Resum de dades, projectes i actuacions TIC durant l'any 2020

dilluns, 21 desembre, 2020

Amb la proximitat de la fi de l'any fem resum de les actuacions i els projectes TIC més destacats que hem dut a terme.

L’any 2020 ha estat un any que recordarem la resta de les nostres vides. La situació que la pandèmia de Covid-19 ha provocat des del mes de març, i les diverses mesures adoptades pels governs en diferents períodes, han exigit canvis importants a la universitat amb l’adaptació a noves maneres de donar classe i de treballar on els Serveis i els Sistemes Informàtics han tingut un paper molt important.

Aquestes situacions fins ara desconegudes de confinaments i semi-confinaments a les que tothom ens hem hagut d'adaptar mitjançant el teletreball, la docència on-line i la docència híbrida, van fer que els diferents equips dels Serveis TIC de la UTG de Camins (Centre Atenció a l'Usuari, Unitat de Sistemes i Unitat Multimèdia) es dediquessin prioritàriament a reforçar el suport als usuaris, a crear i millorar serveis per donar resposta a les noves necessitats.

És per això que aquest any dediquem un apartat exclusivament a les Principals mesures i actuacions TIC enfront la situació deguda a la Covid-19 que des de CaminsTECH (Serveis TIC de la UTG de l’Àmbit de Camins) s’han realitzat aquests darrers mesos per ajudar en l'adaptació cap als diferents i variables escenaris que s’han anat vivint des de la docència, la recerca i la gestió de l’Escola.

Vull aprofitar aquest resum per agrair l'esforç, la implicació i la dedicació de tots els membres de l'equip de CaminsTECH aquest any 2020, especialment durant els exigents mesos de confinament.

Com cada any, també trobareu el resum global de les Principals dades (*), projectes i actuacions dels serveis TIC l'any 2020 classificades segons el nostre catàleg:

(*) Totes les dades i indicadors són del període del 2 de gener al 15 de desembre de 2020


Principals mesures i actuacions TIC per afrontar els diferents escenaris deguts a la Covid-19

Reorganització del Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU) [Març]

La situació que es va donar al mes de març on totes les activitats docents, de recerca i de gestió passaven a fer-se remotament i en mode teletreball, va exigir una ràpida adaptació de tota la comunitat universitària a l’ús de múltiples eines TIC. Com a conseqüència d’això, es va incrementar considerablement el nombre de consultes i peticions de suport que arribaven el Centre d’Atenció a l’Usuari dels Serveis TIC. Per poder fer front a aquest increment d’incidències l’equip de CaminsTECH es va reorganitzar internament per reforçar el servei d’atenció a l’usuari. Durant les setmanes inicials de confinament (març) tots els tècnics dels equips del CAU, Sistemes i Multimèdia es van dedicar prioritàriament a donar suport a les consultes i peticions que arribaven de la docència (PDI, estudiantat) i de la gestió (PAS) de l’àmbit de Camins. Gràcies al reforç del suport amb la dedicació de tots els tècnics es va poder fer front a les exigències inicials d’un nou model d’universitat exclusivament on-line que, de sobte i sense gaire temps per planificar mesures, es va instaurar per una temporada indefinida. Eines utilitzades:

 • Es van habilitar dues línies d’atenció telefòniques associades al número del CAU (934017065) per poder rebre el màxim de trucades i es va recomanar d’utilitzar les vies telemàtiques (tiquet o correu) alhora de comunicar les sol·licituds per deixar disponibles les línies pels casos que realment fos necessari.
 • Per gestionar totes les peticions de suport rebudes es va utilitzar l'eina de gestió de tiquets GN6 ja instaurada en els Serveis TIC de Camins.
 • Per ajudar a resoldre remotament incidències i peticions de suport es va fer servir l’aplicació AnyDesk de connexió a l’escriptori remot  d’un usuari que ja es feia servir als Serveis TIC des de la implantació de la UTGAC dins del servei d’estació de treball CaminsWS. Aquesta eina permet a un tècnic TIC connectar-se remotament a l’ordinador d’un usuari amb la seva autorització prèvia i poder-lo ajudar.

A la següent gràfica comparativa dels dos darrers anys 2020 i 2019 es pot apreciar l'increment de tiquets (consultes, peticions i incidències) que durant el mes de març (inici del confinament) van arribar als Serveis TIC de Camins, així com l'increment que es va donar durant l'inici del curs acadèmic 2020-21 degut al nou model de docència híbrida i a la utilització dels nous equipaments de retransmissió a les aules de docència.

Creació de pàgines web d’eines per al teletreball per PDI, PAS i Estudiantat [Març]

En col·laboració amb la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes (USIRE) de la UTGAC es creen tres pàgines dins de la web de l'Escola https://camins.upc.edu/ca/treballa-en-remot/ amb un recull d’eines i serveis TIC oferts al PDI, al PAS i a l’estudiantat que ajuden al teletreball i a la docència on-line.

Fes docència des de casa

Segueix la docència des de casa

Treballa des de casa

En aquestes pàgines es creen i publiquen nous manuals i tutorials, per exemple:

Nou servei Tesla de gestió remota de l’estat d’energia dels ordinadors [Març]

Les darreres setmanes abans de l’inici del confinament s’instal·la i es configura el servei Tesla (sistema desenvolupat per la Facultat d’Informàtica de Barcelona) en els ordinadors del PAS de la UTGAC. Aquest servei permet iniciar i apagar remotament les estacions de treball, per tant, de molta utilitzat en l’escenari de teletreball.

Millores en els serveis per facilitar el treball en remot [Març]

Donada la situació excepcional de teletreball del PDI i del PAS, on les estacions de treball de connexió van passar a ser principalment els equips personals de casa, era molt important fomentar la utilització dels serveis de fitxers corporatius (carpetes en xarxa caminsFILES i al núvol caminsDRIVE) per guardar-hi la documentació en la que es treballes. D’altra manera, treballar amb les dades al disc local dels equips personals pot suposar problemes de pèrdua d’informació en cas d'avaries, infecció per virus informàtics, etc. mentre que dels repositoris corporatius se’n fan còpies de seguretat diàries, són accessibles des de qualsevol sistema i qualsevol ubicació. És per això, i per facilitar l’ús d’aquests serveis d'emmagatzemament, que des dels Serveis TIC es van adaptar i modificar els sistemes per poder ampliar les quotes dels nostres usuaris, tant a les carpetes personals com a les carpetes de grup. Després de l'ampliació les quotes dels nostres serveis d'emmagatzemament van quedar:

 • CaminsDRIVE: servei de fitxers al núvol https://drive.caminstech.upc.edu i amb clients de sincronització local (Android, IOS, Windows, Mac):
  • 100 GB als comptes personals (abans 25 GB)
  • 100 GB als comptes de grups d’assignatures (abans 5 GB)
  • 500 GB als comptes de grups de recerca i/o gestió (abans 100 GB)
 • CaminsFILES: servei de fitxers a través d’unitats de xarxa (Windows, Linux, Mac) i accés remot web https://files.caminstech.upc.edu
  • 100 GB a la carpeta de la unitat personal P: (abans 25 GB) 
  • 500 GB a les carpetes d’unitats de grup N: (abans 100 GB)

En les següents gràfiques es pot veure l'increment de l'espai de disc utilitzat pels usuaris en el servei CaminsFILES i la utilització per seccions del DECA:

Nova eina Mediateca per a la UPC de publicació de vídeos a Youtube [Març]

Es desenvolupa una nova eina per pujar vídeos al canal de Youtube de l’ICE (LISA). Aquesta eina és molt necessària per facilitar al professorat de tota la UPC la publicació de vídeos docents, atès que l’opció de gravació i compartició de les classes amb els estudiants és una de les més utilitzades pel professorat en la situació de docència on-line.

Nou servei CaminsBROKER de connexió des de casa a un ordinador de les aules informàtiques de l’Escola [Abril]

Es crea un servei que permet utilitzar tot el programari de docència instal·lat a les aules informàtiques des de casa, incloses les aplicacions amb alt requisits gràfics (AutoCAD, MDT, Revit,...) que amb el servei CaminsDESKTOP no és possible utilitzar-les. Aquest servei és bàsic i imprescindible per poder seguir realitzant les pràctiques de docència en la situació de docència on-line, ja que hi ha molt programari específic d’enginyeria que requereix d’una llicència i que només es pot executar des dels ordinadors de les aules informàtiques. Inicialment s’habiliten per la connexió els 75 ordinadors de dues aules B1-002 i D1-101, són els ordinadors amb característiques més avançades.

 

 

A la següent gràfica es pot veure la comparativa d'utilització (nombre de connexions) als dos serveis (CaminsDESKTOP i CaminsBROKER) que permeten la utilització del programari de docència instal·lat a les aules informàtiques des de casa.

Modificacions en camps de les Guies Docents al Camins OpenCourseWare de l’Escola [Maig]

A petició de la CRUE i les agències d’acreditació, s’afegeixen texts amb addendes en els tres idiomes a totes les guies docents de les titulacions de l’Escola de Camins amb l’objectiu d’adaptar el mètode de qualificació i la metodologia docent de les assignatures al nou escenari. Es dona l’opció al professor/a responsable d’editar i afegir la informació dels canvis en el mètode de qualificació per adaptar-lo a les avaluacions on-line.

Participació en els grups de treball d’Aules Físiques i Aules Virtuals de la UPC [Maig-Juny]

Des de la Direcció TIC de la UPC i a través de la COTETIC (Consell Tècnic de les TIC) es creen varis grups de treball amb l’objectiu de fer propostes de millora de serveis i d’infraestructures TIC que ajudessin a la docència a adaptar-se a les noves necessitats de cara a l’inici del nou curs. En aquells moments d’incertesa de com seria la docència al curs següent, i possiblement immersos en una «nova normalitat» o en futurs nous confinaments, calia avançar-se i planificar solucions per donar suport al nou model docent que s’adoptes segons les circumstàncies del moment. En els grups de treball creats vam treballar col·laborativament el personal TIC de les diferents unitats de la UPC. Els tècnics de CaminsTECH vam participar activament en dos dels grups.

 • Grup d’Aules Físiques: aquest grup de treball es crea amb l’objectiu de fer propostes per adequar i preparar les aules de docència de la UPC de cara al proper curs. El model de partida era l’aula docent tradicional amb professorat i estudiantat presencials i contemplava l'existència d’una pissarra, un ordinador i un projector.
  Tot preveient diferents escenaris que podrien incloure: la docència en format presencial, la docència híbrida (estudiants presencials i altres on-line des de casa) o la docència totalment on-line, era necessari definir diferents models d’aula híbrida que donessin solució a la varietat d’espais existents a cada campus, contemplessin les necessitats específiques de cada centre i que, com a objectiu principal, permetessin al professorat impartir classes amb estudiants presencials i en remot al mateix temps. A més, si fos necessari, que es pogués gravar la classe.
  Per tal de definir els models i determinar quins possibles equipaments (càmeres, micros, etc.) es podrien utilitzar, es van fer proves a aules de docència de diferents Campus de la UPC. Els Serveis TIC de la UTG de l'Àmbit de Camins vam col·laborar estretament amb els Serveis TIC de la UTG de l’Àmbit TIC Campus Nord en l’estudi i les proves d’equipament que es van fer a diverses aules dels Aularis del Campus Nord. També es van fer proves d’equipaments a les aules amb emissions on-line a través de Google Meet per a les Direccions dels Centres.
  Finalment, com a resultat de l’estudi i les proves realitzades pel grup de treball es defineixen tres tipologies d’aules híbrides en funció dels equips, les seves prestacions i les funcionalitats ofertes:
  • Aula Bàsica (Tipus 1): permet l’emissió de la classe amb el/la professor/a estàtic assegut davant de l’ordinador i es substitueix la pissarra tradicional per una tauleta digital. Basada en incorporar una webcam a l’ordinador de l’aula.
  • Aula Estàndard (Tipus 2): permet l’emissió de la classe amb el/la professor/a en moviment i que els estudiants remots puguin visualitzar la pissarra de guix/velleda. Basada en incorporar una càmera de sala.
  • Aula Premium (Tipus 3): permet l’emissió de la classe amb el/la professor/a en moviment, la visualització de la pissarra real i que els estudiants presencials puguin participar. Basada en incorporar una càmera de sala i micros d’ambient.
 • Grup d’Aules Virtuals: en aquest grup es valoren diferents opcions de millora en dos temes importants de cara a la nova situació, els escriptoris virtuals (permeten la utilització del programari docent remotament) i en facilitar a la comunitat universitària el BYOD (Bring Your Own Device).
  • Escriptoris virtuals: es fa un estudi i es valoren econòmicament diferents solucions basades en la compra de maquinari (opció amb RAVADA VDI o amb VMware Horizon) i en serveis en el núvol (Amazon-AWS, Microsoft-Azure) per poder oferir un servei d’escriptoris virtuals que pugui donar servei a tots els centres de la UPC. L’opció més viable econòmicament contemplaria l’ampliació el servei actual d’escriptoris ja existent a la UPC basat en el software RAVADA VDIA (desenvolupat a la UPC, a Camins el fem servir en el servei CaminsDESKTOP) dimensionant-lo per tots els centres. Es valoren també solucions per dotar a aquests escriptoris de la possibilitat d’executar aplicacions amb alts requisits gràfics tot utilitzant GPUs (targetes NVIDIA amb llicències d’usuaris concurrents CCU).
  • BYOD (Bring Your Own Device): es valoren diferents aspectes per millorar que els estudiants puguin utilitzar els seus propis dispositius als diferents Campus de la UPC:
   • Estudi d'utilització de productes amb aplicacions virtualizades (UniApps).
   • Dotar a totes les aules de docència de la cobertura de xarxa sense fils (Wifi UPC) necessària per donar servei als dispositius portàtils personals que l'estudiantat/professorat puguin utilitzar.
   • Dotar d’endolls totes les aules docents que encara no ho estiguin.
   • Subvenció i préstec de dispositius portàtils per a estudiantat/professorat.
   • Revisió de llicències de programari.

Adquisició de càmeres web i d’auriculars pel PAS de la UTGAC [Juliol]

Es compren 15 càmeres Aukey Webcam 1080P i 20 auriculars Sennheiser PC-8 USB per facilitar les videoconferències del PAS de la UTGAC.

Adquisició de tauletes Wacom per préstec per al PDI [Juliol]

S'adquireixen 5 tauletes digitalitzadores Wacom Intuos S per deixar en préstec al professorat que ho necessiti per a la docència a les aules de l’Escola. Al mes de març l’Escola de Camins va oferir la compra finançada d’aquestes tauletes a tot el professorat que ho demanés per tal de facilitar la docència on-line.

Adquisició d‘auriculars amb micro bluetooth per préstec al PDI [Juliol]

S’adquireixen 5 dispositius d’auriculars amb micro sense fils Bluetooth Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 i 5 dispositius Dongle Avantree Leaf Bluetooth USB per deixar als professors/es que ho necessitessin per a la docència en Aules Híbrides del Tipus 1 (Aula Bàsica). En aquestes aules només hi ha una càmera web a l'ordinador i és necessari un micro sense fils si el/la professor/a es vol moure per donar la classe.

Projecte d’equipació d'aules de docència de l’Escola de Camins amb equips de retransmissió per a la docència híbrida [Juny-Octubre]

Després de les propostes presentades pels diferents Grups de Treball TIC a la Direcció de la UPC, s’aprova una distribució d’inversions TIC extraordinàries en el Consell de Govern del 3 de juny que assigna a cada centre un ajut per a l’equipació d’aules híbrides (docència presencial i on-line alhora) i per començar a planificar el curs següent tenint en compte els possibles escenaris i l’adaptació en funció de les diferents circumstàncies de la pandèmia. A l’Escola de Camins li corresponen 37.970 €.

 • [Juny]: per poder fer una contracció conjunta de les instal·lacions i l’equipament per als centres docents de la UPC dels diferents Campus, es fa una convocatòria de licitació per adjudicar un contracte basat en un Acord Marc del CSUC d’homologació de proveïdors d’equips d’audiovisuals. D’aquesta manera s’intentava garantir que les instal·lacions es poguessin fer abans de l’inici de curs i poder-nos beneficiar dels millors preus. La licitació es divideix en varis lots que es corresponen amb els tres tipus d’aules híbrides definits pel grup de treball d’Aules Híbrides. En el cas de les Aules Estàndard (Tipus 2), a la licitació es sol·liciten els models concrets de càmeres que els tècnics TIC del grup de treball havien estat provant a aules de diversos Campus per tal de comprovar si complien els requisits demanats. Resum dels lots:
  • Lot 1.1: Càmeres Web sense instal·lació.
  • Lot 1.2: Aula Estàndard basada en un sistema de videoconferència compacte Polycom Poly Studio amb serveis d’instal·lació, configuració i posta en marxa.
  • Lot 1.3: Aula Estàndard basada en una càmera PTZ Tipus Minrray amb l’opció d’incorporar també el sistema de microfonia per escoltar la veu del professor/a, amb serveis d’instal·lació, configuració i posta en marxa.
  • Lot 2.1: Aula Premium amb càmera d’alta gama i amb microfonia d’ambient de la sala amb serveis d’instal·lació, configuració i posta en marxa.

 • [Juliol]: els Serveis TIC i la Unitat de Suport a la Gestió d’estudis de Grau i Màster (USGM) de la UTG de Camins fan diverses reunions amb la Direcció de l’Escola per determinar quines aules de docència caldria equipar prioritàriament i amb quin tipus d’Aula Híbrida. Es tenen en compte les necessitats marcades pels criteris de com seria la docència a l’inici de curs (mantenir la docència presencial a ser possible, preveure la limitació de les aules al 50% de capacitat, tenir en compte l’ocupació dels grups de les diferents titulacions i possibles estudiants confinats). Finalment, els equipaments audiovisuals contractats al mes de juliol amb l’ajut assignat a l’Escola són:
  • 15 aules de docència equipades amb el Lot 1.2: Aula Estàndard basada en sistema de videoconferència compacte Polycom:
   • 10 aules mitjanes dels aularis A1 i A2 del Campus Nord: A1-102, A1-104, A1-105, A1-202, A2-102, A2-104, A2-105, A2-202, A2-204 i A2-205.
   • 2 aules petites dels aularis A1 i A2 del Campus Nord: A1-101 i A2-101.
   • 3 aules mitjanes de mòduls de Camins: B1-001, C1-001 i l'aula informàtica D1-101.
  • 4 aules de docència equipades amb el lot 1.3: Aula Estàndard basada en una càmera PTZ Tipus Minrray amb sistema de microfonia per la veu del professorat a la tarima:
   • 4 aules amfiteatres dels aularis A1 i A2 del Campus Nord: A1-001, A1-002, A2-001 i A2-002.
  • 20 aules de docència equipades amb el lot 1.1: Aula Bàsica basada en incorporar una webcam:
   • La resta d'aules de docència dels aularis A1 i A2 del Campus.
   • La resta d’aules de docència i informàtiques de Camins.
 • [Agost]: les instal·lacions dels equipaments contractats de les aules dels lots 1.2 i 1.3 les realitza l’empresa NRD, comencen a mitjans d’agost i s’allarguen fins a finals d’octubre. Els instal·ladors treballen durant l’estiu i alguns caps de setmana. En aquestes actuacions va ser de nou clau la coordinació dels Serveis TIC de les UTGs de Camins i CNTIC.
 • [Setembre]: en el cas de les instal·lacions a les aules docents de l’Escola de Camins, el dia de l’inici de curs dels estudiants de primer curs dels Graus (14 de setembre), teníem fetes el 70% de les instal·lacions a les aules però moltes d’aquestes sense provar i pendents de modificacions a realitzar per adaptacions necessàries segons l’aula (moure projectors de lloc, canvis de cables USB, etc.). Aquesta situació d’un inici de curs amb nou equipament audiovisual a les aules i amb instal·lacions sense provar ni acabar, va exigir una dedicació prioritària i exclusiva dels tècnics de l’equip Multimèdia de CaminsTECH a donar suport a la docència en aquestes aules. Es va ajudar al professorat amb el funcionament dels nous equips, es van resoldre incidències/dubtes i es van fer diverses proves per mirar de resoldre els problemes que anaven sorgint a les noves instal·lacions.
 • [Octubre]: en aquestes dates el subministrament de les 20 càmeres web comprades a través del lot 1.1 no havia arribat, incomplint així els terminis establerts en el contracte. Des de l’Escola de Camins s’opta per cancel·lar la comanda i amb els diners restants de l’ajut, juntament amb les prorrates de les inversions fetes fins al moment, es contracta l’equipació de 4 aules de docència més del tipus Aula Estàndard (lot 1.2 – càmera Polycom), concretament les aules A1-103, A1-203, A2-103 i A2-203 dels aularis del Campus Nord.

Sessions de formació d’ús de les noves Aules Híbrides [Setembre]

Es fan diverses sessions de demostració i de formació de l’ús de les noves instal·lacions de retransmissió de les aules (càmeres Polycom i Minrray) al professorat de l’Escola. Els dies 17 i 18 de setembre es fan 12 sessions per al professorat de Graus i el 23 de setembre 3 sessions per al professorat de Màsters.

Utilització d’aules informàtiques com a aules mirall [Setembre]

En l’inici de curs del primer curs dels Graus, la utilització dels equips de retransmissió de les Aules Híbrides principalment es dona en classes on el nombre d’estudiants excedeix el 50% de capacitat de l’aula docent. Per aquest motiu s’habiliten puntualment aules mirall (C1-001 i C1-007) on els estudiants que no caben a l’aula poden seguir la docència on-line. Quan ja han començat tots els cursos de Graus i Màsters la necessitat d’aules mirall creix força i per solucionar-ho s’habiliten dues aules informàtiques (A2-S110 i A2-S111) on els estudiants que no caben a la aula de teoria poden seguir qualsevol classe on-line en els ordinadors d’aquestes aules utilitzant uns auriculars propis.

Adaptació del servei CaminsBROKER al retorn de la docència presencial a les aules informàtiques [Setembre] 

A partir del mes de setembre, es comencen a donar escenaris on la realització presencial de pràctiques a les aules informàtiques ja és possible. Per adaptar el servei de connexió remota a ordinadors d'aules a aquesta nova situació es fan dues millores:

 • Consulta de la disponibilitat de les aules informàtiques: afegim que el servei consulti l’ocupació de les aules informàtiques a través de les reserves realitzades i si hi ha alguna reserva de les aules d’on el servei utilitza ordinadors (B1-002 i D1-101), aquests queden bloquejats durant aquesta franja i un temps abans perquè ja no es puguin fer servir remotament. A més si hi hagués algun usuari connectat remotament se l’avisa mitjançant missatges i si no ha sortit quan queden 30 minuts per la classe presencial s’inicia l’aturada de l’ordinador automàticament.
 • S’afegeixen els ordinadors de l’aula A2-S101: aquesta aula informàtica que ha de romandre tancada donat que abans de la pandèmia es feia servir com aula de lliure accés (amb les mesures adoptades pel Covid-19 no es poden obrir aules informàtiques de lliures accés) s’aprofita per afegir els 24 ordinadors de l’aula al servei CaminsBROKER i així disposar d’un conjunt d’ordinadors d’ús exclusiu pel servei que no es veuen afectats per reserves de classes presencials de pràctiques. Per millorar les característiques i el rendiment dels ordinadors es compren i s’instal·len discs SSD de 500 GB.

Adquisició de càmeres webs per aules de docència no equipades amb equips de retransmissió [Octubre]

A mesura que avancen les setmanes, es comencen a donar casos d’estudiants confinats que requereixen la retransmissió de classes de docència en aules que no estaven equipades amb sistemes d’aules híbrides. Aquestes aules havien d’estar dotades amb el model d’Aula Bàsica – Tipus 1 (càmera web instal·lada a l’ordinador del professor/a), però degut a que el proveïdor contractat no va subministrar les 20 càmeres demanades per l’Escola es va optar per anar comprant càmeres web segons la necessitat (model Aukey Webcam 1080P Full HD) i per tenir-ne un conjunt de reservades per equipar les aules a mesura que s'anessin donant casos. S’instal·len càmeres a les aules A1-201, A1-203, A1-205, A2-103, A2-203 i B1-002.

Creació dels manuals d’utilització de les Aules Híbrides [Octubre]

Es creen manuals d’utilització de l’equipament de retransmissió amb les funcionalitats principals segons els dos tipus de càmeres instal·lades (Polycom i Minrray) i de com fer ús del programari de videoconferència corporatiu Google Meet per retransmetre la classe. A més a cada aula híbrida es posen en un DIN-A4 plastificat les instruccions bàsiques d'utilització segons el tipus d'aula (Aula amb Polycom i Aula amfiteatre amb Minrray) amb un codi QR cap al manual de videoconferència a les aules. A la següent pàgina podeu trobar els manuals, les preguntes més freqüents i el resum d'aules equipades amb equips de videoconferència https://caminstech.upc.edu/producte/videoconferencia.

Ampliació de la memòria dels ordinadors de l’aula informàtica del A2-S101 [Novembre]

Per tal de millorar les prestacions dels antics ordinadors d’aquesta aula (són els únics que es fan servir en exclusivitat pel servei CaminsBROKER) es reaprofiten 13 mòduls DIMM de memòria de 4 Gb i es compren 11 mòduls nous per ampliar a fins a 8 GB la memòria RAM cada ordinador.

Contractació de l’equipació de 10 Aules Híbrides del tipus Aula Estàndard (càmera Polycom) [Novembre]

Al mes de novembre des de la Gerència UPC s’assignen diners d’un nou ajut de Fons Covid-19 als centres, amb l’objectiu de finançar despeses necessàries per a assumir la docència del curs amb les majors garanties. A l’Escola de Camins li corresponen 25.871,45€. Amb aquests diners s’encarrega la instal·lació dels equipaments de sistemes de videoconferències a 5 aules de docència més dels aularis A1 i A2 del Campus Nord (A1-201, A1-204, A1-205, A1-206 i A2-201), 2 aules informàtiques de l’Escola (B1-002 i B2-101) i 3 aules del departament DECA (D2-212, B1-003 i D1-100).

Adquisició dels components necessaris per la creació d’un Lightboard [Desembre]

També amb els diners de l’ajut de Gerència del mes de novembre es compren els diferents elements per a la creació d’un Lightboard per equipar el Plató de Gravació de la Unitat Multimèdia dels Serveis TIC UTG Camins (forma part del Servei de Producció Audiovisual UPC). Un Lightboard és un pissarra digital formada per un panell de vidre suspès en un marc de metall amb llums LED incrustades que proporcionen una il·luminació de la informació dibuixada a mà en el vidre, això permet al professorat interactuar directament durant la gravació d’un vídeo formatiu amb notes escrites a mà mirant cap a la càmera sense donar l’esquena als alumnes.


Principals dades, projectes i actuacions dels serveis TIC l'any 2020

Tot seguit us presentem el resum dels principals projectes i actuacions que s’han realitzat des de CaminsTECH durant l'any 2020, així com dades i indicadors (*) d'aquest any dels principals serveis TIC classificats segons el nostre catàleg.

(*) Totes les dades i indicadors són del període del 2 de gener al 15 de desembre de 2020


Serveis a la Docència

Aplicacions i sistemes d'informació

 • Incorporació de l'històric de guies de màsters a la pàgina web de l’Escola de Camins [Febrer]: a la pàgina web de l'Escola dins de l’apartat «Pla d’estudis, normatives i calendaris» de cada pla d’estudi de Màster, s’afegeix un botó de «Guies docents anteriors» que permet consultar les versions de cursos anteriors de les guies docents. Aquesta funcionalitat ja existent en els plans d’estudis de grau s’incorpora als màsters.
 • Simulador d’adaptacions al nou Grau en Enginyeria Civil [Març]: es desenvolupa una nova opció dins del Portal Camins de l’Escola (Intranet de docència i gestió) anomenada «Simulació adaptació a GEC 2020» per als estudiants de les titulacions actuals que els permet fer una simulació de quines assignatures se’ls adaptarien del seu expedient actual en el cas que decidissin passar-se al nou Grau en Enginyeria Civil. Aquesta opció informativa presenta una taula d’assignatures per curs de la nova titulació amb la informació de quines s’adaptarien i una taula resum amb els crèdits totals adaptats i els crèdits a superar.
 • Consulta d’intenció d'adaptació al nou Grau en Enginyeria Civil [Abril]: s’afegeix dins de l’opció de anterior «Simulació adaptació a GEC 2020» una enquesta per recollir la intenció de fer l’adaptació de l’estudiantat de l’Escola al nou Grau en Enginyeria Civil. Es crea una pàgina amb els resultats detallats de l’enquesta pels caps d’estudis i la gestió de l’Escola.
 • Modificacions en camps de les guies docents al Camins OpenCourseWare de l’Escola [Maig]: com a conseqüència de la crisi sanitària per causa de la Covid-19 i a petició de la CRUE i les agències d’acreditació, s’afegeixen texts amb addendes en els tres idiomes a totes les guies docents de les titulacions de l’Escola amb l’objectiu d’adaptar el mètode de qualificació i la metodologia docent de les assignatures al nou escenari. Es dona l’opció als professors/es responsables d’editar i afegir la informació dels canvis en el mètode de qualificació per adaptar-lo a les avaluacions on-line.
 • Nou camp EPIs a les guies docents del curs següent de les titulacions de l’Escola [Maig]: s’afegeix un nou camp a les guies docents del Camins OpenCourseWare de l’Escola perquè el/la professor/a responsable pugui especificar quins Equips de Protecció Individual (EPIs) es necessiten per realitzar les pràctiques de l’assignatura. En el nou apartat EPIs dins l’opció «Manteniment guia docent» d’edició de les guies del Portal Camins, el professorat pot triar les EPIs necessàries d'un llistat que se li mostra. Aquesta informació es publica al Camins Opencourseware en un camp EPIs i s'afegeix al final de la Metodologia Docent de la guia docent de l’assignatura.
 • Implementació d’una API de consulta d’horaris de l’eina de Gestió TIC Raconet [Setembre]: per tal de fer l’adaptació del servei CaminsBROKER al retorn a la docència presencial a les aules informàtiques es desenvolupa una API (Application Programming Interface) que permet consultar l’estat d’una aula informàtica, si està lliure o ocupada per reserves fetes de classes presencials, de l’eina Raconet (sistema de desenvolupament propi de Gestió TIC de CaminsTECH) on gestionen les reserves i horaris de les aules informàtiques. Més informació al resum de mesures per la Covid-19.
 • Accés amb drets de coordinadors de Màsters de l’Escola al Portal Camins [Octubre]: es creen al Portal Camins els perfils de coordinadors de tots els màsters (amb atribucions, especialitzats i Erasmus Mundus) de l’Escola. Aquest perfil permet al coordinador veure opcions dins del Portal Camins (llistats d’estudiants matriculats, indicadors de notes, etc.) amb informació de les assignatures del màster que coordina. Fins ara la funcionalitat estava disponible pels graus i per algun dels màsters.
 • Millora en l’eina Gestió de Tutories del Pla d’Acció Tutorial (PAT) [Octubre]: dins de la funcionalitat de «Tutories» del Portal Camins s’afegeix un botó «Llistat en PDF» per generar un fitxer en format PDF amb el llistat d’estudiants d’un grup de tutoria del tutor.
 • Millora de l'edició i la carrega a PRISMA de la bibliografia de les guies docents de l’Escola [Juliol-Novembre]: a petició del servei de biblioteques de la UPC es millora el formulari d’edició i modificació de la bibliografia d’una guia docent en el Portal Camins. Es crea una base de dades de llibres introduïts pel professorat i ja validats pel servei de biblioteques en cursos anteriors. El nou formulari d’introducció/modificació de la bibliografia d’una guia docent permet al professor/a responsable afegir llibres seleccionant-los de la llista de llibres validats o introduir-ne de nous si no apareixen encara. Amb aquest canvi i amb l’adaptació de dels fitxers per carregar les guies al sistema de Gestió dels estudis de la UPC (PRISMA), el servei de biblioteques només ha de validar els llibres introduïts nous.

Aules de docència

 • Equipació de 19 aules de docència de l’Escola amb equips de retransmissió per a la docència híbrida [juny-octubre]: s’instal·len equips de videoconferència a les aules on s’imparteix docència de l’Escola, tant les dels aularis A1 i A2 del Campus Nord com les aules de mòduls de l’Escola (B1, B2, C1, D1). Es contracta i s’instal·la l’equipament del model Estàndard d’Aula Híbrida definit a nivell UPC en el Grup de Treball d’Aula Física i dins del marc de l’ajut per inversions TIC extraordinàries arrel de la situació de pandèmia. Més informació al resum de mesures per la Covid-19. Al mes d’octubre les aules instal·lades i en funcionament són:
  • 4 aules equipades amb el model d’aula Estàndard basat en una càmera Minrray:
   • 4 amfiteatres dels aularis A1 i A2 del Campus Nord: A1-001, A1-002, A2-001 i A2-002
  • 15 aules de docència equipades amb el model d’aula Estàndard basat en una càmera Polycom:
   • 12 aules dels aularis A1 i A2 del Campus Nord: A1-101, A1-102, A1-104, A1-105, A1-202, A2-101, A2-102, A2-104, A2-105, A2-202, A2-204 i A2-205
   • 3 aules de mòduls de Camins: B1-001, C1-001 i aula informàtica D-1101.

  Amb el mateix ajut s’adquireixen 19 monitors de 21,5" per a instal·lar a aquestes mateixes aules com a monitor addicional. L’objectiu és facilitar la realització de classes de docència híbrida tenint dues pantalles, una d’elles es pot dedicar exclusivament a la finestra del programari de videoconferència.

 • Millora de l’acústica de l’aula de docència C1-001 de l’Escola [Desembre]: s’adquireixen i s’instal·len (Manteniment de Campus) 120 plaques acústiques Rockfon Ekla blanques per substituir les actuals plaques del sostre de l’aula C1-001 per tal de millorar l’acústica d’aquesta aula de docència. En aquesta aula es va instal·lar a l’agost un equip de retransmissió (Polycom Poly Studio) per a la docència híbrida i la qualitat del so a les retransmissions era força dolent.

Aules informàtiques

Escriptoris virtuals

Programari i eines docents

 • Novetats al programari docent de les Aules Informàtiques i del servei CaminsBROKER:

  • Al mes de [febrer]:

   • S'actualitzen els següents programes i/o llicències existents::

    • CYPE 2020.d: actualització de versió i renovació de les 30 llicències.

    • R 3.6.2 amb RStudio 1.2.5033: actualització de la versió.

    • IDEA Statica 10.1.113: actualització de versió i ampliació de les llicències de 60 fins a 100.

    • Microsoft Visual Studio 2015: actualització de versió.

    • Programari base: Mozilla i Adobe Reader.

   • S'instal·la un nou programa: entorn d'aplicacions CUDA Toolkit 9.2.148.1.

  • Al mes de [juliol], de cara a preparar l’inici del nou curs acadèmic 2020-21 al setembre:

   • S'actualitza el sistema dels ordinadors de les aules informàtiques al Windows 10 versió 1909, així com el programari base: Mozilla, Adobe Reader, VLC, etc.

   • S’actualitzen els següents programes i/o llicències existents:

    • Model Muse 4.2.0

    • Software CSi (SAP 2000 21.2.0, CSIBridge 21.2.0, ETABS 18.1.1 y SAFE 16.0.2): actualització de versió i renovació de les 50 llicències de SAP 2000 i 30 de la resta paquets. S’aconsegueix la renovació sense cost amb un acord de llicències educatives amb CSI (Computers and Structures, Inc.).

    • ISTRAM/ISPOL 2020/07/08

    • Maple 2020.1

    • R 4.0.2 amb RStudio 1.3.959

    • Rocscience Software Suite 1.082

    • MIDAS Civil 2020 3.1

   • S’instal·len els següents nous programes:

    • LibreCAD 2.1.3: eina de CAD per disenys 2D.

    • Regard3D 1.0.0: eina que permet convertir fotos d'un objecte a un model 3D d'aquest objecte, des de diferents angles.

    • IBM ILOG CPLEX Studio 12.8: eina per desenvolupar models d'optimització.

  • Al mes de [novembre]:

   • S’actualitzen els següents programes i/o llicències existents:

    • HEC-RAS 5.0.7

    • TCQ 2000 5.5: nova versió del programa amb un nou sistema per l'actualització de pressupostos utilitzant usuaris ITEC.

    • Software PTV 2020 (Vissim i Visum): actualització de versió amb ampliació de les llicències de 20 fins a 100.

    • Programari base: Codemeter 7.10a i VirtViewer 9.0.

   • S’instal·la el programa per a l’assistència remota d'ordinadors Chrome Remote Desktop 85.0: aquest programa permet a un/a professor/a connectar-se remotament als ordinadors dels estudiants per tal d’ajudar-los i resoldre consultes.

 • Percentatge d'utilització dels programes d'enginyeria:

Projectes d'innovació docent


Serveis a la Gestió

Aplicacions i sistemes d'informació

 • Millores en l’eina de gestió de pràctiques (convenis) en empreses: s’han implementat un seguit de millores en la funcionalitat del Portal Camins de gestió de pràctiques amb Convenis de Cooperació Educativa dels estudiants en empreses. A continuació us expliquem les més importants:
  • Millora en la funcionalitat d’empreses moroses[Gener]: es millora l’opció de marcar el conjunt d’empreses moroses a partir de la carrega d’un fitxer en format Excel. Es realitza una simulació prèvia perquè els gestors de la Unitat de Recursos i Serveis (URS) de la UTGAC puguin verificar la carrega abans de bloquejar a les empreses que tenen pagaments pendents i amb els criteris definits per la Direcció de l’Escola. Les empreses bloquejades no poden publicar ofertes de pràctiques ni obrir més convenis amb estudiants mentre estiguin marcades com a moroses.
  • Dades del responsable econòmic d'un empresa [Febrer]: s’afegeix en el formulari d’alta d’una empresa la sol·licitud del nom i l’adreça de correu electrònic del representant econòmic per tal de facilitar a la Unitat de Recursos i Serveis (URS) de la UTGAC el cobrament dels convenis. S’introdueix també l’opció de «Canvi de les meves dades» perquè les empreses ja donades d’alta actualitzin aquestes noves dades demanades.
 • Modificacions en l’eina d’assignació de places de mobilitat 2020-21 [Gener]: es modifica l’eina d’assignació de places de mobilitat del Portal Camins amb el canvi demanat per la Direcció de l’Escola que aplica una millora a la nota de l’expedient dels estudiants que cursen el Grau en Enginyeria Civil en anglès. S’implementa també un nou tipus de requeriment específic per la titulació de Màster de Mètodes Numèrics en Enginyeria (MMNE) per cursar el Doble Diploma de Padova.
 • Millores en l’eina de gestió del professorat: les principals millores fetes a la funcionalitat del Portal Camins de gestió del professorat són les següents:
  • Modificació del fitxer de càrrega de professorat a PRISMA [Febrer]: existeix una opció pels gestors de la USIRE de la UTGAC on es genera un fitxer XML amb el format necessari per carregar el professorat que imparteix una assignatura al sistema de Gestió dels estudis PRISMA de la UPC. S’incorporen en aquest fitxer de carrega els canvis de professors/es responsables que es facin en el Portal Camins i d’aquesta manera sincronitzar i actualitzar les dades dels responsables a PRISMA.
  • Gestió de sol·licituds de canvis de professors/es responsables [Juny]: s’incorpora un botó de «Sol·licitud de canvi de responsable» amb el que els professors responsables de les assignatures poden sol·licitar el canvi de responsable. La petició s’envia al gestor/a de la Unitat de Suport a Departaments i Instituts (USDI) de la UTGAC que avalua amb la Direcció del DECA el canvi sol·licitat. Quan s’accepta o es denega el canvi es notifica al professor/a. S’implementa també una opció on la USDI pot consultar l’històric de canvis sol·licitats.
 • Millora en l’eina de reserva d'aules informàtiques [Juliol]: en el formulari de sol·licitud de reserva d’una aula informàtica del Portal Camins, s’afegeix que el professorat especifiqui el programari que utilitzarà per a la realització de la classe/pràctica/examen. Aquesta informació facilitarà als Serveis TIC el seguiment de la utilització dels programes per la docència i permetrà saber a quin professorat s’ha de consultar abans de fer canvis de versions o per temes de llicències que podrien afectar a les classes.
 • Sincronització de les dades d’estacions de treball amb el servei Tesla [Juliol]: amb l’objectiu d’automatitzar l’alta dels ordinadors que es volen donar d’alta dins del servei Tesla (gestió remota de l’estat de l'energia dels ordinadors, servei posat en marxa al mes de març) i per poder estendre l’ús d’aquest servei al col·lectiu PDI, es desenvolupen procediments de sincronització entre les dades de l’inventari (CMDB) d’estacions de treball de l’eina de Gestió TIC Raconet dels Serveis TIC i el servei Tesla. S’afegeix un camp en l’inventari per indicar si l’equip s’ha de donar d’alta en el servei i un altre camp amb el nom d’usuari UPC de la persona que utilitza l’ordinador.
 • Actualització de les diferents funcionalitats del Portal Camins amb les noves titulacions de Grau [Juliol]: amb la creació de les noves titulacions de Grau en Enginyeria Civil, Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports i Grau en Enginyeria Ambiental es revisen totes les funcionalitats del Portal Camins i s’incorporen els nous graus. Les principals funcionalitats i eines actualitzades són:
  • Gestió de Convenis de Cooperació Educativa
  • Gestió de la Mobilitat
  • Gestió de llistes de correu d’estudiants i de professors/es responsables
  • Gestió de l’ordre de Matrícula
  • Indicadors de les titulacions de l’Escola
  • Gestió de Tutories del Pla d’Acció Tutorial (PAT)
  • Eina de sol·licitud de reconeixements d’assignatures
  • Gestió del procés del Treball Final de Grau (TFG)
 • Actualització de l’eina de sincronització amb l’inventari d’EquipsTIC de la UPC [Agost]: s’actualitza el codi de l’eina que s’utilitza en els Serveis TIC per sincronitzar les dades de la Base de Dades d’inventari d’equips (CMDB) pròpia amb l’inventari d’EquipsTIC UPC, per tal d’adaptar-la a la nova versió v1.8.1 de l’eina UPC.
 • Publicació a la web del departament DECA dels indicadors dels programes de Doctorat [Octubre]: a l’apartat de Programes de Doctorat de la web del DECA s’incorpora dins la pàgina de cada doctorat un botó amb les «Xifres del programa» i un altre amb les «Xifres generals». Es publiquen les principals dades i estadístiques dels programes de Doctorat (nombre de matriculats i de nous matriculats, nombre de tesis llegides, etc.) en format numèric i mitjançant la creació de gràfics de diferents tipus. Fins ara aquestes dades només es podien consultar dins de la intranet del Portal Camins.
 • Millores en els indicadors de l’Escola: les principals novetats desenvolupades en l’apartat d’indicadors del Portal Camins de l’Escola són les següents:
  • Incorporació dels indicadors d’avaluacions curriculars del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (MECCP) [Novembre]: s’afegeixen dos nous apartats amb dades numèriques i gràfiques d’aquest el Màster que, com els Graus, ara també té avaluació curricular:
   • Matriculats versus aprovats per bloc curricular (MECCP)
   • Percentatge d'aptes versus matriculats/presentats per bloc curricular (MECCP)
  • Extracció en fitxers d'Excel dels indicadors [Novembre]: s’afegeix a tots els apartats d’indicadors la possibilitat d’extreure les dades en fitxers en format Excel. Fins ara només era possible en els indicadors que s’havia sol·licitat explícitament.
 • Automatització de la creació de sales de videoconferència pels tribunals on-line de TFG i TFMs [Desembre]: per tal de facilitar l’organització de Tribunals Finals de Grau i de Màster en modalitat on-line s’incorpora en el Portal Camins, dins de l’eina de Gestió de TFGs/TFMs, la possibilitat de crear automàticament la sala de videoconferència de Google Meet per la defensa d’un estudiant convidant a tots els membres del tribunal. Es configura com a organitzador de la sala al President del tribunal per si hagués d’acceptar membres externs no UPC convidats a la defensa. Amb aquesta millora s’agilitza considerablement la feina a realitzar des de la Unitat de Suport a la gestió d’estudis de Grau i de Màster (USGM) de la UTGAC en els casos que sigui necessari per convocatòries de tribunals en escenaris de confinament o per casos puntuals de defenses on-line.

Serveis al Lloc de Treball

Atenció a l'usuari

 • Nombre de consultes ateses (incidències i peticions) mitjançant el sistema de tiquets: 2.487
 • Nombre de tiquets atesos mensualment:
 • Tiquets atesos per tipus de servei:

Correu electrònic UPC

 • Suport a la migració de les bústies de correu UPC dels usuaris de l’àmbit Camins al nou correu corporatiu al núvol correu v3 (Gmail) [Abril]: els dies 27, 28, 29 i 30 d’abril des d’UPCnet es migren les bústies de correu dels usuaris de l’àmbit Camins (855 usuaris) de l’antic correu v2 al nou correu Gmail al núvol correu v3 (Acord CG/2019/05/26 del Consell de Govern de la UPC). Des del Centre d’Atenció a l’Usuari de CaminsTECH es dona suport a les consultes i incidències rebudes d’aquesta migració: s’ajuda als usuaris de l’àmbit de Camins principalment a resoldre consultes de funcionament del nou correu i a configurar clients de correu (Thunderbird).
  UNITAT DATA BÚSTIES MIGRADES
  UTGAC 27/04/2020 120
  ETSECCPB 27/04/2020 114
  LACAN 27/04/2020 19
  DECA 28/04/2020 299
  DECA 29/04/2020 298
  FLUMEN 30/04/2020 5
 • Suport a la migració de les bústies de correu UPC dels usuaris del Laboratori d’Enginyeria Marítima (LIM) al nou correu corporatiu al núvol correu v3 (Gmail) [Juny]: el dia 29 de juny es migren les bústies de correu dels usuaris que restaven de l'àmbit Camins (23 usuaris del LIM) al nou correu al núvol correu v3.

Estació de treball

 • Nombre d’ordinadors desplegats amb el servei CaminsWS: durant aquest any s’han configurat 62 ordinadors. S’ha acabat amb el desplegament dels ordinadors que faltaven de la secció d’EHMA del DECA a l’edifici D1 i sota demanda s’han anat desplegant nous ordinadors a totes les seccions.

 • Nombre d’ordinadors desplegats per cada secció amb el servei CaminsWS:
 • Nombre d’ordinadors total i per secció mantinguts amb el servei CaminsWS:
 • Migració de tots els clients del servei CaminsDRIVE d’Owncloud a Nextcloud [Juny-Desembre]: des del Centre d’Atenció a l’Usuari de CaminsTECH es fa l’actualització del client d’escriptori de CaminsDRIVE (servei d’emmagatzemament privat en el núvol de l’àmbit de Camins). L’actualització es fa usuari per usuari i mitjançant el suport remot amb l’eina de connexió remota AnyDesk.
 • Extensió del servei Tesla de gestió de l’estat d’energia dels ordinadors a les estacions de treball del PDI [Novembre]: s’ofereix a tot el professorat de l’àmbit de Camins el servei que permet iniciar i apagar remotament les seves estacions de treball.

Repositoris de fitxers

 • Increment de l'espai de disc disponible per a PDI i PAS en els serveis de fitxers corporatius [Març]: s’amplia la quota d’espai disponible, tant la a la carpeta personal com a les carpetes de treball en equip, dels serveis de fitxers corporatius (carpetes en xarxa caminsFILES i carpetes al núvol caminsDRIVE). Més informació al resum de mesures per la Covid-19.
 • Posta en marxa del Servei de Carpetes Compartides Google Drive [Juliol]: es defineix i es posa a l’abast del PAS i el PDI de l’ambit de Camins la possibilitat de crear carpetes corporatives compartides de treball en grup mitjançant el servei d’emmagatzemament de fitxers de G Suite que s’incorpora amb el compte corporatiu UPC. Aquest servei es defineix a nivell UPC, el gestionen els Serveis TIC de cada àmbit (en el nostre cas CaminsTECH) i és on es pot sol·licitar. En una carpeta corporativa compartida de Google Drive els propietaris dels continguts són tots els membres que tenen accés a la carpeta i no hi hauria problema en el cas que un dels membres es doni de baixa de la carpeta. En canvi en les carpetes compartides personals, els continguts són d’un sol usuari i no es podria canviar o donar de baixa el propietari.

Serveis a la Recerca

Clúster de Càlcul Intensiu

 • Utilització de temps de CPU (%) del Clúster l'any 2020:
 • Utilització de temps de CPU (%) per secció l'any 2020:
 • Instal·lació i configuració d’un nou node de computació en el Clúster TITANI [Febrer]: a finals de l’any 2019, gràcies a un ajut de 8.000€ que l’Escola de Camins rep del vicerectorat de Política Científica de la UPC, es va cofinançar la compra d’un nou servidor per ampliar els nodes de computació del Clúster de Càlcul TITANI. El nou node disposa de dos processadors Intel Xeon 6230 a 2,1 GHz amb 20 cores (nuclis) i 512 GB de RAM. Amb aquests processadors s’amplia en 40 nous cores el nombre total de cores del clúster que passa a ser de 160 cores. El mes de febrer es posa en explotació el nou node en el clúster i els seus cores es posen a disposició de totes les cues existents (seriel, parallel i express). Per repercutir l’augment de capacitat de càlcul en els usuaris del clúster s’amplien els límits de les cues serial i parallel, concretament s’incrementa el nombre de processadors que poden ser utilitzats per ambdues cues i s’incrementen el nombre màxim de treballs en marxa per usuari i el nombre màxim de treballs enviats per usuari a a cada una d’aquestes cues. Més informació a la notícia de la web de CaminsTECH.

Programari científic específic

 • Nou programari instal·lat al Clúster TITANI: durant aquest any 2020 s’han instal·lat i actualitzat varis programes en el Clúster de Càlcul Intensiu. Aquesta és la llista d’eines i programari més destacat:
  • Kernel de Linux kernel.x86_64 0:3.10.0-1127.8.2.el7 als nodes de càlcul [20/02/2020]
  • Kernel de Linux kernel.x86_64 0:3.10.0-1127.8.2.el7 al node màster [20/05/2020]
  • Mòdul Tabulate de Python [08/07/2020]
  • Actualització de PIP a la versió 19.1.1 (instal·lador de paquets de Python) [09/07/2020]
  • OpenMPI 4.0.4 [22/07/2020]
  • Diana 10.3 [03/09/2020]

Audiovisuals i Multimèdia

Creació i publicació de continguts digitals/multimèdia

 • Nombre de figures realitzades: 968
 • Nombre de vídeos realitzats per a l’àmbit de Camins: 9
 • Nova eina Mediateca per a la UPC de publicació de vídeos a Youtube [Març]: es desenvolupa una eina per tota la UPC per pujar vídeos al canal de Youtube de l’ICE (LISA). Aquesta eina és fa molt necessària per facilitar al professorat la publicació de vídeos docents durant l’escenari de confinament provocat per l’emergència sanitària de la Covid-19. L’opció de gravació i compartició de les classes amb els estudiants és una de les més utilitzades pel professorat en una situació on la docència s'ha donar on-line.

Espais multimèdia i audiovisuals

 • Nombre de sales de presentacions gestionades: 33
 • Nombre de sales gestionades amb sistemes de videconferència: 22
 • Adaptació de les sales de presentacions B1-003 i B1-005 del DECA [Gener]: s’instal·len els components adquirits a finals del 2019 per adaptar aquestes dues sales de l’edifici B1 del DECA amb el sistema estàndard que es fa servir a les sales de presentacions de l’àmbit Camins. La instal·lació consisteix en posar a cada sala una botonera amb un sistema de control Extron MLC55RSEUV i un nou projector penjat del sostre model Epson Model EB-U990U de resolució Full HD (1920x1200), a més de tot el cablejat HDMI necessari. També es substitueixen els dos ordinadors d’ambdues sales de presentacions
 • Instal·lació de cablejat HDMI a 10 aules informàtiques i sales de presentacions de l’Escola de Camins [Febrer]: es substitueixen els cables VGA i es renova la connexió entre el projector i l’ordinador de les aules instal·lant cables i connectors HDMI. Les aules i sales on es fa la millora són:
  • Aules de docència: B1-001A, B1-001B, C1-001A i C1-001B
  • Aules informàtiques: A2-S110, A2-S111, B1-002, B2-101 i D-1101
  • Sales de presentacions: C1-007 (Sala polivalent)
 • Millora dels ordinadors de 7 sales de presentacions de l’Escola [Febrer]: per millorar el rendiment dels ordinadors es substitueixen els discs actuals per discs SSD de 500 GB i s’amplia la memòria RAM fins a 12 GB amb la instal·lació de mòduls de 8 GB addicionals. Les sales renovades són:
  • Aules de docència: B1-001A, B1-001B, C1-001A i C1-001B
  • Sales de presentacions: C1-002 (Sala de tesines), C1-007 (Sala polivalent) i C2-001 (Sala d’actes)
 • Instal·lació d’una pantalla de 75 polzades i d’un sistema de videoconferència a la sala de reunions de Direcció (C2-101) de l'Escola [Octubre]: s’adquireix una pantalla de 75" Samsung UE75TU8005K i s’instal·la a la sala de reunions de Direcció a l’edifici C2 substituint el projector avariat existent. S’integra a la taula de la sala el nou cablejat de connexió HDMI. A més, per facilitar les noves necessitats actuals de reunions amb persones teletreballant, s’instal·la a la sala un sistema de videoconferència USB Logitech GROUP que fins ara estava a la sala de tesines (C1-002).
 • Instal·lació d’un nou projector, una pantalla de projecció i un sistema de videoconferència a la sala de sala de conferències (C2-212) de l’Escola [Novembre]: es renova el sistema de projecció de la sala de conferències instal·lant un projector EPSON model EB-2247U i una pantalla mural de 200x150 cm. S’instal·la un sistema de videoconferència compacte Polycom Poly Studio per dotar a la sala de la possibilitat de retransmissió de presentacions i de realització de reunions amb persones on-line.
 • Instal·lació d'un sistema de videoconferència H.323 a la Sala Polivalent de l’Escola (C1-007) [Desembre]: es mou a la Sala Polivalent el sistema de videoconferència Polycom VSX7000e IP que fins ara estava a l’aula C1-002 (Sala de Tesines, en aquesta sala s’ha instal·lat un nou equip del nous adquirits per les aules de docència híbrida tipus Polycom Poly Studio). Aquest equip permet fer videoconferències del tipus H.323, un protocol de comunicació multimèdia interactiu en temps real que requereix un hardware específic.
 • Millora de les instal·lacions de 3 sales de presentacions del DECA [Desembre]:
  • D1-100: es contracta i s’instal·la un nou projector EPSON EB-992F, una caixa de control (botonera) Calypso CB2000 i nou cablejat HDMI.
  • D1-202: es contracta i s’instal·la una caixa de control (botonera) Calypso CB2000 i nou cablejat HDMI.
  • D2-001: es contracta i s’instal·la un nou projector EPSON EB-992F, una caixa de control (botonera) Calypso CB2000 i nou cablejat HDMI.

Laboratori Camins3DLab

 • Nombre de peces 3D impreses: 70
 • Actualització de la impressora 3D del laboratori Camins3dLab [Desembre]: com a conseqüència d’una avaria en el funcionament de la impressora BCN3D SIGMA es repara i s’actualitza amb el nou Kit Sigma R19. Aquesta actualització millora i canvia per complet el sistema d’extrusió, a grans trets:
  • Millor qualitat i durabilitat dels fusors.
  • Motors d’extrusió amb millor adherència al filament.
  • S'agreguen sensors de filament per aturar la impressió si s'acaba el filament a meitat de procés.
  • S’instal·len drivers dels motors d'extrusió silenciosos.

Suport a la realització d'events

 • Nombre d'actes als que s'ha donat suport: 11

Suport a videoconferència i webconference

 • Nombre de videoconferències en actes o presentacions a les que s'ha donat suport: 22
 • Suport a videoconferència de múltiples classes de docència: durant aquest any i degut a la situació de pandèmia, el suport a videoconferència s’ha començat a donar també a totes les aules híbrides de docència que s’han equipat amb els equips de retransmissió explicats anteriorment, amb l'objectiu de garantir el seguiment de les classes des de casa i presencialment al mateix temps. L’equip de CaminsTECH ha hagut d’afrontar un increment considerable de consultes i peticions puntuals no planificades de suport a videoconferència durant la retransmissió de classes docents.

Infraestructures

Monitorització

 • Implantació d’un sistema de Gestió de Logs [Octubre]: a partir del Treball Final de Grau realitzat per un estudiant del Grau en Enginyeria Informàtica a través d’un conveni en modalitat de pràctiques curriculars amb els Serveis TIC (CaminsTECH), s’ha pogut desenvolupar i implantar un sistema per monitorar, analitzar i visualitzar a través d’un entorn web totes les dades generades dels servidors, els sistemes, les aplicacions i les infraestructures TIC de l’àmbit de Camins. Aquest sistema que permet donar compliment a la llei de protecció de dades (LOPDGDD), és a dir, garantir la persistència de les dades, el control d’accés, les autoritzacions, etc., forma part d'un projecte transversal UPC de Gestió centralitzada de Logs impulsat des de la Direcció TIC i sota la supervisió del Responsable de Seguretat TIC i de Protecció de Dades de la UPC. L'objectiu més important era treballar i definir l'arquitectura bàsica del sistema per tal d'implantar el model a altres unitats de la UPC.
  El Gestor de Logs facilita als tècnics dels Serveis TIC:
  • la provisió d’informació
  • el diagnòstic de problemes
  • la identificació de patrons
  • la detecció d’incidents de seguretat
  • la presa de mesures

  La seva missió principal és fer més accessibles les dades generades pels sistemes i els servidors administrats pels tècnics permeten una més fàcil i millor diagnosi de problemes, identificació de patrons, presa de mesures i provisió d’informació per als tècnics TIC.

  El sistema a grans trets es basa en els següents components:

  • Servidor de logs SYSLOG
  • Beats que envia dades dels sistemes
  • ELK Stack en una plataforma Kubernetes on diferents contenidors donen els següents serveis:
   • Logstash: recull informació, la filtra, la transforma i la introdueix a Elastic pel seu posterior tractament. També s'encarrega de guardar la informació necessària per temes legals al disc d'arxiu.
   • Elasticsearch: s’encarrega de rebre els logs processats amb els camps establerts i els emmagatzema en una base de dades no-SQL. També rep consultes a la base de dades per tal de mostrar les vistes de les dades que se li sol·liciten.
   • Kibana: permet la visualització i gestió de les dades ubicades a Elasticsearch mitjançant l’enviament de peticions de cerca. A partir de les dades es poden extreure gràfiques per inferir informació sobre l'estat dels nostres sistemes.

Seguretat TIC

 • Auditoria de seguretat de les xarxes públiques de l’àmbit de Camins [Desembre]: es demana a UPCnet que faci una auditoria de seguretat de les xarxes de l'àmbit de Camins, tant pel que fa a l’accés a servidors com a estacions de treball del PDI i PAS. Entre els dies 30 de novembre i 5 de desembre UPCnet realitza l’anàlisi en profunditat de les màquines de les nostres xarxes per detectar possibles vulnerabilitats. A partir de la informació rebuda, es prenen les mesures adients sobre els servidors/ordinadors d’adreces amb vulnerabilitats detectades per mitigar els possibles problemes de seguretat:
  • Tancar serveis i protocols insegurs exposats a tota la xarxa Internet.
  • Actualitzar les antigues versions del programari amb forats de seguretat.
  • Canviar l’adreça IP pública d’estacions de treball per una IP privada per tal de no ser accessibles des de l’exterior (tot Internet) de la xarxa UPC.

Servidors i sistemes

 • Migració de les màquines virtuals del Cloud UPC al nou clúster de virtualització corportatiu MyVirtualCPD [Març]: des de la UPC es renova el clúster de virtualització corporatiu Cloud UPC (entorn de virtualització on les unitats poden allotjar màquines virtuals) per un nou clúster de virtualització anomenat MyVirtualCPD. Per aquest motiu a principis d’any es realitza la migració de les màquines i els serveis de l'àmbit Camins ubicades a l’antic Cloud UPC cap al nou MyVirtualCPD. Alguns dels serveis migrats són:
  • Allotjament web Wordpress
  • Allotjament web Drupal
  • Allotjament web estàtic de pàgines personals
  • Servei d’adquisició de dades per FTP
  • Web de CaminsTECH
  • Servei actualitat.camins
 • Migració cap a la sala de màquines de l'edifici Vèrtex del servidors de l'entorn de desenvolupament i de proves [Novembre]: els dies 24, 25 i 26 de novembre es fa el trasllat dels servidors de desenvolupament que encara quedaven a la sala de màquines (CPD) de l'edifici B2 cap al CPD de l'edifici Vèrtex de la UPC. Aquest trasllat inclou: un armari de comunicacions (rack), 4 servidors, 2 cabines d'emmagatzemament i 4 commutadors de xarxa. Amb la migració d'aquests servidors al Vèrtex, a l'edifici B2 ja només queda el servei de còpies de seguretat redundant (backups de les còpies que hi ha al Vèrtex en cas de desastres) i els equips de xarxes locals de l'edifici.

Xarxa de comunicacions

 • Ampliació de la cobertura de la xarxa sense fils (wifi) UPC Eduroam a la primera planta de l’edifici B1 del DECA [Març]: a finals de l’any 2019 es va contractar el subministrament i la instal·lació d’un nou punt d’accés Cisco AP 1832 per millorar la cobertura a la zona del despatx B1-101. A principis d’any l’empresa contractada (UPCnet) fa la instal·lació, configuració i posada en servei del nou punt d’accés i s’actualitzen els mapes de cobertura de l’edifici B1.
 • Pilot de megafonia per a emergències a través dels aparells de telefonia IP a l’edifici D2 [Novembre]: participem en un projecte pilot d’UPCnet per la UPC d’un sistema d’avisos en cas d’emergències a través dels altaveus dels terminals de telefonia IP instal·lats en els despatxos. Pel realitzar el pilot es tria l’edifici D2 de l’àmbit Camins. El primer pas es canviar 23 terminals telefònics analògics que encara quedaven a l’edifici per tal que a cada despatx hi hagi almenys un terminal de telèfon IP. S’instal·la també un altaveu IP a la zona del laboratori de Geotècnia. Per poder donar servei als nous terminals IP instal·lats se’ns proporciona un nou commutador de xarxa (switch) de 48 ports POE Dell Networking N1548 que UPCnet configura i connecta als equips de la xarxa local de l’edifici D2. Es fan proves i en els propers mesos UPCnet posarà el sistema en explotació.

Estadístiques generals

Dedicació segons els serveis

A continuació, es mostra la dedicació de l'equip de CaminsTECH a les peticions, incidències i consultes rebudes, classificades segons els tipus del Catàleg de Serveis. No inclou el temps de les tasques d'organització, planificació i gestió, ni tampoc el de les tasques habituals d'administració i manteniment dels sistemes.

Desenvolupament d'aplicacions

Durant l'any 2020 l'equip de Desenvolupament dels Serveis TIC ha realitzat 39 projectes de desenvolupament (30 millores d'aplicacions existents i 9 noves funcionalitats) amb una dedicació de 1.235 hores i 10 minuts.

En els apartats anteriors Serveis a la Docència➠Aplicacions i sistemes d'informació i Serveis a la Gestió➠Aplicacions i sistemes d'informació es pot consultar el resum dels principals projectes fets.

Tot seguit, es mostren el nombre de desenvolupaments tenint en compte la classificació dels projectes segons el temps de dedicació:

 • Petit Desenvolupament (XS): Menys d’1 dia(**) de desenvolupament (< 7 hores)
 • Projecte Petit (S):Menys d’1 setmana de desenvolupament (< 35 hores)
 • Projecte Mitja (M): Menys de 2 mesos de desenvolupament (< 280 hores)
 • Projecte Gran (L): Més de 2 mesos de desenvolupament (> 280 hores)

(**)Es considera que en un dia es dediquen 7 hores a desenvolupar.

Compres TIC per al PDI

Durant l’any 2020 els tècnics de CaminsTECH han gestionat 41 compres d'equipament TIC a petició del professorat de l’àmbit de Camins, per un valor total de 74.268 €, i s'han adquirit els següents equips:

 • 10 ordinadors de sobretaula
 • 19 ordinadors portàtils
 • 9 de pantalles
 • 7 càmeres web
 • 2 servidors per al càlcul

Inversions d'aquest any pendents d'executar a l'any 2021

 • Adquisició de monitors per al personal de la UTG de l'àmbit de Camins [Octubre]: per tal de renovar monitors antics de format 4:3 s’adquireixen, a través de la convocatòria d’inversions del Pla TIC 2020, 20 monitors panoràmics de 24 polzades (finançats al 100% per la UPC) i 4 monitors panoràmics de 27 polzades (amb un finançament de 200€ per monitor) per al personal de la UTG de l’àmbit de Camins.
 • Adquisició de 40 de monitors per a l’aula informàtica D1-101 de l’Escola de Camins [Octubre]: a través del Pla TIC 2020 s’adquireixen 26 monitors panoràmics de 24 polzades finançats al 50% per la UPC. L’Escola finança la compra de 14 monitors més per a poder substituir els 40 monitors antics format 4:3 de l’aula informàtica D1-101. Amb aquesta adquisició l’aula informàtica D1-101 on s’imparteixen classes pràctiques de Graus i Màsters, serà la primera aula amb pantalles panoràmiques.
 • Contractació de l’equipació de 4 aules de docència més de l’Escola amb els equips per retransmissió per a la docència híbrida [Octubre]: es contracta l’equipació de 4 aules de docència més del tipus Aula Estàndard (lot 1.2 – càmera Polycom), concretament les aules A1-103, A1-203, A2-103 i A2-203 dels aularis del Campus Nord.
 • Millora d’ordinadors de diverses sales de presentacions del DECA [Novembre]: es compren 15 discs SSD de 500 GB per substituir els discs actuals i millorar el rendiment dels ordinadors de les sales de presentacions del DECA.
 • Contractació de 10 aules híbrides més del tipus Aula Estàndard (càmera Polycom) i d'un sistema de videoconferència portàtil [Desembre]: al mes de novembre des de la Gerència s’assignen diners d’un nou ajut de Fons Covid-19 a les escoles, amb l’objectiu de finançar despeses necessàries per a assumir la docència del curs amb les majors garanties. A l’Escola de Camins finalment se li assignen 25,871,45€. Amb aquests diners s’encarrega la instal·lació dels equipaments dels sistemes de videoconferències a 5 aules de docència més dels aularis A1 i A2 del Campus Nord (A1-201, A1-204, A1-205, A1-206 i A2-201), 2 aules informàtiques de l’Escola de Camins (B1-002 i B2-101) i 3 aules del departament DECA (D2-212, B1-003 i D1-100). A més, s'adquireix un sistema de videoconferència compacte Polycom per a utilitzar-lo sota petició en sales de l'Escola no equipades amb sistema de retransmissió.
 • Adquisició dels components necessaris per la creació d’un Lightboard [Desembre]: també amb els diners de l’ajut de Gerència del mes de novembre es compren els diferents elements per a la creació d’un Lightboard per equipar el Plató d'enregistrament de la Unitat Multimèdia dels Serveis TIC UTG Camins (forma part del Servei de Producció Audiovisual de la UPC). Un Lightboard és un pissarra digital formada per un panell de vidre suspès en un marc de metall amb llums LED incrustades que proporcionen una il·luminació de la informació dibuixada a mà en el vidre, això permet al professorat interactuar directament durant la gravació d’un vídeo formatiu amb notes escrites a mà mirant cap a la càmera sense donar l’esquena als alumnes.
 • Contractació de l’equipació de retransmissió per 3 sales de presentacions del DECA i d'un sistema de videoconferència portàtil [Desembre]: s’encarrega la instal·lació dels equipaments de sistemes de videoconferència a 3 sales de presentacions del departament DECA (B1-005, C1-110 i D2-304). A més, s'adquireix un sistema de videoconferència compacte Polycom per utilitzar-lo sota petició en sales de reunions del DECA no equipades amb sistema de retransmissió.
 • Actualització dels mini ordinadors (Raspberries) del Canal Camins dels edificis de l’àmbit de Camins [Desembre]: s’adquireixen 8 Raspberries Pi 4 Model 4 GB per millorar i actualitzar les actuals que donen suport a les pantalles del sistema Canal Camins dels diferents edificis de l'Escola, la UTG i el DECA (B0, B1, B2, C1, C2, D1 i D2).

Us agrairem qualsevol suggeriment que ens vulgueu fer arribar posant-vos en contacte amb nosaltres pels canals habituals