmagatzemament amb les dades ubicades físicament a la UPC a servidors gestionats per CaminsTECH, garantint d'aquesta manera la seguretat, integritat i privacitat de totes les dades.

Es realitzen periòdicament còpies de seguretat de totes les dades emmagatzemades en aquests serveis.

Els serveis d'emmagatzemament disponibles són:

 

Repositori de fitxers personal per a la docència (alumnes/PDI)

 
 

Emmagatzemament privat en el núvol amb espai personal o de treball en grup per a la recerca i la gestió (PDI/PAS)

 
 

Repositori de fitxers personal i de treball en grup per a la recerca i la gestió (PDI/PAS)