FAQ - Google Drive

En el moment de demanar la carpeta caldrà indicar el o els responsables que es faran càrrec de gestionar les persones que en tenen accés.

El servei Google Drive està dissenyat per de ser accedit des d'un navegador web i des de les diferents clients disponibles per als sistemes operatius, tant d'ordinadors com telèfons i tauletes (aplicació Google Drive a les botigues d'aplicacions dels dispositius).

Quant als clients per ordinador hi han dues alternatives:

  • Google Drive Backup and Sync que sincronitza el contingut de les carpetes de Drive a una carpeta de l'ordinador on es configura.
  • Google Drive File Stream que crea una unitat de xarxa al nostre equip que simula disposar tot el contingut de Google Drive a que tenim accés, descarregant i carregant les dades tal i com es van accedint. Aquesta eina és molt útil per a ordinadors amb discos petits on no hi caben totes les dades que tinguem emmagatzemades al núvol.

En aquesta pàgina hi ha una comparativa detallada de les dues eines.

No hi ha possibilitat de fer còpies de seguretat corporatives de les dades que hi hagi a les carpetes compartides de Google Drive.

El que és possible utilitzar son els mecanismes de paperera i versions de documents per tal de preservar les dades, però la utilització d'aquests mecanismes es per part dels usuaris de les carpetes i no de manera corporativa.

La capacitat d'emmagatzemament del servei Google Drive és il·limitada, tana nivell de quantitat d'espai disponible, com de mida màxima dels fitxers a emmagatzemar.

Aquesta disponibilitat està tant per a les carpetes personals (My Drive) com les carpetes compartides (Shared Folders).

El nom de les carpetes compartides haurà de complir estrictament amb la normativa de noms que s'ha definit per UPC, mantenint la següent estructura

Unitat.Servei.Projecte

Sent possibles per als nostres àmbits, els següents camps:

  • Unitat: UTGAC, ETSECCPB o DECA.
  • Servei: qualsevol àrea de la UTGAC, ETSECCPB o secció de DECA.
  • Projecte: Qualsevol paraula descriptiva de la utilització o finalitat de la carpeta.

Com a exemple, els següents noms de carpetes compartides podrien ser vàlids: UTGAC.USDI.Inventari, ETSECCPB.Direccio.Portafirmes, DECA.ETCG.Geotècnica o DECA.TEMC.Metàliques

En el moment de la creació de la carpeta es pot definir que pugui contenir membres de fora de la UPC que disposin de compte de Gmail (personal o corporatiu).

El responsable de la carpeta haurà de fer-se càrrec de les implicacions que aquest fet pugui tenir segons s'especifica a la normativa de ús per als responsables del servei.