Memòria de dades, projectes i actuacions TIC durant l'any 2021

dimecres, 22 desembre, 2021

Amb la proximitat de la fi de l'any, fem balanç dels projectes i actuacions TIC més destacats realitzats des de CaminsTECH (Serveis TIC de la UTG de l'àmbit de Camins).

Tot seguit us presentem la memòria dels principals projectes i actuacions classificats segons els serveis oferts en el nostre catàleg, així com algunes dades i indicadors(*) de l'any 2021 sobre els nostres serveis.

Tot l'equip de CaminsTECH aprofitem per desitjar-vos Bon Nadal i Feliç any 2022.

(*) Totes les dades i indicadors dels serveis són del període del 2 de gener al 17 de desembre de 2021.

Principals dades, projectes i actuacions dels serveis TIC l'any 2021

 • Serveis a la Docència
  • Aplicacions i sistemes d'informació
  • Aules de docència
  • Aules informàtiques
  • Escriptoris remots
  • Programari i eines docents
  • Projectes d'innovació docent
 • Serveis a la Gestió
  • Aplicacions i sistemes d'informació
  • Suport a processos de gestió
 • Serveis al Lloc de Treball
  • Atenció a l'usuari
  • Estació de treball
  • Repositoris de fitxers
 • Serveis a la Recerca
  • Aplicacions i sistemes d'informació
  • Clúster de Càlcul Intensiu
  • Programari científic específic
 • Audiovisuals i Multimèdia
  • Creació i publicació de continguts digitals/multimèdia
  • Espais multimèdia i audiovisuals
  • Laboratori Camins3DLab
  • Suport a la realització d'actes
  • Suport a videoconferència i webconference
 • Infraestructures
  • Còpies de seguretat
  • Seguretat TIC
  • Servidors i sistemes
  • Xarxa de comunicacions
 • Estadístiques Generals
  • Dedicació segons els serveis
  • Desenvolupament d'aplicacions
  • Compres TIC per al PDI

Serveis a la Docència

Aplicacions i sistemes d'informació

 • Millores a l’eina de sol·licitud d'aules de docència de l’Escola [Gener]: s’han realitzat dues millores de la funcionalitat de «Reserva d‘aules» del Portal Camins de l’Escola (intranet de docència i gestió de l’Escola) que permet fer sol·licituds per reservar aules de docència o informàtiques de l’Escola:
  • Incorporació de les dates d’inici i fi de reserva i el tipus de reserva (puntual o periòdica) en els llistats per facilitar la consulta de les sol·licituds de reserves actives (encara no s’han realitzat les classes).
  • Creació de l’apartat «Històric» amb les reserves anteriors a la data actual.
 • Incorporació del document d’informe 3B dins la gestió del Treball Final d’Estudis [Maig]: s’afegeix la digitalització de l’informe 3B dins de la funcionalitat de gestió de «TFG/TFM» del Portal Camins, per tal que el tribunal del Treball Final d'Estudis l’ompli un cop realitzada la defensa.
 • Millora de l’eina de sol·licitud de reconeixements d’assignatures pels estudiants de l’Escola [Juny]: s’incorpora a la funcionalitat de sol·licitud de «Reconeixement d’assignatures» del Portal Camins l’enviament de la documentació acreditativa a través d’arxius adjunts des del formulari de sol·licitud. L’estudiantat de l’Escola pot especificar les assignatures ja cursades i les que vol reconèixer, i ara a més adjuntar tota la documentació en format digital. Les sol·licituds les rep i es gestionen des del Servei d’Informació i Atenció a l’Estudiant de Graus i Màsters (SIAE) de Camins a través del Portal Camins.
 • Millora a l’eina de precompromisos de mobilitat pels estudiants de l’Escola [Juliol]: s’afegeix dins l’apartat de «Precompromisos de mobilitat» del Portal Camins una nova opció per a l’estudiantat de l’Escola per tal que es pugui consultar els precompromisos de mobilitat de convocatòries de cursos anteriors.
 • Nova pàgina amb els Serveis TIC per a l’estudiantat [Setembre]: de cara a l’inici de curs 2021-2022 es crea una pàgina web en català, espanyol i anglès (https://caminstech.upc.edu/serveis/serveis-alumnes) amb la informació dels principals serveis TIC per als alumnes de les titulacions de l’Escola.
 • Millora a l’eina Gestió de Tutories del Pla d’Acció Tutorial (PAT) [Octubre]: s’afegeix un apartat «Altres interaccions» a la funcionalitat de «Tutories» del Portal Camins. Amb aquesta millora s’incorpora en el seguiment del pla d’acció tutorial que, a més de les reunions de tutorització, quedi constància de qualsevol interacció amb l’estudiant/a que el tutor consideri anotar, com poden ser missatges de correu electrònic, trucades de telèfon, etc.
 • Càrrega dels horaris de les titulacions de l’Escola a l’App d’estudiants de la UPC [Novembre]: es crea un procediment per carregar els horaris dels graus i màsters de l’Escola a l’aplicació mòbil App UPC estudiants, des d’on cada estudiant/a tindrà una opció per consultar els horaris i les aules de les assignatures que té matriculades.
 • Nou camp en els llistats d’estudiants del Portal Camins [Novembre]: s’afegeix un camp amb el nom d’usuari de la UPC (Common name) en els llistats d’alumnes que els professors poden extreure de les seves assignatures des de l’apartat «Llistat d’alumnes» del Portal Camins. El nom d’usuari UPC és un identificador únic a totes les aplicacions UPC i ens permetrà creuar amb llistats d'alumnes d’altres eines UPC (Atenea, PRISMA, etc.).
 • Nova pàgina de resum dels Serveis TIC per al PDI [Novembre]: es crea una pàgina web a la web de CaminsTECH (https://caminstech.upc.edu/serveis/serveis-pdi) amb un resum dels principals serveis TIC disponibles per al professorat de l’Escola.

Aules de docència

 • Equipació de 4 aules de docència de l’Escola de Camins amb equips per retransmissió per a la docència híbrida [Gener]: s’instal·len equips de retransmissió a les aules de docència A1-103, A1-203, A2-103 i A2-203 dels aularis del Campus Nord. Aquestes instal·lacions d’equipació d'aules de docència amb càmeres Polycom es van contractar a finals de l’any 2020 amb diners restants del primer ajut UPC del juny de 2020 per a inversions TIC extraordinàries arran de la pandèmia de la Covid-19.
 • Equipació de 5 aules de docència de l’Escola de Camins amb equips de retransmissió per a la docència híbrida i adquisició i d'un equip de videoconferència portàtil [Febrer]: es fa la instal·lació d’equipaments dels sistemes de videoconferències basats en les càmeres Polycom a 5 aules de docència més dels aularis A1 i A2 del Campus Nord (A1-201, A1-204, A1-205, A1-206 i A2-201). A més, es disposa d’un sistema portàtil de videoconferència compacte Polycom per utilitzar-lo sota petició en aules no equipades amb sistema de retransmissió. Aquests equipaments i altres instal·lacions de l’àmbit de Camins es van poder adquirir a finals d’any gràcies a un segon ajut de Fons Covid-19 que va arribar als centres al mes de novembre des de la Gerència amb l’objectiu de finançar despeses necessàries per a assumir la docència del curs amb les majors garanties. A l’Escola de Camins se li van assignar 25.871,45 €.
 • Adquisició d'auriculars amb micro bluetooth per préstec al PDI [Març]: s’adquireixen 10 dispositius d’auriculars amb micro sense fils Xiaomi Mi Air 2 SE i 10 dispositius Dongle USB per deixar en préstec als professors que vulguin millorar la qualitat de l'àudio que reben els estudiants remots en la retransmissió de la docència a aules híbrides, especialment a les de tipus amfiteatres on la qualitat del so és més baixa.
 • Instal·lació d’un monitor addicional panoràmic de 21,5 polzades a vàries aules dels aularis A1 i A2 del Campus Nord [Juny]: s’adquireixen i s’instal·len pantalles panoràmiques HP EliteDisplay E223 de 21,5 polzades a les aules de docència A1-201, A1-204, A1-205, A1-206 i A2-201, on estava pendent la instal·lació d’un segon monitor per tal de facilitar la realització de videoconferències en el cas d’impartir docència híbrida.
 • Implantació del sistema Apparca d’assistència pel rastreig de la Covid-19 a les aules de docència de l'Escola de Camins [Juliol]: s’etiqueten amb codis QR totes les taules de les aules de docència de l'Escola i es donen d’alta en el sistema Apparca de rastreig de la Covid per utilitzar-lo a l'inici del curs 2021-22 (totes les aules dels aularis A1 i A2, B1-001, C1-001 i també les aules informàtiques A2-S102, A2-S111, A2-S112, B1-002, B2-101, i D1-101). Aquest sistema, desenvolupat pels Serveis TIC de Telecos, permet guardar la posició on l'alumne està assegut, per això l’estudiant/a ha d'escanejar amb el mòbil el codi QR de la taula on és o bé obrir directament la Intranet Apparca (https://apparca.upc.edu/), validar-se amb el seu compte UPC i registrar l’inici de la seva estança a l’aula.

Aules informàtiques

 • Equipació de 2 aules informàtiques de l’Escola de Camins amb equips de retransmissió per a la docència híbrida [Febrer]: es fa la instal·lació d’equipaments dels sistemes de videoconferències basats en les càmeres Polycom a dues aules informàtiques de l’Escola de Camins (B1-002 i B2-101). Aquests equipaments i altres instal·lacions de l’àmbit de Camins es van poder adquirir a finals d’any gràcies al segon ajut de Fons Covid-19 que al mes de novembre va arribar als centres des de la Gerència.

 • Instal·lació de 40 nous monitors panoràmics a l’aula informàtica D1-101 de l’Escola de Camins [Febrer]: s’instal·len 40 monitors HP LED panoràmics de 24 polzades, adquirits l’any 2020, 26 d’ells finançats al 50% pel Pla TIC 2020 de la UPC i 14 finançats per l’Escola al 100%. Aquests monitors substitueixen els 40 antics de format 4:3 de l’aula informàtica D1-101. Amb aquest canvi l’aula informàtica D1-101, on s’imparteixen classes pràctiques de Graus i Màsters, passar a ser la primera aula informàtica amb pantalles panoràmiques de l'Escola.

 • Millora de les aules informàtiques B2-101, A2-S111 i A2-S112 de l’Escola de Camins [Juliol]: de cara a l’inici de curs 2021-2022 i per tal de millorar les prestacions dels antics ordinadors de les aules informàtiques B2-101 (37 ordinadors) , A2-S111 (21 ordinadors) i A2-S112 (21 ordinadors) de l’Escola, s'adquireix i s’instal·la a cada ordinador una ampliació de memòria RAM de fins a 8 GB i un disc SSD de 500 GB. Amb aquestes millores el procés d'arrancada dels ordinadors d'aquestes aules és quatre vegades més ràpid i el seu rendiment molt millor.

Escriptoris remots

 • Adaptació del servei CaminsBROKER al retorn a la docència presencial i a les aules informàtiques obertes [Setembre]: amb l'inici del curs 2021-2022 i la tornada presencial de la docència, les aules informàtiques de l'Escola tornen a estar obertes per al lliure accés, per tant, la connexió remota als ordinadors a través del servei CaminsBROKER passa a estar disponible només des de les 21.00 fins a les 8:00 de dilluns a divendres i durant tot el cap de setmana. S'adapta el sistema CaminsBROKER per tal d'oferir el servei en les noves condicions.

Programari i eines docents

 • Novetats al programari docent de les aules Informàtiques, del serveis CaminsBROKER i CaminsDESKTOP:

  • Al mes de [gener]:

   • S'actualitzen els següents programes o llicències existents:

    • Arena Simulation 16

    • CYPE 2021.d: actualització de versió i renovació de les 30 llicències.

    • IDEA StatiCa 20.1: actualització de versió i canvi en el sistema de llicències a educacionals per persona.

    • Software PTV 2020 (Vissim i Visum): actualització dels fitxers de llicències.

    • Programari base: Java.

  • Al mes de [juliol], de cara a preparar l’inici del nou curs acadèmic 2021-22 al setembre:

   • S'actualitza el sistema dels ordinadors de les aules informàtiques al Windows 10 versió 20H2, així com el programari base: Mozilla, Adobe Reader, VLC, etc.

   • S’actualitzen els següents programes o llicències existents:

    • HEC-HMS 4.8

    • ISTRAM/ISPOL 08/07/2021

    • Julia 1.6.1

    • Software PTV 2020 (Vissim i Visum): actualitzacions de la versió 2020.

    • QGIS 3.16.8 with GRASS 7.8.5

    • R 4.1.0 con RStudio 1.4.1717 i RTools 4.0

    • Rocscience Software Suite 1.092

   • S’instal·len els següents nous programes:

    • MiKTeX 21.6: és una distribució TeX/LaTeX.

    • Microsoft Teams 1.4: és una eina de comunicació i col·laboració.

  • Al mes de [octubre]:

   • S’actualitza el programa:

    • Revit 2022

 • Percentatge d'utilització dels programes d'enginyeria:
 • Nombre d’execucions dels principals programes d’enginyeria:

Projectes d'innovació docent

 • Projecte RAVADA gVDI d’estacions de treball virtuals amb GPU: durant l’any 2021 hem col·laborat amb els serveis TIC de la UTG CNTIC en aquest projecte transversal UPC amb el que es pretén fer possible en un futur poder oferir un servei d’escriptoris virtuals amb potència gràfica aportada per GPUs (Graphics Processing Unit) mitjançant el programari RAVADA VDI. RAVADA VDI és un programari de virtualització d’escriptoris desenvolupat pels Serveis TIC de l’Escola de Telecos amb col·laboracions puntuals d’altres unitats. Actualment, l’aplicació proporciona un entorn de treball remot que es pot fer servir per a la docència o el teletreball, però no és possible la utilització en aquests escriptoris d’aplicacions amb requisits de computació gràfica importants, com per exemple, eines CAD, programari d’enginyeria, animació 3D, etc. Des del curs 2019-2020 es poden utilitzar escriptoris virtuals RAVADA VDI a la docència de Camins a través del servei CaminsDESKTOP, també es fan servir a altres unitats de la UPC com Telecos, FIB, Matemàtiques, Besos, Castelldefels, Terrassa, etc. Durant aquest any en el projecte s’ha treballat en la integració a RAVADA VDI de la utilització de targetes gràfiques NVIDIA tot fent servir el mode vGPU i les llicències d’usuaris concurrents (CCU) d’aquestes targetes. El mode vGPU permet dedicar a cada escriptori virtual part de la memòria RAM de la GPU de la targeta gràfica que tenim en el servidor físic. Això ens ha permès fer proves amb èxit d’execució d’aplicacions amb alts requisits gràfics com: Autocad 2020, Google Earth, MDT, Gephi, Cloud Compare. Per poder realitzar aquestes proves ha estat clau el préstec temporal que ens va fer l'empresa Dell d’un servidor PowerEdge R740 amb una targeta NVIDIA Tesla M10 GPU de 32 GB de RAM.

Serveis a la Gestió

Aplicacions i sistemes d'informació

 • Incorporació de les línies i els aparells de telefonia IP a l'inventari TIC de l’àmbit Camins [Gener]: s’afegeix a l’apartat de «Gestió de connexions a la xarxa» de la intranet de Gestió de CaminsTECH els camps necessaris per inventariar les línies i aparells de telefonia IP connectats als edificis de l’àmbit de Camins.
 • Modificacions a l’eina d’assignació de places de mobilitat 2021-22 [Març]: s’actualitza l’eina d’assignació de places de mobilitat del Portal Camins (intranet de docència i gestió de l’Escola) per tenir en compte que als estudiants que s’han adaptat al nou Grau en Enginyeria Civil (pla 2020), provinents dels plans en extinció del Grau en Enginyeria civil (pla 2010) i Grau en Enginyeria d'Obres Públiques, se’ls tenen en compte les assignatures dels expedients d’origen. També s’actualitza que la mobilitat obligatòria la tenen els estudiants Grau en Enginyeria Civil (pla 2010) i Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports (pla 2020) que no hagin fet ja mobilitat, i els del Màster de Camins que no n’hagin fet al grau del qual provinguin. S’implementa un nou tipus de requeriment específic per cursar la mobilitat de tercer curs de la titulació de Grau en Ciències i Tecnologies del Mar a la Universidad Autónoma de Baja California.
 • Nou apartat de consulta d’inventari d’equips TIC per a la UTG de Camins [Març]: es desenvolupa una nova opció dins del Portal Camins anomenada «Inventari Equips TIC» que permet al personal de gestió de la UTGAC consultar les dades de l’inventari d’equips TIC de l’àmbit de Camins (estacions de treball, servidors, equips de xarxa, etc.).
 • Millora a l’eina d’avaluació de pràctiques (convenis) en empreses [Maig]: millora dins la funcionalitat d’avaluació de pràctiques del Portal Camins, que consisteix en la incorporació d’un botó de recordatori que el gestor de pràctiques de l’Escola de Camins pot utilitzar per enviar un missatge als estudiants que encara no han introduït l’informe de valoració de les seves pràctiques en empresa.
 • Adaptació de l’eina de gestió de pràctiques (convenis) de l’Escola a la nova aplicació de gestió CCE (convenis de cooperació educativa) de la UPC [Juny]: es posa en marxa globalment a la UPC una nova aplicació de Gestió de Pràctiques Externes que inclou un mòdul de gestió de convenis CCE a PRISMA, sistema de gestió acadèmica de la UPC. Amb aquesta nova eina UPC transversal en marxa, és necessari adaptar l’eina actual de «Gestió de convenis» del Portal Camins, amb la que es que gestionen els convenis de les titulacions de l’Escola de Camins. Es desenvolupa la funcionalitat que permet carregar els convenis gestionats al Portal Camins cap al mòdul de convenis CCE de PRISMA mitjançant una API (Application Programming Interface). S’afegeix un botó per carregar els convenis.
 • Nova eina d’introducció i publicació dels horaris de les titulacions de l’Escola de Camins [Juliol]: es crea una nova eina per facilitar la publicació dels horaris i les aules de docència de les titulacions de graus i màsters de l’Escola de Camins. Els horaris es gestionen des de la Unitat de Suport a la Gestió d’Estudis de Màster i de Grau (UGEGM), fins ara es publicaven mitjançant fulls de càlcul en format PDF. S’incorpora al Portal Camins l’apartat «Gestió d'horaris i calendaris» on des de la UGEGM gestionen els horaris de les diferents titulacions i aquests es publiquen en format dinàmic a l’apartat «Horaris i Aules» de la pàgina de l’Escola de Camins, i a les pàgines de cada grau i màster. A més, s’afegeix al Portal Camins per a l’estudiantat l’apartat «El meu horari», on cada estudiant/a pot consultar l’horari i les aules de les seves assignatures matriculades.
 • Millores al Directori de l’Escola de Camins [Novembre]:
  • S’incorpora la possibilitat que una persona del directori pugui està assignada alhora a dues unitats de l’àmbit de Camins.
  • S’afegeix que una persona del directori pugui tenir assignades dues categories alhora (PAS, PDI, estudiant, becari, investigador).
 • Nova comprovació de restriccions a l’eina de gestió de pràctiques de l’Escola [Novembre]: durant l’alta de nous convenis a la funcionalitat de «Gestió de convenis» del Portal Camins, s’afegeix la comprovació d’una nova restricció pels estudiants que fan les pràctiques extracurriculars del Màster de Camins.
 • Millora a l’apartat de gestió de TFG/TFM de l’Escola [Desembre]: s’afegeix un nou camp de filtre per convocatòria als llistats dels informes 3A i 3B de l’apartat de gestió de «TFG/TFM» del Portal Camins, per a facilitar la consulta i la impressió dels informes 3A i 3B d’una única convocatòria de TFG/TFM que es fa des de la Unitat de Suport a la Gestió d’Estudis de Màster i de Grau (UGEGM).
 • Instal·lació de nous miniordinadors (Raspberries) al Canal Camins dels edificis de l’àmbit de Camins [Desembre]: s’instal·len i es configuren 7 Raspberries Pi 4 Model 4 GB que es van comprar a finals de l’any 2020, per tal de millorar i actualitzar les actuals que donen suport a les pantalles del sistema Canal Camins dels diferents edificis de l’Escola, la UTGAC i el DECA (B0, B1, C1, C2, B2, D1 i D2). Es va adquirir també una addicional de còpia de seguretat (backup).
 • Projecte Gestor d’horaris UPC: un tècnic TIC programador de CaminsTECH participa en l’equip de desenvolupadors d’aquest projecte transversal UPC, amb el que es vol desenvolupar un nou sistema gestor d’horaris a mida de les necessitats de les diferents escoles i facultats de la UPC i que interactuï amb els sistemes corporatius (Prisma, Atenea, StudentApp,...) i locals de cada centre. Actualment, a la UPC no disposem d’un únic sistema de gestió d’horaris acadèmics i hi ha interès per moltes unitats en disposar d’un sistema d’horaris comú que contempli l’entrada, la gestió i la publicació dels horaris. Durant l’inici d’aquest projecte, els darrers mesos d’aquest any, el programador de CaminsTECH ha estat realitzant cursos de formació de les tecnologies i llenguatges del Marc de desenvolupament TIC de la UPC que s’utilitzarà en la creació del gestor d’horaris.
 • Projecte Pantalles de Senyalització Digital: durant l’any hem col·laborat amb els serveis TIC de la UTG de Castelldefels (UTGCBL) i de la UTG de Manresa (UTGM) en aquest projecte amb què es pretén oferir un sistema de senyalització digital basat en programari lliure que permeti mostrar informació a les pantalles informatives que tenim als edificis. En el projecte s’ha treballat en un model utilitzant l’eina Xibo (https://xibo.org.uk/). S’està implantant a les pantalles de l’àmbit de Camins (Canal Camins) per substituir el sistema anterior que havíem desenvolupat des de CaminsTECH i que ha quedat ja obsolet.

Suport a processos de gestió

 • Implantació del sistema Citaprevia de la UPC als serveis presencials del SIAE Camins [Febrer]: seguint les recomanacions de les autoritats saniries durant l'any, el Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiant de Graus i Màsters (SIAE) de l’Escola de Camins només atén presencialment amb cita prèvia i per tràmits que no es poden dur a terme de manera telemàtica. Per tal de facilitar la sol·licitud d’aquestes cites s’implanta l’eina Citaprevia de la UPC. Citaprevia neix d’un projecte transversal de la UPC en el que participem els Serveis TIC de la UTG de Camins. L’eina està basada en una eina de programari lliure (https://easyappointments.org/). A finals d'any, s’havien afegit quatre dels serveis que tenen atenció presencial del SIAE a l’eina Citaprevia:
  • Informació i tràmits
  • Mobilitat internacional
  • Pràctiques acadèmiques
  • Enrollment documentation masters
 • Posada en marxa de la pàgina de Suport de la UTG de Camins mitjançant l’eina de gestió de tiquets GN6 UPC [Juny]: per tal de facilitar i millorar l’atenció a les persones de l'àmbit de Camins, es posa en marxa la pàgina de Suport UTG Camins des d’on es poden fer arribar consultes o peticions de tràmits i gestions a les diferents unitats de suport de la UTG. Inicialment, com a pilot de l’eina s’incorporen les unitats de Unitat de Suport a Departaments i Instituts (USDI), la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes (USIRE) i la Unitat de Serveis TIC (CaminsTECH). La pàgina es basa en el gestor de tiquets GN6 de la UPC desenvolupat per UPCnet. És un sistema de gestió de peticions mitjançant la creació de tiquets que permet als usuaris de la UTGAC (PDI, PAS i estudiants) enviar peticions i fer el seguiment de les mateixes a través de la pàgina web https://suport.utgac.upc.edu. Amb el gestor de tiquets el personal de les diferents unitats de la UTGAC pot rebre, gestionar i fer el seguiment de peticions, així com coordinar i fer el seguiment de tasques o projectes que s’estiguin realitzant a una unitat o transversalment entre varies unitats de la UTGAC. A més a més, l’eina també facilita la gestió de totes les peticions rebudes per les unitats a través dels diversos correus de suport existents. L’objectiu final és incorporar a totes les unitats de la UTGAC en aquesta pàgina de suport per oferir un canal d’entrada fàcil a tots els usuaris de l'àmbit de Camins.

Serveis al Lloc de Treball

Atenció a l'usuari

 • Nombre de consultes ateses (incidències i peticions) mitjançant el sistema de tiquets: 2.133
 • Nombre de tiquets atesos mensualment:
 • Tiquets atesos per tipus de servei:
 • Posada en marxa d’un servei de Call Center al Centre d’atenció a l’usuari (CAU) [Febrer]: a través de la participació en un projecte pilot d’UPCnet per a la UPC, s’implanta a la línia d’atenció del CAU (17065) dels Serveis TIC de la UTGAC un sistema de millora de l’atenció telefònica tipus Call Center (Centre d'atenció telefònica) compatible amb UPCConnect (telefonia IP UPC). Aquest sistema està basat en el programari lliure Asterisk (centraleta), Flash Operator Panel (panell de control) i Asternic (mòdul d’estadístiques). L’eina permet definir diversos agents dels Serveis TIC que atenen les trucades a través d’una cua i d’aquesta manera sempre pot haver-hi un dels agents disponible atenen el telèfon. A més, permet crear múltiples locucions multilingües de resposta fora de l’horari d’atenció i disposa d’un mòdul d'estadístiques molt complet.
 • Nombre de trucades ateses l'any 2021: 1.269
 • Temps total de trucades l'any 2021: 92 hores, 34 minuts i 55 segons
 • Durada mitjana d'una trucada atesa l'any 2021: 4 minuts i 23 segons

Estació de treball

 • Nombre d’ordinadors desplegats amb el servei CaminsWS: durant aquest any s’han configurat 95 ordinadors a tot l'àmbit de Camins (ETSECCPB, DECA i UTGAC).

 • Nombre d’ordinadors desplegats per cada secció amb el servei CaminsWS:
 • Nombre d’ordinadors total i per secció mantinguts amb el servei CaminsWS:
 • Instal·lació i configuració de 2 nous ordinadors per al personal de la UTGAC [Gener]: s’instal·len i es configuren amb la imatge de l’àmbit de Camins els 2 ordinadors per al personal de la UTGAC que van ser concedits a través del Pla TIC PAS UPC de l’any 2020 dels 17 que es van sol·licitar.
 • Instal·lació de nous monitors per al personal de la UTGAC [Abril]: s’instal·len 24 monitors panoràmics de 24 polzades i 4 monitors panoràmics de 27 polzades al personal de les unitats de la UTG de Camins que ha sol·licitat el canvi de l’antic monitor 4:3 que tenien. Aquests nous monitors van ser adquirits l’any 2020 a través del Pla TIC UPC. Les persones que prefereixen dos monitors se’ls instal·la un monitor addicional reaprofitant els monitors 4:3 substituïts.
 • Desplegament de 15 nous ordinadors de sobretaula per al PDI del DECA [Maig]: es reben i es configuren amb el servei CaminsWS els 15 ordinadors per al PDI del DECA que van ser finançats a través del Pla TIC PDI UPC de l’any 2020.
 • Desplegament de 17 nous ordinadors portàtils per al PDI del DECA [Novembre]: es reben i es configuren amb el servei CaminsWS els 17 ordinadors portàtils HP EliteBook 830 G7 per al PDI del DECA que van ser finançats a través del Pla TIC PDI UPC de l’any 2020.
 • Adquisició de 5 portàtils de préstec per a la docència i la gestió de l’Escola de Camins [Novembre]: es reben i es configuren els 5 portàtils HP EliteBook 830 G8 que es faran servir de préstec per al PDI, PAS i l'estudiantat.
 • Millora del sistema d’actualitzacions Windows de les estacions de treball del servei CaminsWS [Novembre]: per tal de poder fer proves dels canvis que les actualitzacions de Windows provoquen i d’aquesta manera poder evitar l'aparició de possibles problemes generals a totes les estacions configurades amb el servei CaminsWS de l’àmbit de Camins (per exemple, recentment, van deixar d’imprimir totes les impressores corporatives Canon a causa d'una actualització) s’ha creat una estructura de diferents nivells (anells) d'actualitzacions:
  • Pre-release: nivell de proves, actualitzacions prèvies que només reben els tècnics dels Serveis TIC.
  • Release: actualitzacions que quan surten reben només un grup d’usuaris reduït per validar-les i detectar problemes addicionals a l’escenari de l’entorn de treball de Camins.
  • Public: actualitzacions que ja arriben a tots els usuaris de l’àmbit de Camins.
 • Migració dels usuaris de Camins del sistema Tesla cap a TurnItOn [Desembre]: l’any 2020 es va començar a oferir Tesla al PAS i al PDI de l’àmbit de Camins.Tesla és un servei de gestió remota de l’estat d’energia dels ordinadors desenvolupat per inLab FIB UPC. Aquest sistema permet iniciar i apagar remotament les estacions de treball. Aquest any se n’ha fet una evolució anomenada TurnItOn i s’ha estès el servei a més unitats de la UPC. Des dels Serveis TIC s’han migrat els usuaris de Camins que disposaven del servei Tesla cap al nou servei TurnItOn i, com l’anterior, es posa a disposició del PAS i el PDI de l’àmbit de Camins que el demani.

Repositoris de fitxers

 • Actualització del servei d’emmagatzemament privat en el núvol CaminsDRIVE de l’àmbit Camins [Maig]: es fa l’actualització de la versió 15 a la 20 del sistema Nextcloud en el que es basa el servei CaminsDRIVE.

Serveis a la Recerca

Aplicacions i sistemes d'informació

 • Creació de la infraestructura per a la pàgina web i per a l’espai de treball compartit del projecte eUltimate [Juny]: des del projecte de recerca sobre autobusos elèctrics eUltimate coordinat des de la UPC se’ns demana la creació del lloc web https://eultimate.upc.edu i un espai per allotjar de dades compartides per als participants en el projecte. Es crea la pàgina web basada en el gestor de continguts WordPress i el repositori per les dades compartides mitjançant el servei d'emmagatzemament en el núvol CaminsDRIVE, a més dels comptes d’usuaris d’entitats externes que participen en el projecte.

Clúster de Càlcul Intensiu

 • Utilització de temps de CPU (%) del Clúster l'any 2021:
 • Utilització de temps de CPU (%) per secció l'any 2021:

Programari científic específic

 • Nou programari instal·lat al Clúster TITANI: durant aquest any 2021 s’han instal·lat i actualitzat diferents programes en el Clúster de Càlcul Intensiu. Aquesta és la llista d’eines i programari més destacat:
  • Programari d’estadística R [12/01/2021]
  • Compilador Intel OneAPI [24/02/2021]
  • Nova versió del programari de càlcul per elements finits Abaqus 2020 [02/03/2021]
  • Sistema d’informació geogràfica QGIS [09/03/2021]
  • Toolboxes de Matlab2018b: Deep learning toolbox i Mapping toolbox [07/05/2021]
  • Programari de mecànica de fluids OpenFOAM 2012 [19/05/2021]

Audiovisuals i Multimèdia

Creació i publicació de continguts digitals/multimèdia

 • Nombre de figures realitzades: 349
 • Nombre de vídeos realitzats per a l’àmbit de Camins: 12
 • Migració dels vídeos de l’àmbit Camins cap al sistema Zonavideo de la UPC: durant l’any s’han migrat 139 dels vídeos allotjats en el sistema propi ja obsolet Media Camins cap al nou Portal de publicació de vídeos UPC Zonavideo basat en la plataforma Pumukit.

Espais multimèdia i audiovisuals

 • Nombre de sales de presentacions gestionades: 32
 • Nombre de sales gestionades amb sistemes de videconferència: 13
 • Equipació de 3 sales de presentacions del DECA amb equips de retransmissió per a la docència híbrida [Febrer]: es fa la instal·lació d’equipaments dels sistemes de videoconferències basats en les càmeres Polycom a 3 aules del departament DECA B1-003, D1-103 (antiga D1-100) i D2-216 (antiga D2-212). Aquests equipaments i altres instal·lacions de l’àmbit de Camins es van poder adquirir a finals de l’any 2020 gràcies al segon ajut de Fons Covid-19 que al mes novembre va arribar als centres des de la Gerència.
 • Equipació de 3 sales de presentacions del DECA amb equips de retransmissió per a videoconferències i adquisició d'un equip de videoconferència portàtil [Març]: s’instal·len equipaments de sistemes de videoconferència a 3 sales de presentacions del departament DECA B1-005, C1-116 (antiga C1-110) i D2-305 (antiga D2-304). A més, es disposa d’un sistema de videoconferència compacte Polycom per utilitzar-lo sota petició en sales de presentacions/reunions del DECA no equipades amb sistema de retransmissió. Aquests equipaments es van adquirir a finals d’any finançats des del DECA.
 • Millora dels ordinadors de diverses sales de presentacions del DECA [Abril]: s’instal·len discs SSD de 500 GB que es van comprar a finals de l’any 2020 per tal de millorar el rendiment dels ordinadors de diverses sales de presentacions del DECA: B1-003, B1-005, C1-116 (antiga C1-110), D1-103 (antiga D1-100), D1‑202, D2-001, D2-216 (antiga D2-212).
 • Lightboard, nova eina docent disponible en el servei de producció audiovisual de CaminsTECH [Juliol]: gràcies als diners de l’ajut de Fons Covid-19, que al mes de novembre de 2020 va arribar als centres des de Gerència, es van comprar els diferents elements necessaris per a la creació d’un Lightboard que el mes de juliol de 2021 ja està disponible al Plató de Gravació de la Unitat Multimèdia dels Serveis TIC UTG Camins (forma part del Servei de Producció Audiovisual de la UPC). Un Lightboard és una pissarra digital formada per un panell de vidre suspès en un marc de metall amb llums LED incrustades que proporcionen una il·luminació de la informació dibuixada a mà en el vidre, això permet als professors interactuar directament durant la gravació d’un vídeo formatiu amb notes escrites a mà mirant cap a la càmera sense donar l’esquena als alumnes.

Laboratori Camins3DLab

 • Nombre de peces 3D impreses: 93

Suport a la realització d'actes

 • Nombre d'actes als que s'ha donat suport: 10

Suport a videoconferència i webconference

 • Nombre de videoconferències en actes o presentacions a les que s'ha donat suport: 36

Infraestructures

Còpies de seguretat

 • Nova cabina de discs a la sala de màquines de l’edifici B2 per l'emmagatzemament de les rèpliques de les còpies de seguretat (backups) de les dades de la infraestructura global de l’entorn Camins ubicades al CPD de l’edifici Vèrtex [Juny]: s’adquireix amb finançament del DECA i s’instal·la al CPD de l’edifici B2 del Campus Nord, una nova cabina Synology RackStation RS3621xs+ (12 discs de 16 TB en RAID 6 amb uns 145 TB usables) per renovar l’antiga cabina de discs Dell PowerVault MD3800i (12 discs de 6 TB en RAID 6 amb uns 55 TB usables). Amb aquesta nova cabina es renova el sistema per fer rèpliques en una ubicació diferent (CPD edifici B2) de les còpies de seguretat que des del novembre de l’any 2018 es fan de la infraestructura global de l’entorn Camins al CPD edifici Vèrtex. D'aquesta manera es mantenen còpies de seguretat de les dades d'usuaris i dels sistemes de Camins a dues ubicacions físiques diferents. Aquest servei de rèpliques, igual que el servei de còpies de seguretat, es fa sobre disc i es basa en dos programaris: VeemBackup i el programari lliure Bareos.

Seguretat TIC

 • Aplicació de mesures de prevenció i contingència davant d’atacs als sistemes i servidors de l’àmbit de Camins: a l’escenari actual on hi ha hagut una evolució preocupant de les amenaces cap a la ciberseguretat dels sistemes i on el creixement dels ciberatacs informàtics és molt elevat, és important aplicar les màximes mesures de cara a possibles atacs que puguin patir els nostres sistemes, per aquest motiu aquest any s’han dut a terme les següents accions:
  • Nova funcionalitat de protecció contra el ramsomware als serveis de fitxers de l’àmbit CaminsDRIVE i CaminsFILES [Juny]: s’instal·la un sistema que detecta patrons en els noms de fitxers que els usuaris intenten guardar a les carpetes dels serveis CaminsDRIVE i CaminsFILES no permeten l’emmagatzemament de fitxers sospitosos, evitant així possibles infeccions per programari maliciós del tipus ramsomware. El ramsomware encripta arxius impedint accedir-hi al seu propietari i els hackers li exigeixen uns diners de rescat a canvi de la clau per desencriptar-los, normalment aquest software maliciós es distribueix a través de missatges de phishing que contenen enllaços a contingut o arxius adjunts perillosos.
  • MicroClaudia: nova funcionalitat de protecció contra el ramsomware a totes les estacions de treball de l’àmbit de Camins amb el servei CaminWS [Novembre]: s’instal·la el sistema de vacunes anti ramsomware MicroClaudia a totes les estacions amb la configuració del servei CaminsWS. Es tracta d’un petit agent que s’executa automàticament en els ordinadors amb sistema Windows (apareix una nova icona a l’àrea de notificació) i que proporciona protecció per una àmplia gamma de programari maliciós de tipus ransomware. En el cas es detecti algun intent d’atac aquest agent protegeix a l’ordinador i alhora n’informa els Serveis TIC. Aquest programari ha estat desenvolupat i és mantingut pel Centro Criptológico Nacional.
  • Nou sistema de còpies de seguretat en fred de les dades de l’entorn de Camins a la sala de màquines de l’edifici B2 [Novembre]: posada en marxa d’un sistema de còpies de seguretat en fred de totes les dades de la infraestructura global de l’àmbit de Camins. Les còpies de seguretat en fred (cold backup) o còpies de seguretat fora de línia (offline backup) són còpies emmagatzemades en sistemes que es mantenen desconnectats de la xarxa per evitar l’efecte d’un possible atac informàtic i d’aquesta manera garantir la protecció i la integritat de les dades guardades. Per implementar aquesta solució es configuren al CPD de l'edifici B2, un servidor Dell PowerEdge R805 (8 cores i 32 GB de RAM) i una cabina de discs Dell PowerVault MD3800i (12 discs de 6 TB en RAID 6 amb uns 55 TB usables per còpies), reutilitzats de l’antic sistema de rèpliques en una ubicació diferent de les còpies de seguretat, i que anteriorment ja van ser reutilitzats de l’antiga infraestructura de virtualització de l’Escola de Camins. Aquest servei de còpies de seguretat en fred, igual que el servei de còpies de seguretat i el servei de rèpliques, es fa sobre disc i es basa en dos programaris: VeemBackup i el programari lliure Bareos.

Servidors i sistemes

 • Actualització de l’entorn de desenvolupament Spring Boot del Portal Camins [Juny]: s’actualitza el marc de desenvolupament Spring Boot d’aplicacions del Portal Camins (intranet de docència i gestió de l’Escola de Camins) a la versió 2.5.1.
 • Millora i evolució del sistema de desplegament del servei CaminsWS (configuració d’estacions de treball per a PAS/PDI de l’àmbit de Camins) [Setembre]: instal·lació i configuració d’un nou servidor amb el sistema de desplegament d’imatges basat en OSDeploy i MDT (Microsoft Deployment Toolkit) amb les següents novetats:
  • S’incorpora l’actualització del sistema Windows 10.
  • Nova funcionalitat que permet fer el desplegament arrancant des de la placa de xarxa de l’ordinador.
  • Nou sistema de proves de les imatges.
  • Nou sistema de monitoratge dels desplegaments en temps real.
 • Actualització de les màquines virtuals amb sistema operatiu Linux [Octubre]: es finalitza l'actualització dels servidors virtuals que encara quedaven amb sistema operatiu Linux Ubuntu 16.04 que el seu suport finalitzava l’abril de 2021. La gran majoria dels servidors s’actualitzen cap a la versió Ubuntu 20.04, excepte algun cas amb incompatibilitats dels serveis que allotgen on aleshores es passen a l'Ubuntu 18.04. Llistat resum de serveis i màquines actualitzades:
  • bareos-camins: servei de còpies de seguretat basat en el programari lliure Bareos.
  • bigbrother: servei d’inventari dels equips de l’àmbit basat en el software lliure OCS inventory.
  • caminsDHCP01 i caminsDHCP02: servei d’assignació d’adreces IP dinàmiques (DHCP) de l’àmbit de Camins.
  • caminsLDAP i caminsSMB: servidor d'usuaris OpenLDAP i repositori de fitxers Samba de les aules informàtiques de l'Escola.
  • correucamins: llistes de distribució de correu de l’Escola.
  • netwatcher: monitoratge i anàlisi del tràfic dels equips de xarxa de l’àmbit basat en el programari lliure Observium.
  • onix: servei de monitoratge i alertes dels sistemes i servidors de l’àmbit basat en el programari lliure ICINGA.
 • Millores a la infraestructura Kubernetes de l'àmbit Camins: Kubernetes és un sistema Open Source creat per Google per a la gestió d'aplicacions en contenidors. És un sistema d’orquestració per a contenidors Docker que permet accions com programar el desplegament, l'escalabilitat i la monitorització dels contenidors, entre moltes altres coses. Tenim un model d'implementació Blue-Green, amb dos clústers funcionant alhora, el clúster Kube-blue i el clúster Kube-green, per redundància i permetre les actualitzacions del clúster sense aturades de serveis. Les principals millores realitzades a la infraestructura aquest any són:
  • Nou clúster Kube-green amb la nova versió de Kubernetes [Novembre]: El clúster de Kubernetes Kube-green s'actualitza la versió 1.21 per adoptar les noves funcionalitats que ofereix i per corregir problemes de seguretat. Per a fer-ho, es construeix un nou clúster Kube-green sobre les mateixes màquines que conformen la infraestructura.
  • Nou proxy d’alta disponibilitat per a la infraestructura [Desembre]: Es canvia el mètode de balanceig de càrrega en els clústers de Kubernetes, passant de l'anterior proxy (relayd) que teniem en el tallafocs de l'àmbit de Camins basat en pFsense a un nou amb HAproxy i Keepalived per proporcionar alta disponibilitat. Aquest canvi facilitarà l'automatització de la migració dels nostres serveis d'un clúster a l'altre (Blue-Green) per a poder equilibrar la càrrega i per a facilitar les actualitzacions de seguretat.
 • Nou servidor d’imatges per les aules informàtiques de l’Escola de Camins [Desembre]: s’instal·la i es configura un nou servidor virtual d’imatges per a realitzar el desplegament dels ordinadors de les aules informàtiques de l’Escola. Aquest sistema es basa en un servidor Linux Ubuntu amb l’eina OpenGnsys, un projecte de programari lliure desenvolupat per un conjunt d’universitats espanyoles (https://opengnsys.es/) que permet disposar d’eines de gestió, distribució i desplegament de la configuració del sistema operatiu en equips. En el nou servidor s’instal·la la versió 1.1.1 d’OpenGnsys que ja suporta la interfície d’arrancada UEFI que molts dels nous ordinadors només porten substituint a l’antiga BIOS.
 • Nou servidor per al Portal Camins i Camins OpenCourseWare de l’Escola [Desembre]: instal·lació i configuració d’un servidor virtual basat en el sistema operatiu Rocky Linux 8 i amb la base de dades Oracle 19c, per tal de substituir l’antic servidor amb sistema operatiu CentOS 6 ja fora de suport. Preparació de la migració de tots els serveis, funcionalitats i aplicacions allotjades en el Portal Camins (intranet de docència i gestió de l’Escola de Camins), del Camins OpenCourseWare (lloc web amb els materials i les guies docents de les titulacions de l’Escola), així com de les eines de gestió TIC també allotjades en aquest servidor (inventaris d’equipament, gestió de connexions de xarxes, reserves aules informàtiques).

Xarxa de comunicacions

 • Millora de la cobertura de la xarxa sense fils (Wifi) UPC de diverses zones dels edificis B1, C1, D1 i D2 del DECA [Febrer-Abril]: s’instal·len 14 nous punts d’accés (APs) Cisco Aironet AP1832I-E-K9 per millorar la cobertura de la xarxa Eduroam a zones de diferents edificis del DECA on es va detectar baixa potència del senyal. Concretament, els següents APs, edificis i zones:
  • Edifici B1 Soterrani 1: 2 nous APs.
  • Edifici B1 Planta 1: 1 nou AP.
  • Edifici B1 Planta 2: 2 nous APs.
  • Edifici C1 Planta 2: 1 nou AP.
  • Edifici C2 Planta 2: 3 nous Aps.
  • Edifici C2 Planta 3: 1 nou Aps.
  • Edifici D1 Planta 1: 2 nous AP.
  • Edifici D1 Planta 2: 1 nou AP.
  • Edifici D2 Planta 2: 1 nou AP.
 • Substitució de 13 punts d’accés (APs) de la xarxa sense fils (wifi) UPC dels edificis A2, B2, C2 i D2 de l’àmbit de Camins [Setembre]: dins de la fase final del projecte de renovació de la wifi de la UPC des d’UPCnet se substitueixen per models més nous els punts d’accés no compatibles del Campus Nord, concretament el model Cisco AIR-LAP1142N-E-K9. Dels edificis de l’àmbit de Camins es renoven 13 punts d'accés:
  • 1 AP del soterrani 1 de l’edifici A2.
  • 1 AP de la planta 1 de l’edifici B2.
  • 2 APs de la planta 3 de l’edifici C2.
  • 2 APs de la planta 0 de l’edifici D2.
  • 2 APs de la planta 1 de l’edifici D2.
  • 3 APs de la planta 2 de l’edifici D2.
  • 2 APs de la planta 3 de l’edifici D2.

Estadístiques generals

Dedicació segons els serveis

A continuació, es mostra la dedicació de l'equip de CaminsTECH a les peticions, incidències i consultes rebudes, classificades segons els tipus del Catàleg de Serveis. No inclou el temps de les tasques d'organització, planificació i gestió, ni tampoc el de les tasques habituals d'administració i manteniment dels sistemes.

Desenvolupament d'aplicacions

Durant l'any 2021 l'equip de Desenvolupament dels Serveis TIC ha realitzat 22 projectes de desenvolupament (19 millores d'aplicacions existents i 3 noves funcionalitats) amb una dedicació de 1.058 hores i 7 minuts.

En els apartats anteriors Serveis a la Docència➠Aplicacions i sistemes d'informació i Serveis a la Gestió➠Aplicacions i sistemes d'informació es pot consultar el resum dels principals projectes fets.

Tot seguit, es mostren el nombre de desenvolupaments tenint en compte la classificació dels projectes segons el temps de dedicació:

 • Petit Desenvolupament (XS): Menys d’1 dia(**) de desenvolupament (< 7 hores)
 • Projecte Petit (S):Menys d’1 setmana de desenvolupament (< 35 hores)
 • Projecte Mitja (M): Menys de 2 mesos de desenvolupament (< 280 hores)
 • Projecte Gran (L): Més de 2 mesos de desenvolupament (> 280 hores)

(**)Es considera que en un dia es dediquen 7 hores a desenvolupar.

Compres TIC per al PDI

Durant l’any 2021 els tècnics de CaminsTECH han donat suport a 65 compres d'equipament TIC a petició del professorat de l’àmbit de Camins, per un valor total de 55.457 €, i s'han adquirit els següents equips:

 • 12 ordinadors de sobretaula
 • 22 ordinadors portàtils
 • 7 pantalles
 • 8 càmeres web
 • 8 tauletes

Us agrairem qualsevol suggeriment que ens vulgueu fer arribar posant-vos en contacte amb nosaltres pels canals habituals