Servei de Càlcul Intensiu Titani

Clúster de Càlcul Intensiu TITANI

El servei de càlcul intensiu s'orienta a usuaris que executen programes amb grans necessitats de processament i de memòria. Aquest servei s'ofereix mitjançant el servidor TITANI.

Estadístiques d'utilització de TITANI

Característiques del servei

TITANI és un clúster d'alt rendiment que utilitza criteris d'eficiència energètica. El cluster està format per un conjunt de servidors Dell. És un entorn multitasca i multiusuari configurat amb el sistema operatiu Linux CentOS que utilitza el gestor de treballs de programari lliure SLURM.

El clúster està format per:

 • Un servidor d'accés o front-end (titani-nx): aquest servidor és on es connecten els usuaris i envien les seves simulacions (treballs), però realment aquestes s'executen en els nodes de computació.
 • Sis servidors o nodes de computació (c1..c6): cada node executa els treballs (jobs) enviats pel front-end. Els nodes de computació romandran engegats mentre hi hagi treballs en execució. Quan un node està inactiu durant 30 minuts s'apagarà per estalvi energètic.

5 dels nodes de computació (c1..c5) són servidors Dell PowerEdge R630 i cadascun d'ells té les següents característiques:

 • 2 processadors de 12 cores Intel Xeon E5-2650L v3 (1,8GHz, 12N/24S, 9.60GT/s i 65W)
 • 30 MB de memòria caché per processador
 • 256 GB de memòria RAM a 2133 MHz
 • 450 GB d'espai de disc local per arxius temporals (/local_scratch

Un dels nodes (c6) és un servidor Dell PowerEdge R640 i té les següents característiques:

 • 2 processadors de 20 cores Intel Xeon 6230 v3 (2,1 GHz, 20N/40S, 10,4 GT/s i 125W)
 • 27,5 MB de memòria caché per processador
 • 512 GB de memòria RAM a 2933 MHz
 • 900 GB d'espai de disc local per arxius temporals (/local_scratch)

L'espai de disc disponible a TITANI és de:

 • 6 TB d'espai de disc per usuaris (/users)
 • 4 TB d'espai de disc per arxius temporals (/scratch)

La velocitat de transferència de la xarxa dels nodes de càlcul i d'accés a l'espai de disc és de 20 Gigabit Ethernet.

El software instal·lat al servidor és el següent:

 • Sistema operatiu Linux CentOS 7
 • Intel OneAPI Base toolkit 2021.1  (inclou compiladors C++, DPC++, Fortran)
 • Intel HPC Toolkit 2021.1 (inclou MKL, MPI, OpenMPI)
 • Compilador Intel Fortran, C i C++ 14.0.0
 • Compilador GNU Fortran 95, C i C++ versió 4.8.5
 • Compilador GNU Fortran 95, C i C++ versió 6.2.0 (module gcc/6.2.0)
 • Compilador GNU Fortran 95, C i C++ versió 7.4.0 (module gcc/7.4.0)
 • Intel MPI Library 4.1
 • OpenMPI 1.10
 • OpenMPI 2.0.1 (module mpi/openmpi-2.0.1)
 • OpenMPI 4.0.4 (module mpi/openmpi-4.0.4)
 • Intel Math Kernel Library 11.1
 • Intel Trace Analyzer and Collector
 • Intel MPI Benchmarks (IMB)
 • Intel Debugger for Linux
 • CMake 2.8.11, 3.2.1 i 3.6.2
 • Matlab R2015b
 • Matlab R2018b
 • Abaqus 2023
 • Abaqus 2020
 • Abaqus 2016
 • Tosca 2023
 • Diana 10.3
 • Diana 10.2
 • QGIS 2.14.9
 • OpenFOAM v1812
 • OpenFOAM v2012
 • OpenSees 3.3.0

Per més informació sobre el servei descarregueu-vos el Manual d'usuari i consulteu les FAQ de Servei de Càlcul TITANI.

Condicions d'ús 

L'usuari podrà disposar del servei de càlcul amb les següents limitacions:

 • L'usuari disposarà d'un espai de disc personal de 10 GB. Es faran backups periòdics d'aquesta informació.
 • Hi haurà un disc de scratch sense límit de quota per la realització de càlculs amb més requeriments d'espai de disc, concretament al directori /scratch. Els fitxers que estiguin al disc de scratch i que tinguin una antiguitat superior a 30 dies s'esborraran automàticament. D'aquest espai de disc no se'n farà backup.
 • Per treballs que requereixin més velocitat d'accés a disc es permetrà l'accés al disc local dels nodes de càlcul. Veure procediment al Manual de Titani.
 • L'accés al servidor Titani està limitat a les xarxes de l'àmbit de Camins (edificis B1, B2, C1, C2, D1 i D2 i aules informàtiques de l'Escola) o accedint amb la VPN UPC (UPCLink).
 • Els usuaris que tinguin necessitats que excedeixin els límits establerts a les cues de batch genèriques poden demanar puntualment recursos addicionals a través dels canals habituals de contacte amb CaminsTECH.

L’usuari o la usuària serà el responsable o la responsable de la utilització del servei seguint les condicions d’ús del mateix. En cas de violació d’aquestes condicions d’ús, CaminsTECH es reserva el dret de limitar l’ús o donar de baixa l’usuari o la usuària del servei previ avís.

 

Sol·licitar el servei 

Aquest servei està disponible exclusivament per al personal de l'àmbit de Camins (Escola de CaminsDECA).

Cal obrir un tiquet als Serveis TIC de Camins o bé enviar un correu electrònic a serveistic.camins@upc.edu amb la següent informació:

 • Nom i cognoms
 • Email (si es disposa, cal posar el de la UPC)
 • Secció, grup de recerca i/o laboratori al qual es pertany
 • Categoria (PDI, Estudiant de doctorat, Estudiant de Master, Tesinant, PSR, PAS, ...)
 • Nom i email del PDI responsable (només en el cas que no sigui PDI).

Els sol·licitants que no siguin PDI, cal que el seu PDI responsable enviï un correu electrònic a serveistic.camins@upc.edu autoritzant la petició.

 

Enllaços relacionats