Principals actuacions TIC dutes a terme durant l'any 2017

dilluns, 4 desembre, 2017

Amb la proximitat de final d'any, voldriem aprofitar l'avintesa per fer balanç de les principals actuacions realitzades, en el marc de les TIC, durant aquest 2017 i desitjar-vos unes Molt Bones Festes i un Feliç 2018 a tothom !!.

Recull des les principals actuacions realitzades durant l'any 2017:

Adequació d'espais:

 • Al febrer de 2017 finalitzen les obres de millora i adequació dels espais de la primera planta del mòdul B2 per qüestions de seguretat, accessibilitat i adaptació per noves necessitats de personal. Destaca la insonorització del CPD (sala tècnica).

 • A l'abril de 2017 es canvia un dels aparells d’aire condicionats del CPD per avaria.

Millores en els serveis a la docència i les aules informàtiques:

 • Aula TIC de lliure accés (B2-106): Aprofitant les obres de millora i adequació dels espais del B2, planta 1 realitzats a finals de l’any 2016 i principis de l’any 2017, es recableja l'aula a Categoria 6 que ofereix més velocitat de connexió (fins a 10 Gb).

 • Renovació de projectors: Al març de 2017 es renoven de 12  projectors per les aules informàtiques i docents (A2-S110, A2-S111, B1-001A, B1-001B, B1- 002, B2-106, C1-001A, C1-001B, C1-002, C1-007 i D1-101). Aquest canvi no sols obeeix a que l'equipament substituït es trobava sense manteniment i en estat d'obsolescència, sinó també a un canvi tecnològic: la resolució dels projectors era de 1024 i ja no corresponia a la resolució dels ordinadors portàtils que els usuaris porten per fer ús a les aules docents. A més, el canvi és especialment crítics en aquelles aules on es fa docència amb programes com l’AUTOCAD. L'equip escollit és un EPSON EB-UE amb resolució WUXGA 1920 x 1200 i 3.200 lúmens.

 • Connectivitat a les aules: Es renoven 5 equips de comunicacions de les aules informàtiques (B2, A2, C1, D2) per commutadors Dell PoE amb ports a Gigabit, d'aquesta manera la velocitat de connexió dels ordinadors a les aules informàtiques de l'Escola és a Gigabit ethernet.

 • Renovació del servidor per docència: Per l'inici del curs 2017/18, es renova el sistema que dona servei a l'entorn d'aules informàtiques, és a dir, comptes d'estudiants (graus, màsters i doctorands) i professors de l'Escola. Es tractava d'un servei virtualitzat basat en un servidor amb sistema Linux Ubuntu 12.04 i el servei de fitxers Samba 3. La renovació consisteix en la instal.lació d'un nou servidor virtual amb Ubuntu Server 16.04 i Samba 4. Aprofitant la renovació es duplica la quota de disc de la unitat personal que s'ofereix, que passarà de 512MB a 1 GB i també s'ofereix accés remot des de caminsFILES que possibilita que els estudiants i el PDI puguin accedir al compte personal de l'entorn d'aules des de la web.

 • Instal·lació de software docent:

  • CYPE: El gener es signa un conveni amb l'Empresa CYPE Ingenieros per instal.lar a les aules informàtiques 30 llicències temporals del software CYPE (versió 2017.h) per a PDI i Estudiants (període de validesa del 9/02/2017 fins el 7/02/2018).

  • Midas FEA: Lloguer del software Midas FEA per ús docent per 20 llocs de treball (periode de validesa: Febrer 2017 - Febrer 2018).

Aplicacions i sistemes d'informació:

 • Adaptació de funcionalitats del Portal Camins: modificació del Portal Camins per tal d'incorporar nous plans estudis (Bachelor's Degree in Civil Engineering, Màster de Sostenibilitat).

 • Gestió de TFG i TFM: millores en la funcionalitat de gestió de treballs finals de Màster i de Grau del Portal Camins.

 • Avaluació de les pràctiques: El 15 de maig es posa en marxa un nou sistema d’avaluació de les pràctiques dels estudiants en que es facilita l’avaluació per part de l’empresa que poden omplir directament els formularis d’avaluació mitjançant el Portal Camins.

 • Eïna de sincronització de l'inventari TIC amb Equips TIC de la UPC: integració de l'eina de gestió d'inventari informàtic de la UPC amb el sistema d'informació local utilitzant l'API REST que el sistema ofereix i que permet a altres sistemes externs integrar-se amb l'aplicació EquipsTIC.

 • Procediment de creació de comptes d'estudiants de les aules informàtiques: millora i actualització del procés de creació automàtica dels comptes d'estudiants a partir de les dades de matrícula de Prisma (sistema de Gestió acadèmica de la UPC). S'han incorporat tots els plans d'estudis de màster i doctorat gestionats per l'Escola.

Entorn de Treball:

 • Telefonia IP: S'ha implantat la telefonia IP a tot l’àmbit de Camins. Aquesta actuació s’emmarcava dins d’un projecte global UPC liderat per la Direcció TIC amb l'objectiu de migrar el servei de telefonia analògica IBERCOM cap al servei de telefonia sobre IP a tota la UPC. En total s'han migrat 363 línies al nou sistema.

 • CaminsWS: S'han desplegat 115 estacions de Treball de PDI i 17 estacions de Treball de PAS amb la configuració CaminsWS.

 • Renovació d'ordinadors: es despleguen nous ordinadors a les sales de presentacions de l’Escola (B1-001a, B1-001b, C1-001a, C1-001b, C1-002 (sala tesines), C2-Sala conferències) i 14 PCs pel PAS de la UTGAC. Aquests equips s'adquireixen en el marc de la convocatòria d’ajuts per a la renovació d’ordinadors personals de lloc de treball del PAS (PlaTIC 2016) publicada al Setembre de 2016 i resolta al Novembre de 2016.

Serveis Web:

 • Web de l'Escola: Al gener finalitza el procés de migració de la web de l'Escola de la plataforma genweb3 a genweb 4. Aquest canvi permet, entre d’altres, aprofitar les funcionalitats del nou entorn (adaptació a dispositius mòbils, nou “look” més actual, més opcions de personalització...).
   
 • Nous Serveis WebS'han posat en marxa diferents opcions per publicar webs:
  • Webs personals: mitjançant una plantilla institucional definida dins la web del DECA que permet publicar un web personal amb una estructura inicial definida on publicar informació relacionada amb l'activitat docent, investigadora i de gestió.
  • Allotjament Web: servei bàsic per allotjar pàgines web estàtiques (HTML i plataforma wordpress) fetes adhoc  i gestionades per part de l'usuari amb la imatge i estructura que defineixi. Es pot fer servir per crear una web personal, de projecte, de grup, etc.
  • Estadístiques del servei:
   • Webs personals dins la web del DECA: 9
   • Webs allotjades: 12

Serveis per la Recerca:

 • Nou servei Unitat de Grup (N) per grups/projectes de recerca: Espai per emmagatzematge i compartició de dades per grups o projectes de recerca del PDI que pertany al DECA. S’ofereix espai en funció de les necessitats de cada grup/projecte i forma part del servei CaminsFiles. Aquest nou servei es posa en marxa al Novembre de 2017 i es recolza en una cabina d’emmagatzemament de 72 TB finançada per la Direcció del DECA.
   
 • Estadístiques del Servei de Càlcul Intensiu: s'ha posat en marxa un servei per consultar l'utilizació del clúster de càlcul Titani.

Millores en els serveis TIC globals:

 • Camins3DLab: Servei de suport a la fabricació digital, prototipatge i impressió 3D en l'àmbit de l'enginyeria de Camins. Aquest servei permet la fabricació digital de prototips a partir del disseny fet per ordinador, la creació de peces auxiliars i models reduïts, etc. per poder aplicar-lo tant a la docència com a la investigació que es porta a terme a l'Escola de Camins. Aquest servei disposa d'una impressora BCN3D SIGMA que es va adquirir a finals de l'any 2016 a més d'eines i suport per al modelatge 3D.

 • Camins Smartlab: Plataforma per emmagatzemar dades provinents de plataformes obertes del tipus Arduino o Raspberry. El servei s'orienta especialment als diferents laboratoris i assignatures on es desenvolupen mesures experimentals que desitjablement s'han d'emmagatzemar de manera contínua.

Millores a la xarxa de comunicacions:

 • Projecte d’ampliació de la cobertura wifi a l’àmbit de Camins: Amb l'objectiu de millorar la cobertura i el servei de la xarxa sense fils Eduroam  i estendre a tots els edificis de l'àmbit de Camins, a l'abril s'instal.len 9 noves antenes Wifi a l'edifici C1 i durant el juliol, 16 noves antenes Wifi a l'edifici B1. Aquest projecte d'ampliació ha estat finançat íntegrament pel DECA.
 • Renovació dels equips de comunicacions de les seccions d'ITT, EHMA i MA3: Un total de 8 equips de comunicacions obsolets i fora de manteniment s'han renovat mitjançant el Pla TIC 2017 de la UPC. La convocatòria ha finançat el 100% del cost d'aquests equips, havent d'adquirir únicament els mòduls i components addicionals per part de les unitats.

Presencia en jornades: Participació en els següents events:

 • Jornada TIC UPC: 14 de Novembre. Transformació Digital. Presentació del Pòster "MOOC: El Lenguaje de la Ingenieria".

 • TSIUC'17 (Trobada dels Serveis Informàtics de les Universitats Catalanes): 30 de Novembre. Tecnologies per a la innovació docent. Presentació de l'experiència "L'experimentació docent a baix cost".

Estadístiques dels serveis:

 • Impressió 3D.

  • N. de peces impresses: 218

 • S. Multimèdia i Audiovisuals:

  • N. d'actes als que s'ha donat suport: 66

  • N. de videoconferències H323: 10

  • N. de videoconferències USB: 21

  • N. de figures realitzades: 683

  • N. de videos publicats: 30

 • Atenció a l'usuari:
  • N. de consultes ateses (incidències i peticions) mitjançant el sistema de tiquets: 2.384 (*)


(*) Només s'han inclós els tiquets fins al 5 de desembre

Inversions aprovades aquest any que s'executaran durant l'any 2018:

- Infraestructura global entorn Camins:  s'ha iniciat el procediment administratiu pel subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un nou entorn de virtualització i emmagatzematge que substitueixi i millori l’entorn actual, per cobrir les necessitats actuals de serveis TIC  i fer front als reptes tecnològics futurs del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental, l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona i la Unitat Transversal de Gestió de l’Àmbit de Camins.

- Sales D2-304 i C1-110: renovació de la instal.lació audiovisual d'aquests dos espais degut a una fallada de funcionament.

Us agraïrem qualsevol suggeriment que ens volgueu fer.