Actualment, el suport donat des dels Serveis TIC de la UTG de Camins és:

  • Atenció telefònica (+34 93.401.70.65):
    • de dilluns a divendres de 08:00 - 14:00 h i de 15:00 - 19:00 h, excepte els dijous a la tarda que l'horari d'atenció és de 15:30 - 19:00 h. *
  • Atenció presencial al CAU (B2-102):
    • de dilluns a divendres de 09:00 - 13:00 h i de 15:00 - 19:00 h, excepte els dijous a la tarda que l'horari d'atenció és de 15:30 - 19:00 h. *

Podeu contactar amb els Serveis TIC de la UTG Camins a través de la pàgina https://suport.utgac.upc.edu, via correu electrònic  o per telèfon (+34 934017065).

A petició de la USEGiM (Unitat de Suport a la gestió d'estudis de grau i màster) de la UTGAC, s’han implementat en el Portal Camins, les següents millores dins la funcionalitat que dona suport a la Gestió dels precompromisos de mobilitat:

Gener 2018
Ignasi Casanova

Realització de tasques de suport, gravació i edició per a la creació vídeos dins del projecte d'innovació docent d’autoaprenentatge i comunicació en l’assignatura de Química de Materials del grup en anglès de 1r curs d’Enginyeria Civil.