Principals actuacions TIC realitzades durant l'any 2018

dimarts, 18 desembre, 2018

Amb la proximitat del final de l'any 2018 aprofitem per fer balanç de les principals actuacions realitzades des dels Serveis TIC de la UTGAC.

Recull de les principals actuacions TIC realitzades durant l'any 2018

Millores en els serveis a la docència i a les aules informàtiques

 • Sistema de monitorització de l'ús del software a les aules informàtiques: des de febrer es disposa d'un nou sistema de monitorització que ens permet determinar l'ús que es fa dels diferents programaris instal·lats a les aules informàtiques. Això ens permet monitoritzar la utilització de les llicències contractades, poder detectar software en desús i tenir els equips més actualitzats.

 • Millora de la instal·lació audiovisual de sales: s'han millorat les instal·lacions audiovisuals de les sales C1-110, D2-304 i D2-212 per tal d'adequar-les al model d'instal·lació de la resta de sales de la UTGAC.

 • Novetats de programari docent a les aules informàtiques:

  • Al mes de març s'incorporen els següents programes i llicències a les aules:

   • CYPE 2018.i: disseny i anàlisi estructural – 30 llicències.

   • ISTRAM/ISPOL: al mes d'abril es signa conveni entre l'Escola i l'empresa Buhodra per ampliar de 30 a 40 llicències del software ISTRAM® per a docència. Disseny de programes d’enginyeria civil: cartografia digital, projectes d’obra línies, modelat de superfícies, virtual 3D, conservació d’infraestructures, etc.

   • Plaxis 2D i 3D: software de modelització numèrica orientat a Geotècnia. Finançat per l’Escola de Camins per docència i per recerca. Plaxis 2D – 25 llicències. Plaxis 3D – 25 llicències.

   • Tekla Structures 2017.i: programa de càlcul d’estructures. Versió educacional. Software lliure.

   • TCQ 2018: nova versió i actualització de la base dades de preus BEDEC.

  • Al mes de juliol s'actualitza el programari existent als ordinadors de les aules informàtiques i s'instal·len els nous programes i llicències següents:

   • Arena 15: programari lliure per simulació

   • PTV Vissim 9.00-14: simulació del tràfic – 20 llicències

   • PTV Visum 16.01-16: planificació, modelatge i anàlisis de xarxes de transport – 20 llicències

   • Revit 2017: modelatge d'informació de construcció (BIM) – llicències UPC

   • S'arriba a un acord amb l'empresa Construsoft per instal·lar les darreres versions i tenir disponibles les llicències dels següents programes:

    • Diamonds 2018: càlcul d’estructures – 60 llicències

    • PowerConnect 2018: càlcul d'unions metàl·liques – 60 llicències

    • BIM Expert 2018: programa d'enllaç entre el Tekla i el Diamonds – 60 llicències

    • IDEA StatiCa: disseny i verificació d’elements estructurals (al mes de novembre) – 60 llicències

Aplicacions i sistemes d'informació

 • Eines de gestió de pràctiques en empreses: s'ha continuat amb l’automatització del procés de gestió de les pràctiques dels estudiants en empreses dins del Portal Camins:

  • Participació activa de l’empresa pel que fa a la introducció del conveni i el projecte formatiu.

  • Introducció online dels formularis d'avaluació (formulari del tutor de l'empresa, formulari de l'estudiant, informe de les pràctiques,...)

  • Funcionalitats de cara a facilitar l'avaluació per part dels responsables acadèmics de les pràctiques: llistat de les pràctiques avaluables amb dades de suport (nota mitjana de l'estudiant, mitjana dels apartats dels informes,…)

 • Incorporació de nous plans d'Estudis al Portal Camins: s'incorporen els següents plans d'estudis a totes les funcionalitats del Portal Camins i del CaminsOpencourseware:

  • Bachelor's Degree in Civil Engineering

  • Grau en Enginyeria Geològica i Ambiental

  • Grau en Ciències i Tecnologies del Mar

  • Doble titulació entre el Màster Universitari en Enginyeria del Terreny i el Màster Universitari en Enginyeria de Mines

 • Millores en l'eina de gestió de precompromisos de mobilitat: s’han implementat en el Portal Camins un seguit de millores. A continuació us expliquem les més importants:

  • Generació automàtica del Learning Agreement for studies: abans que un estudiant marxi de mobilitat ha de pactar les assignatures que cursarà a la universitat de destinació i quina serà la correspondència a l’Escola. Això queda reflectit en el document “acord d’aprenentatge” o Learning Agreement. S’ha implementat en el Portal Camins, que en funció de les dades introduïdes per l’estudiant que ha de marxar de mobilitat i una vegada el precompromíis hagi estat acceptat, es generi automàticament aquest Learning Agreement en el format establert pel SEPIE (Servicio Español para la internacionalización de la Educación).

  • Gestió de la documentació associada a la mobilitat: amb l’objectiu que l’estudiant pugui desar la documentació necessària per la gestió dels precompromisos de mobilitat, s’ha implementat una funcionalitat que permet a cada estudiant pujar els documents relacionats amb el procés i classificar-los segons la tipologia dels mateixos (dates d’estada, acord financer, ...). La principal millora és que permet tenir la documentació en format electrònic i accessible pels gestors, així com reduir l’intercanvi de correus electrònics que es generaven amb l’estudiantat per l’enviament i recollida de la documentació.

 • Gestió de guies docents: nova funcionalitat per caps d'estudis: a fi de simplificar la revisió de les guies docents als Caps d'Estudis / Coordinadors s'ha creat una funcionalitat que permet visualitzar/extreure, per totes les assignatures de la titulació, el contingut actual del camp en els diferents idiomes.

 • Gestió de la matrícula de màsters: nova funcionalitat al Portal Camins per generar l'ordre de matrícula de tots els estudis de màsters de l'Escola.

 • Indicadors per a la gestió i la Direcció de l'Escola: nou indicador dins el Portal Camins amb les estadístiques de Qualificacions dels Treball Final de Màsters.

 • Renovació de l'eina de gestió de tutories (PAT): migració i renovació de l'eina de gestió de les tutories (encara funcionant a l'antic Racó de l'Escola) cap al Portal Camins.

 • Millores a la instància GN6 Camins del Serveis TIC de la UTGAC: S’han afegit opcions per creat tiquets a partir de formularis predefinits per aquelles peticions més habituals dels nostres usuaris. També s’han afegit tot un seguit d’enllaços d’interès.

Millores a les infraestructures de servidors

 • Adquisició de la nova infraestructura global de l'entorn Camins: a finals del 2017 es va iniciar el procediment administratiu per l'adquisició d’un nou entorn de virtualització i emmagatzematge per millorar i renovar l’entorn antic de l'Escola i poder cobrir així les necessitats actuals i fer front als reptes tecnològics futurs del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental, l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona i la Unitat Transversal de Gestió de l’Àmbit de Camins. Durant l'inici de l'any 2018 es va finalitzar el concurs i al mes d'abril es va adjudicar a l'empresa Punt Informàtic i Creatiu, S.L, el subministrament, implantació i posada en marxa d'un sistema de virtualització i emmagatzematge per un import de 71.377,90 € (IVA inclòs) finançat entre l'Escola de Camins i el DECA. Aquest nou maquinari substitueix l'antic sistema de virtualització de l'Escola, en funcionament des de l'any 2010 i dimensionat per unes necessitats que ja no són les actuals. Els nous equips permeten posar a disposició de tots els usuaris de l'àmbit Camins els serveis TIC oferts des de la UTG. La nova infraestructura està formada per:
  • Sistema de virtualització:
   • 2 servidors Dell PowerEdge R440 amb 2 processadors (28 cores per processador): total 56 cores
   • 512 GB de Memòria RAM del conjunt (256 GB RAM per servidor)
   • 5 anys garantia NBD
  • Sistema d'emmagatzematge:
   • Cabina d'emmagatzematge Dell Storage SCv3020 amb calaix d'expansió Dell EMC SCv360 Enclosure
   • 2 controladores en configuració actiu/actiu (16 GB de caché per controladora)
   • Bus intern de connexió dels discos a les controladores de 12 Gbps
   • Emmagatzematge híbrid amb capacitat per 30 discs d'alt rendiment (SSD) (inicialment amb 7 discs de 1,92 TB) i el calaix d'expansió de 60 discs d'alta capacitat (NL-SAS) (actualment amb 23 discs de 8 TB)
   • Capacitat neta actual en disc NL-SAS: 129 TB
   • Capacitat neta actual en disc SSD: 7,57 TB
   • Potencial d'ampliació de la capacitat total en discs SAS/NL-SAS: 370 TB
   • 5 anys 24x7 (Dell ProSupport) resposta 4 hores
 • Nou servei de còpies de seguretat (backups) sobre disc: al mes de març s'adquireix un servidor Dell PowerEdge R640 i una cabina Synology RackStation RS3617xs+ amb 12 discs de 10 TB per tal de renovar l'antic i insuficient servei de backups de l'Escola de Camins (basat en un Robot de backups Dell i el software Legato Networker). El nou servei de backups sobre disc es basa en el software VeemBackup (per fer còpies de seguretat de la infraestructura de virtualització) i en el software lliure Bareos (per fer còpies de les dades d'usuaris). A partir del mes de novembre es posa en explotació aquest nou servei.
 • Migració de serveis al CPD del Vèrtex i posta en marxa de la infraestructura global: al mes de juny es va iniciar el projecte de trasllat de la infraestructura de servidors i dels sistemes dels serveis TIC de la UTG cap al CPD de l’edifici Vèrtex de la UPC. Amb aquest trasllat és milloren aspectes de seguretat, estalvi energètic (SAI, subministrament elèctric 24x7, aire condicionat, etc.), gestió i disponibilitat dels serveis (minimització aturades, serveis funcionant tot l'estiu, etc.). Per dur a terme aquesta actuació va ser necessària l’adquisició d’un nou armari (rack) de comunicacions per allotjar els servidors. La instal·lació, configuració i posada en marxa de la nova infraestructura de virtualització i del nou servei de backups ja es van fer en aquest nou espai. Un cop la nova infraestructura va estar en funcionament es van començar a migrar els serveis TIC que fins ara es donaven amb servidors des de l'edifici B2.

  Tot seguit es mostra una llista dels principals serveis i servidors migrats:

  • Serveis de monitorització Icinga, OCS i Observium: mes de setembre.

  • Servei de gestió d'Indentitat d'Usuaris de Camins: mes de setembre.

  • Servidor de llistes de correu (correucamins): mes d'octubre.

  • Servidors d'emmagatzematge per estudiants i de les aules informàtiques de docència (CaminsAULES): mes d'octubre.

  • Servidor de desplegament d'imatges de les aules informàtiques (Opengnsys): mes d'octubre.

  • Serveis de publicació de videos Mediateca: mes d'octubre.

  • Servidor de Gestió de torns: principis de novembre.

  • Servei de Cloud CaminsDRIVE: 19 de novembre.

  • Servidor de desplegament de CaminsWS: 30 de Novembre.

  • Servei de repositori de fitxers en el lloc de treball CaminsFILES: 3 de desembre.

  • Servei de control de llicències de software: 17 de desembre.

 • Nova infraestructura Kubernetes: implementació d'un sistema de gestió d'aplicacions basat en Kubernetes. Aquest sistema, per un costat permetrà facilitar el desenvolupament i posada en marxa de serveis, i per l'altra, l'administració, escalat i estabilitat dels mateixos.

 • Migració de les llicències de programari amb motxiles USB a un DongleServer sobre xarxa: s'ha adquirit un dispositiu DongleServer sobre Ethernet (SEH Model myUTN-800), per allotjar totes les claus de llicències USB (motxiles) i poder disposar d'un servidor de control de llicències virtualitzat que pugui executar-se en qualsevol dels nodes de la infraestructura de virtualització sense dependre d'on estiguin connectades les claus USB. El 17 de desembre es va procedir a migrar totes claus USB de les llicències des de l'antic servidor de llicències (edifici B2) cap al DonglesServer ubicat al CPD del Vèrtex.

 • Trasllat del Clúster de Càlcul Intensiu TITANI: el 17 i el 18 de desembre es va moure el Clúster de Càlcul Intensiu TITANI cap a la sala de màquines (CPD) de l'edifici Vèrtex. Es va aprofitar l'a per duplicar l'ample de banda de la xarxa de càlcul i d'accés a discs de 10 Gb a 20 Gb i per a actualitzar les llibreries del sistema.

Millores a les infraestructures de xarxes de comunicacions

 • Ampliació de la cobertura wifi del despatx D2-305 de la secció ETCG del DECA: aquesta zona no disposava de bona cobertura i s'ha ampliat amb un Acces Point (AP) addicional finançat pel DECA.

 • Renovació tecnològica dels equips de xarxa de comunicacions de l’edifici B1 corresponents a la secció d'ITT del DECA: el 27 de febrer es procedeix a la substitució de 3 commutadors de xarxa obsolets mitjançant nous equips adquirits (commutadors Dell amb 48 ports a Gigabit Ethernet POE) en el marc de la convocatòria del Pla TIC 2017 que va finançar la UPC el 100% del seu cost. Amb aquesta actuació es disposa de tota l’electrònica de xarxa de la secció actualitzada i sense limitacions tècniques.

 • Renovació tecnològica dels equips de xarxa de comunicacions de l’edifici D1 corresponents a la secció d'EHMA del DECA: el 19 d'abril es procedeix a la substitució de 3 commutadors de xarxa obsolets mitjançant nous equips adquirits (commutadors Dell amb 48 ports a Gigabit Ethernet POE) en el marc de la convocatòria del Pla TIC 2017 que va finançar la UPC el 100% del seu cost. Amb aquesta actuació es disposa de tota l’electrònica de xarxa de la secció actualitzada i sense limitacions tècniques.

 • Migració de l'adreçament públic a privat de les seccions d'ITT i EHMA del DECA: migració de les adreces públiques (147.83.88.XX, 147.83.149.XX) dels ordinadors i dispositius connectats a la xarxa cap a adreces privades de la UPC (10.5.88.0/24, 10.5.148.0/23) tot seguint la normativa d'adreçament de la xarxa UPC. Amb aquests canvis es millora la seguretat dels equips connectats a la xarxa i s'eviten atacs externs que poden aprofitar vulnerabilitats dels sistemes.

 • Nous equips de comunicacions del CPD del Vèrtex: al març es van adquirir dos commutadors de xarxa Dell Networking S4148F-ON per dotar als servidors del CPD del Vèrtex de xarxa de comunicacions. Aquests dos equips disposen de 48 ports SFP+ a 10 Gbps, 4 ports QSFP28 a 40 Gbps i dos ports QSFP+ a 100 Gbps amb els que s'interconnecten per oferir redundància i alta disponibilitat. Els nous commutadors s'instal·len i es posen en marxa al mes de juny connectant-se a la xarxa Troncal de la UPC de l'edifici Vèrtex a 20 Gbps a través de dos sortides a 10 Gbps redundades.

 • Migració del servei d'enrutament (routing) dels rangs públics de Camins cap a equips de comunicacions de Troncal UPC: el 26 de setembre es migra cap a equips de la UPC el servei d'enrutament dels rangs públics de la UTG (147.83.64.0, 147.83.87.0, 147.83.89.0 i 147.83.142.0). Aquests rangs són visibles des d'Internet i s'utilitzen en els serveis de la UTG i el DECA. Fins ara el servei d'enrutament es feia des d'un enrutador propi a l'edifici B2 (Cisco Catalyst 4506), aquest equip finalitza el seu manteniment aquest any 2018. Amb la migració del routing cap a la UPC es garanteix la redundància del servei d'enrutament i l'antic equip es pot renovar per un equip de comunicacions de commutació de paquets (switch) bastant més econòmic.

 • Renovació del servei de tallafocs de la UTG i del DECA: l'11 d'octubre es substitueix l'actual servei de tallafocs (firewall basat en Iptables i dos servidors Linux) cap a una nova infraestructura al CPD del Vèrtex basada en dos servidors de virtualització VMware ESXi redundats i el programari OpenSource PFsense executant-se virtualitzat. Aquest software realitza les funcions de tallafocs, d'enrutament de xarxes privades de l'àmbit de Camins i de servidor de DNS local. Es tracta d'un programari Opensource amb un entorn web d'administració per a la gestió de la configuració del servei i de les regles molt més eficient, homogeni i avançat. La nova infraestructura de tallafocs garanteix l'alta disponibilitat i la tolerància a errades.

Millores en els serveis TIC globals

 • Augment de l'espai de disc en el servei CaminsDRIVE (núvol privat): amb la migració del servei a la nova infraestructura de virtualització s'incrementa l'espai dels comptes personals de 5 GB a 25GB per PAS i PDIs. L'espai per fitxers compartits o comptes de grups de recerca s'incrementen fins a 100GB per grup amb la possibilitat de sol·licitar ampliacions segons les necessitats.
 • Augment de l'espai de disc en el servei CaminsFILES (carpetes de fitxers en el lloc de treball): amb la migració del servei a la nova infraestructura de virtualització la unitat personal passa de 5 GB a 25 GB per PAS i PDIs. Les unitats de grup passen a ser de 50 GB, 100 GB o 500 GB en funció de les necessitats del grup, també amb la possibilitat de sol·licitar ampliacions.
 • Novetats al servei Camins Smartlab: definició i implementació de la funcionalitat que permet visualitzar a Grafana i Wordpress les dades experimentals emmagatzemades a Smartlab, el servei que CaminsTECH ofereix per guardar dades provinents de plataformes obertes del tipus Arduino o Raspberry.

Estadístiques dels serveis

 • Estacions de treball:

  • Nombre d'ordinadors desplegats amb el servei CaminsWS: durant aquest any s'ha iniciat el desplegament dels ordinadors de la secció d'ITT i continuat el de les altres seccions.

   • FLUMEN: 4
   • Secció EHMA: 6
   • Secció ETCG: 51
   • Secció ITT: 20
   • Secció MAE: 2
   • Secció TEMC:14
   • UTGAC: 7
 • Servei de Càlcul Intensiu TITANI:

 • Laboratori Camins3DLab:

  • Nombre de peces impresses: 152

 • Serveis Multimèdia i Audiovisuals:

  • Nombre d'actes als que s'ha donat suport: 56
  • Nombre de videoconferències H323: 6
  • Nombre de videoconferències USB: 7
  • Nombre de figures realitzades: 1571
  • Nombre de videos publicats: 17
 • Atenció a l'usuari:

  • Nombre de consultes ateses (incidències i peticions) mitjançant el sistema de tiquets: 2.435 (*)

(*) S'han inclòs els tiquets del 2 de gener fins al 16 de desembre de 2018

 

Inversions realitzades aquest any i pendents d'executar durant l'any 2019

 • Renovació dels 35 ordinadors de l'aula informàtica del B1-002 a través del Pla TIC 2018 UPC: se'ns ha concedit la renovació de 35 ordinadors de la sala informàtica del B1-002 que ja tenien 5 anys d'antiguitat. Durant l'any 2019 es procedirà a renovar l'aula tot instal·lant i configurar aquests nous ordinadors i els ordinadors actuals es reutilitzaran a la sala del B2-106 (actualment disposa de 37 ordinadors de 8 anys d'antiguitat).

 • Adquisició de 12 ordinadors i 10 pantalles per renovar estacions de treball de la UTG: renovació d'estacions de treball del PAS de la UTGAC amb més de 5 anys d'antiguitat.

 • Adquisició de 5 commutadors de xarxa Dell de 48 ports POE a través del Pla TIC 2018 UPC: renovació cofinançada d'equips de comunicacions de xarxes locals de l'àmbit Camins que queden fora de manteniment. 

  • Xarxa UTGAC: 3 commutadors
  • Xarxa MAE: 1 commutador
  • Xarxa ETCG: 1 commutador
 • Renovació de la infraestructura de comunicacions de l'edifici B2 de la UTG: a l'octubre es va adquirir un commutador de xarxa Dell Networking S4148F-ON per renovar l'equip de xarxa de l'edifici B2 (router Cisco Catalyst 4506) que té 8 anys d'antiguitat i aquest any queda fora de manteniment. Aquest nou equip disposa de 48 ports SFP+ a 10 Gbps, 4 ports QSFP28 a 40 Gbps i dos ports QSFP+ a 100 Gbps. La connexió de sortida de l'equip serà de 20 Gbps a través de dos ports a 10 Gbps redundats i anirà cap als nous equips de comunicacions del CPD del Vèrtex. Al mes de gener es preveu fer la substitució de l'antic equip i posar en marxa el nou.


Us agrairem qualsevol suggeriment que ens vulgueu fer posant-vos en contacte amb nosaltres pels canals habituals