Memòria de dades, projectes i actuacions TIC durant l'any 2022

dimecres, 21 desembre, 2022

Amb la proximitat de la fi de l'any, fem balanç dels projectes i actuacions TIC més destacats realitzats des de CaminsTECH (Serveis TIC de la UTG de l'àmbit de Camins).

Tot seguit us presentem la memòria dels principals projectes i actuacions classificats segons els serveis oferts en el nostre catàleg, així com algunes dades i indicadors(*) de l'any 2022 sobre els nostres serveis.

Tot l'equip de CaminsTECH aprofitem per desitjar-vos Bon Nadal i Bon Any 2023.

(*) Totes les dades i indicadors dels serveis són del període del 2 de gener al 16 de desembre de 2022.

Principals dades, projectes i actuacions dels serveis TIC l'any 2022

 • Serveis a la Docència
  • Aplicacions i sistemes d'informació
  • Aules de docència
  • Aules informàtiques
  • Escriptoris remots
  • Programari i eines docents
 • Serveis a la Gestió
  • Aplicacions i sistemes d'informació
  • Suport a processos de gestió
 • Serveis al Lloc de Treball
  • Atenció a l'usuari
  • Estació de treball
  • Repositoris de fitxers
 • Serveis a la Recerca
  • Clúster de Càlcul Intensiu
  • Programari científic específic
 • Audiovisuals i Multimèdia
  • Creació i publicació de continguts digitals/multimèdia
  • Espais multimèdia i audiovisuals
  • Laboratori Camins3DLab
  • Suport a la realització d'actes
  • Suport a videoconferència i webconference
 • Infraestructures
  • Còpies de seguretat
  • Seguretat TIC
  • Servidors i sistemes
  • Xarxa de comunicacions
 • Estadístiques Generals
  • Dedicació segons els serveis
  • Desenvolupament d'aplicacions
  • Compres TIC per al PDI

Serveis a la Docència

Aplicacions i sistemes d'informació

 • Càrrega dels horaris de docència de les titulacions de l’Escola de Camins a l'eina de recursos de la UTGCNTIC [Maig]: a Coordinació de Campus s’implanta l’eina de reserva de recursos de la UTGCNTIC (eina basada en Booked) per a gestionar les aules de docència dels aularis del Campus Nord. En aquestes aules fan docència els tres centres (Camins, FIB i Telecos). S’automatitza la càrrega diària cap a a l’eina de reserves UTGCNTIC dels horaris de les classes de docència de les titulacions de Camins que s'imparteixen en aquestes aules.
 • Modificació de l’eina de precompromisos de mobilitat per als estudiants del màster MECCP [Maig]: es modifica el formulari de l’eina de precompromisos del Portal Camins, per adaptar-lo a un canvi de la normativa de mobilitat en el Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports que implica que els seus estudiants no poden reconèixer assignatures obligatòries ni suspeses. Només podran triar assignatures no matriculades que no siguin obligatòries.
 • Incorporació a les guies docents de l’Escola de l'idioma d'impartició per a cada grup de l'assignatura [Juny]: s’afegeixen en el formulari d’edició de la guia docent del Portal Camins els camps necessaris perquè el professor responsable informi de l’idioma d’impartició de cada grup de la seva assignatura. Els idiomes d’impartició introduïts per a cada assignatura es mostren a l’apartat corresponen al CaminsOpenCourseware de l’Escola de Camins.
 • Comparativa d’estadístiques de qualificacions per curs en els indicadors de l’Escola [Agost]: es modifica la funcionalitat d'«Estadístiques de Qualificacions» del Portal Camins per tal que es puguin seleccionar les dades de qualificacions de més d’un curs i poder-les extreure en format XLS.
 • Nova pàgina amb els Serveis TIC per a l’estudiantat [Setembre]: de cara a l’inici de curs 2022-2023 es crea una pàgina web en català, espanyol i anglès (https://caminstech.upc.edu/serveis/serveis-alumnes) amb la informació dels principals serveis TIC per als alumnes de les titulacions de l’Escola.
 • Nova funcionalitat de calendari d'activitats de docència a les franges grises [Setembre]: es desenvolupa una nova opció al Portal Camins anomenada «Calendari de reserves de franges grises» perquè els diferents coordinadors d’assignatures puguin incorporar les activitats (viatges, pràctiques, recuperacions,...) que es fan fora de l’horari de classe (franges grises).
 • Modificació del formulari de gestió del professorat [Novembre]: es modifica la funcionalitat de «Gestió del professorat» del Portal Camins perquè el professor responsable especifiqui els punts de Teoria (T), Problemes (P), Laboratori (L) i Activitat Dirigides (AD) per a cada professor de cada grup de l’assignatura, així com l’idioma d’impartició de cada professor a cada grup.

Aules de docència

 • Possibilitat de realització de classes pràctiques a les aules de docència amb els ordinadors portàtils de l’estudiantat [Setembre]: a l’inici del curs 2022-2023 s’ofereix l’opció de fer les classes pràctiques de màsters amb ordinador a la mateixa aula on es fa la docència (aularis A1 i A2), tot utilitzant els portàtils dels estudiants. Per això és imprescindible que el programari usat a la classe es pugui instal·lar a l’ordinador de l’estudiant, es pot consultar en aquesta pàgina amb el llistat del programari docent disponible. Totes les aules on s’imparteixen assignatures de màsters disposen de la cobertura wifi necessària i els endolls suficients.

Aules informàtiques

 • Endolls lliures als llocs de treball de les aules informàtiques de l’Escola [Setembre]: es modifiquen les connexions elèctriques dels ordinadors de les aules informàtiques, per tal que hi hagi com a mínim un endoll lliure per a cada lloc de treball que estigui disponible per als estudiants que utilitzen el seu portàtil a l’aula. S’alliberen endolls substituint els cables d’alimentació amb connector simple per cables d’alimentació en Y amb doble connector.
 • Nova opció de limitació de la connectivitat a Internet des d’una aula informàtica per a la realització d'exàmens [Octubre]: s'ofereix la possibilitat al professor de restringir l'accés a Internet en una aula informàtica, si per a fer exàmens és necessari que els alumnes només tinguin accés a pàgines i a servidors imprescindibles per a l’ús de les llicències de programari i per a l’entrega de l'examen. S’estableix aquesta configuració mitjançant les regles del tallafocs de l’àmbit de Camins i es posa activa durant les hores dels exàmens.
 • Millora de la instal·lació elèctrica de les aules informàtiques de l’Escola de Camins a l’edifici A2 [Novembre]: finançada per Coordinació de Campus Nord i des de manteniment, es fa una actuació per afegir noves línies elèctriques cap a les aules informàtiques A2-S102, A2-S111 i A2-S112, per tal de rebaixar el nombre d’ordinadors alimentats per cada diferencial i així millorar els problemes de fugues i pics que hi havia a la instal·lació d’aquestes aules.
 • Renovació dels 37 ordinadors de l’aula informàtica B2-101 de l’Escola de Camins [Novembre]: s’instal·len 37 ordinadors APD ALDA PRO+ GB560 amb 16 GB de RAM i 1 TB de disc SSD, adquirits mitjançant el cofinançament de l’Escola de Camins (28 %) i de la Convocatòria de l’any 2021 (72%) d’ajuts per a inversions en infraestructures TIC i equipament d’aules informàtiques de suport a l’activitat formativa de graus i màsters universitaris.

Escriptoris remots

 • Adaptació del servei CaminsBROKER per a connexions del professorat des d’aules de docència [Juliol]: s’habilita la connexió al servei CaminsBROKER també durant la franja horària de 8:00 a 21:00 només per al professorat, per això es reserven els 24 ordinadors de l’aula informàtica A2-S102 que queda tancada. Accedint al CaminsBROKER, el professorat pot executar tot el programari de docència sense haver d’instal·lar-lo, des de qualsevol ordinador connectat als projectors dels aularis A1 i A2 o bé des del seu propi portàtil. Aquesta adaptació es fa per facilitar la realització classes pràctiques amb ordinador en les mateixes aules docents dels aularis A1 i A2, aquesta opció es planteja a les assignatures de màsters de l’Escola amb l’inici del curs 2022-2023.

Programari i eines docents

 • Novetats al programari docent de les aules Informàtiques, del serveis CaminsBROKER i CaminsDESKTOP:

  • Al mes de [Febrer]:

   • S'actualitzen els següents programes i/o llicències existents:

    • CloudCompare 2.12

    • CYPE 2022.e: actualització de versió i renovació de les 30 llicències.

    • MIDAS FEA 2016: renovació de les 20 llicències.

    • Programari base: Chrome, Mozilla Firefox.

   • S’instal·len els nous programes:

    • Microclaudia 1.6.0: eina de protecció davant del programari maliciós (ransomware).

    • F5 Access 1.3.0: programari d'accés a la VPN UPC (UPCLink).

  • Al mes de [Març]:

   • S’actualitzen els següents programes i/o llicències existents:

    • AutoCAD Civil 3D 2019

    • ISTRAM / ISPOL 18/03/2022

    • MDT 7.5:: actualització mantenint la mateixa versió perquè sigui compatible amb AutoCAD Civil 3D 2019.

    • MIDAS Civil 2020: actualització de les 25 llicències.

   • S’instal·len els nous programes:

    • OpenBoard 1.6.1: programari per a l'ús de tablets.

    • Wacom Tablet 6.3.45: programari per a lús específic de tablets Wacom.

  • Al mesos de [Juny] i [Juliol], de cara a preparar l'inici del nou curs acadèmic 2022-2023 al setembre:

   • S'actualitza el sistema operatiu dels ordinadors de les aules informàtiques al Windows 10 versió 21H1.

   • Es treuen els permisos d'administrador als equips i s'habiliten regles de seguretat al tallafocs de Windows.

   • S'actualitza el programari base: 7zip, Adobe Reader, Chrome, Firefox, Putty, Winscp.

   • S'actualitzen els programes i/o llicències existents:

    • CYPE 2023.b: actualització de versió i renovació de les 30 llicències.

    • HEC-HMS 4.9

    • HEC-RAS 6.2.0

    • ISTRAM / ISPOL 12/07/2022

    • Maple 2022.0

    • Matlab R2022a

    • Microsoft Office Professional Plus 2019

    • Microsoft Project Standard 2019

    • MiKTeX 22.3

    • R 4.2.1 con RStudio 2022.07.0 i RTools 4.2.

    • Rocscience Software Suite 1.095

    • SNAP Desktop 8.0

   • S’instal·len els nous programes:

    • Autodesk Navisworks Manage 2022: programari de revisió i coordinació per a millorar el lliurament de projectes.

    • Texmaker 5.1.3: editor de LaTeX.

   • Es desinstal·len els programes que ja no s'utilitzaven:

    • Arena Simulation

    • Gephi

    • IDL

    • ILOG CPLEX Studio

    • Quimet10

    • WH

  • Al mes d'[Octubre]:

   • S'actualitzen els programes:

    • FreeCAD 0.19

    • Polycom Companion 1.7.0

   • S’instal·la el nou programa:

    • Microsoft Visual Studio Community 2022 17.3.5: IDE complet per a desenvolupadors de .NET i C++ en Windows.

  • Al mes de [Novembre]:

   • S’instal·len els nous programes i/o llicències:

    • SimaPro Multi user 9.4.0.2: programari d’anàlisi de Cicle de Vida (ACV) que permet fer càlcul d'impactes ambientals, socials i econòmics associats a un producte, servei o organització al llarg de tot el seu cicle de vida. L'Escola adquireix 40 llicències.

    • FortiClient VPN 7.0.7: nou programari d'accés a la VPN UPC (UPCLink).

 • Percentatge d'utilització dels programes d'enginyeria:
 • Nombre d’execucions dels principals programes d’enginyeria:
 • Projecte UPC de recollida d’indicadors d’ús del programari a les aules [Maig – Desembre]: participem en el projecte transversal UPC de recol·lecció dels indicadors d’ús del programari que s’està fent servir a nivell UPC. L’objectiu és extreure dades de cara a millorar la contractació, adequar-la a les necessitats reals i estalviar en el cas que no sigui necessari contractar llicència d’algun dels programes.

Serveis a la Gestió

Aplicacions i sistemes d'informació

 • Creació de dues llistes de distribució de persones jubilades [Febrer]: es creen dues noves llistes de distribució de persones jubilades que havien estat PDI o PAS de l’àmbit de Camins, per tal que la gestió o la direcció de l’Escola facin arribar informacions que puguin ser de l’interès per a aquest col·lectiu.
 • Migració del Portal Camins, Camins OpenCourseWare i les eines de gestió TIC de l’Escola a un nou servidor [Abril]: el 7 d’abril es fa la migració de tots els serveis, funcionalitats i aplicacions allotjades en el Portal Camins (intranet de docència i gestió de l’Escola de Camins), del Camins OpenCourseWare (lloc web amb els materials i les guies docents de les titulacions de l’Escola), així com de les eines de gestió TIC (inventaris d’equipament, gestió de connexions de xarxes, reserves aules informàtiques) cap a un nou servidor virtual instal·lat i configurat l’any 2021 basat en el sistema operatiu Rocky Linux 8 i en la base de dades Oracle 19c, per tal de substituir l’antic servidor amb sistema operatiu CentOS 6 ja fora de suport.
 • Nova opció de descàrrega de totes les guies docents d’una titulació [Maig]:  incorporació d’un botó «Descarrega PDFs» dins de l’apartat de gestió «Estat de les guies» del Portal Camins, permet descarregar un arxiu ZIP amb totes les guies d’una mateixa titulació en els tres idiomes i en format PDF.
 • Nova funcionalitat per a la redistribució de qualificacions de les titulacions de grau de l’Escola [Juliol]: s’afegeix la nova opció «Reordenació de notes» al Portal Camins que permet aplicar l’algoritme de redistribució de qualificacions de l’Escola de Camins a un conjunt d’assignatures d’una titulació de grau. Aquesta funcionalitat s’utilitza al mes de juliol des de la Unitat de Suport a la Gestió d’Estudis de Màster i de Grau (UGEGM) per aplicar l’algoritme de reescalat de notes, un cop acabada l’avaluació curricular.
 • Nova opció d’extracció de les dades de doctorands en format Excel [Agost]: s’afegeix una nova opció dins de l'apartat Indicadors de doctorat dels «Indicadors de l'Escola» del Portal Camins per descarregar en un fitxer en format XLS les dades de tots els estudiants dels diferents programes de doctorat del DECA.
 • Modificació de la funcionalitat d’ordre de matrícula dels estudiants de màsters [Setembre]: es modifica la funcionalitat de generació de l’ordre de matrícula de màsters «Gestió de la matrí­cula (màsters)» del Portal Camins per a només generar l’ordre dels estudiants que tenen autoritzada la matrícula a PRISMA. També s’actualitza l’opció dins d’aquesta funcionalitat de «Detall expedients sense franja assignada» perquè es llistin els expedients que s’han quedat sense assignació només dels programes definits a les franges de matrícula.
 • Nou apartat d’estadístiques d’estudiants de mobilitat incoming [Octubre]: nova opció dins dels «Indicadors de l’Escola» del Portal Camins amb les estadístiques dels estudiants de mobilitat incoming per cada curs acadèmic i amb la possibilitat d’extreure les dades en format XLS. Les principals dades mostrades són:
  • Nombre d'alumnes per universitat d'origen
  • Nombre d'alumnes per país d'origen
  • Assignatures matriculades per alumnes per titulació i universitat
  • Qualificacions obtingudes d’alumnes per universitat d'origen
 • Incorporació d'una classificació de les notícies i activitats publicades en el sistema Actualitat Camins [Octubre]: per a facilitar la recopilació de dades per a la memòria de l’Escola, s’afegeix una classificació dels esdeveniments publicats al sistema d’informació d’Actualitat Camins i es crea una pàgina per poder-los consultar per tipus.
 • Millora en l’eina d'acreditació d'idiomes per a l’estudiantat [Novembre]: es modifica la funcionalitat d'«Acreditació d’idiomes» del Portal Camins, per tal que els estudiants puguin presentar acreditacions diferents per a un mateix nivell d’idioma.
 • Informació addicional en els indicadors de doctorat [Novembre]: es modifica l’apartat d’indicadors de Doctorat del Portal Camins per incorporar a l’opció «Dades Doctorands» la modalitat de temps del doctorat (complet o parcial), la informació de les beques associades amb l’estudiant de doctorat i els correus electrònics del(s) director(s)/directora(es).
 • Projecte Gestor d’horaris UPC: des de l’any 2021 un tècnic TIC programador de CaminsTECH participa en l’equip de desenvolupadors d’aquest projecte transversal UPC, amb el que es vol desenvolupar un nou sistema gestor d’horaris a mida de les necessitats de les diferents escoles i facultats de la UPC i que interactuï amb els sistemes corporatius (Prisma, Atenea, StudentApp,...) i locals de cada centre. Actualment, a la UPC no disposem d’un únic sistema de gestió d’horaris acadèmics i hi ha interès per moltes unitats en disposar d’un sistema d’horaris comú que contempli l’entrada, la gestió i la publicació dels horaris. Durant aquest any, el programador de CaminsTECH ha estat desenvolupant funcionalitats dins l’equip del gestor d’horaris i tot utilitzant les tecnologies i llenguatges del marc de desenvolupament UPC. També CaminsTECH participa amb un tècnic TIC com a responsable de la part del visualitzador d’horaris d’aquest projecte. El visualitzador d’horaris que desenvoluparà UPCnet, permetrà publicar i mostrar els horaris del gestor d’horaris en una pàgina web i també integrar-los als Genwebs dels centres.
 • Projecte Pantalles de Senyalització Digital i nova pantalla a l’edifici B2 de la UTGAC: durant l’any 2022, hem seguit col·laborant en aquest projecte amb els serveis TIC de la UTG de Castelldefels (UTGCBL) i de la UTG de Manresa (UTGM). Es pretén oferir un nou sistema de senyalització digital basat en programari lliure que permeti mostrar informació a les pantalles informatives que tenim als edificis. En el projecte s’ha treballat en un model utilitzant l’eina Xibo. Aquest any el nou sistema s’ha implantat a totes les pantalles de l’àmbit de Camins (Canal Camins) per substituir el sistema anterior que havia quedat ja obsolet. També s’ha instal·lat una nova pantalla de senyalització a l’entrada de l’edifici B2 de la UTGAC, a sobre de la porta del despatx d’Atenció a l’Usuari de CaminsTECH.

Suport a processos de gestió

 • Projecte Aplicació de Compres UTGs [Setembre]: l’any 2021 la UTG de Camins va començar participant com a pilot en aquest projecte desenvolupat pels Serveis TIC de la UTGCNTIC. Es tracta d’una eina per a la gestió de compres de les UTGs que cobreix el procés d’inici a fi i que facilita la traçabilitat en tot el cicle de vida d’una comanda. A més, està integrada amb els sistemes corporatius relacionats de gestió econòmica, sistemes de gestió d’equipament TIC, sistemes d’indicadors i de BI (Business Intelligence). Durant aquest any s’ha acabat amb la implantació de l’aplicació de Compres a la UTG de Camins. S’han fet diferents sessions de presentació per als PDIs i PAS que van participar en el pilot i per als tècnics dels laboratoris que habitualment fan les compres. Per tal de facilitar-ne l'ús i per explicar més en detall com fer compres a través de l’eina, s’han creat els següents vídeo manuals: https://serveistic.upc.edu/ca/compres/documentacio/video-manuals
 • Incorporació de totes les unitats de la UTG a l’eina de gestió de tiquets GN6 Suport UTGAC [Novembre]: per tal de facilitar i millorar l’atenció a les persones de l'àmbit de Camins, les persones de suport de totes les unitats de la UTGAC s’incorporen a l’atenció de la pàgina de Suport UTG Camins des d’on es poden fer arribar consultes i/o peticions de tràmits i gestions a la UTG. L’any 2021 com a pilot de l’eina la van començar a utilitzar la Unitat de Suport a Departaments i Instituts (USDI), la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes (USIRE) i la Unitat de Serveis TIC (CaminsTECH). L’eina es basa en el gestor de tiquets GN6 de la UPC desenvolupat per UPCnet. És un sistema de gestió de peticions mitjançant la creació de tiquets que permet als usuaris de la UTGAC (PDI, PAS i estudiants) enviar peticions i fer el seguiment de les mateixes a través de la pàgina https://suport.utgac.upc.edu. Amb el gestor de tiquets el personal de les diferents unitats de la UTGAC pot rebre, gestionar i fer el seguiment de peticions, així com coordinar i fer el seguiment de tasques o projectes que s’estiguin realitzant a una unitat o transversalment entre més d’una unitat de la UTGAC. Per finalitzar amb la implantació del sistema de gestió de tiquets, s’han fet sessions de formació de l’eina i s’han creat vídeo manuals per facilitar-ne l’ús a les persones de suport de la UTGAC.

Serveis al Lloc de Treball

Atenció a l'usuari

 • Nombre de consultes ateses (incidències i peticions) mitjançant el sistema de tiquets: 2.016
 • Nombre de tiquets atesos mensualment:
 • Tiquets atesos per tipus de servei:
 • Nombre de trucades ateses l'any 2022: 1.501
 • Temps total de trucades l'any 2022: 110 hores, 32 minuts i 22 segons
 • Durada mitjana d'una trucada atesa l'any 2022: 4 minuts i 25 segons

Estació de treball

 • Nombre d’ordinadors desplegats amb el servei CaminsWS: durant aquest any s’han configurat 92 ordinadors a tot l'àmbit de Camins (ETSECCPB, DECA i UTGAC).

 • Nombre d’ordinadors desplegats per cada secció amb el servei CaminsWS:
 • Nombre d’ordinadors total i per secció mantinguts amb el servei CaminsWS:
 • Mesures d’estalvi energètic a les estacions de treball del PAS de la UTGAC [Maig]: es programa l’aturada automàtica dels ordinadors del personal i dels fronts-office de la UTGAC a les 19.00. El personal de la UTG disposa del servei TurnItOn que permet iniciar, reiniciar i apagar remotament l’ordinador, a més de programar-ne l’encesa i l’aturada automàtica.
 • Instal·lació i configuració de 8 nous ordinadors de sobretaula per al personal de la UTGAC [Novembre]: s’instal·len i es configuren amb la imatge de l’àmbit de Camins els 8 ordinadors concedits a través del Pla TIC PAS UPC de l’any 2021. Es tracta de 8 ordinadors de sobretaula per a substituir 6 equips obsolets del personal dels laboratoris de la UTGAC i 2 per renovar els ordinadors de dues persones d’unitats de suport de la UTGAC.
 • Desplegament de 4 nous ordinadors de sobretaula per al PDI del DECA [Novembre]: es reben i es configuren amb el servei CaminsWS els 4 ordinadors pel PDI del DECA finançats a través del Pla TIC PDI UPC de l’any 2021.
 • Instal·lació de 13 noves pantalles panoràmiques per al personal de la UTGAC [Desembre]: s’instal·len 13 pantalles panoràmiques Samsung de 24 polsades concedides a través del Pla TIC PAS UPC de l’any 2021 per a la substitució d’equips obsolets de persones de la UTG de Camins.

Repositoris de fitxers

 • Actualització dels serveis d’accés a fitxers CaminsAULES i CaminsFILES [Maig]: es fa l’actualització de la versió 20 a la 22 del sistema Nexcloud en el que es basen els serveis CaminsAULES i CaminsFILES.

Serveis a la Recerca

Clúster de Càlcul Intensiu

 • Utilització de temps de CPU (%) del Clúster l'any 2022:
 • Utilització de temps de CPU (%) per secció l'any 2022:

Programari científic específic

 • Nou programari instal·lat al Clúster TITANI: durant aquest any 2022 s’han instal·lat i actualitzat diferents programes en el Clúster de Càlcul Intensiu. Aquesta és la llista d’actuacions més destacades:
  • Nou compilador d’Intel per defecte [28/03/2022]: es configura el compilador Intel OneAPI com a compilador d’Intel per defecte del clúster, ja que la UPC deixa de servir llicències d’Intel 2013.
  • Nova versió d’Abaqus per defecte [06/04/2022]: es configura la versió Abaqus 2020 com a versió per defecte del clúster, per tal de resoldre problemes amb el compilador Intel Fortran.
  • Programari d’enginyeria de terratrèmols OpenSees [01/12/2022]

Audiovisuals i Multimèdia

Creació i publicació de continguts digitals/multimèdia

 • Nombre de figures realitzades: 583
 • Nombre de vídeos realitzats per a l’àmbit de Camins: 32
 • Migració de vídeos de l’àmbit Camins cap al sistema Zonavideo de la UPC: durant l’any s’han migrat 292 dels vídeos allotjats en el sistema propi ja obsolet Media Camins cap al nou Portal de publicació de vídeos UPC Zonavideo basat en la plataforma Pumukit.

Espais multimèdia i audiovisuals

 • Nombre de sales de presentacions gestionades: 32
 • Nombre de sales gestionades amb sistemes de videconferència: 14
 • Equipació de la sala de reunions B2-201D de la UTGAC amb equips de retransmissió per a videoconferències [Febrer]: es fa la instal·lació d’un sistema de videoconferència Polycom i d’una pantalla de 43 Samsung 4K UHD UE43AU8005K a la sala de reunions de la 2ª planta del B2, per permetre reunions per videoconferència de les diferents unitats de la UTGAC.
 • Gestió dels equips de videoconferència Polycom amb el programari Poly Lens [Abril]: es donen d’alta al programari d’administració Poly Lens els equips de videoconferències Polycom instal·lats aquests darrers dos anys a les diverses sales de presentacions i aules informàtiques de l’àmbit de Camins. Poly Lens és un programari d’administració que permet gestionar remotament, veure l’estat i mantenir actualitzats els equips de videoconferència Polycom.
 • Projecte de renovació i millora de l’equipament audiovisual de la sala d’actes Antonio Torroja de l’Escola de Camins [Setembre]: actualment la instal·lació de la sala d’actes es basa en un sistema obsolet de connexions s-video i VGA, es renova el sistema per un sistema basat en la comunicació amb cables de xarxa de categoria 6a utilitzant els protocols de NDI (Network Device Interface) per a la transmissió de vídeo i DANTE per a la transmissió d’àudio. Per a les connexions s’adquireix un commutador Netgear AV Line M4250-26G4F-PoE+. Durant aquest any s’inicia la renovació del sistema de producció, gravació, realització de streaming i d’àudio de la sala adquirint els següents components finançats per l’Escola:
 • Equipació del Laboratori de Models Digitals en Estructures i Construcció (LMDEC) amb una pantalla de 86" [Novembre]: s’adquireix i s’instal·la una pantalla LED LG 86NANO756PA, UHD 4K, NanoCell, SmartTV de 86 polçades al laboratori LMDEC a la planta baixa de l'edifici C1.

Laboratori Camins3DLab

 • Nombre de peces 3D impreses: 6

Suport a la realització d'actes

 • Nombre d'actes als que s'ha donat suport: 34

Suport a videoconferència i webconference

 • Nombre de videoconferències en actes o presentacions a les que s'ha donat suport: 2

Infraestructures

Còpies de seguretat

 • Nova cabina de discs al CPD de l’edifici Vèrtex per l'emmagatzemament de les còpies de seguretat (backups) de les dades de la infraestructura global de l’entorn Camins [Setembre]: s’adquireix una cabina Synology RS2821RP+ amb finançament del DECA i s’instal·la al CPD de l’edifici Vèrtex. Aquesta cabina pot allotjar fins a 16 discs i s'adquireixen 8 discs de 16 TB amb uns 96 TB usables, per tal de renovar l’anterior cabina de discs Synology RS3617xs+ que tenia 12 discs de 10 TB en RAID 6 amb uns 94 TB ja plens i que ja no es podia ampliar. Amb aquesta nova cabina es renova el sistema de còpies de seguretat sobre disc basat en VeemBackup i el programari lliure Bareos que es fan de la infraestructura global de l’entorn Camins al CPD edifici Vèrtex..
 • Renovació del sistema de còpies de seguretat en fred de les dades de l’entorn de Camins [Setembre]: es reutilitza l’antiga cabina del sistema de còpies de seguretat principal (Synology RS3617xs+) per renovar el sistema de còpies de seguretat en fred de la infraestructura global de l’àmbit de Camins. Aquesta cabina disposa de 12 discs de 10 TB en RAID 6 amb uns 94 TB que incrementen l’espai disponible per backups en fred sobre disc que hi havia fins ara en l’antiga cabina reutilitzada Dell PowerVault MD3800i (12 discs de 6 TB en RAID 6 amb uns 55 TB). Les còpies de seguretat en fred (cold backup) o còpies de seguretat fora de línia (offline backup) són còpies emmagatzemades en sistemes que es mantenen desconnectats de la xarxa per evitar l’efecte d’un possible atac informàtic i d’aquesta manera garantir la protecció i la integritat de les dades guardades. Aquest servei de còpies de seguretat en fred, igual que el servei de còpies de seguretat, es fa sobre disc i es basa en dos programaris: VeemBackup i el programari lliure Bareos.

Seguretat TIC

 • Aplicació de mesures de prevenció i contingència davant d’atacs als sistemes i servidors de l’àmbit de Camins: a l’escenari actual on hi ha moltes amenaces cap a la ciberseguretat dels sistemes i on el nombre de ciberatacs informàtics és molt elevat, és molt important aplicar les màximes mesures de cara a possibles atacs que puguin patir els nostres sistemes. Aquest any s’han dut a terme les següents accions:
  • Protecció davant d'usos inadequats de les connexions de les aules informàtiques i les sales de presentacions de l'àmbit de Camins [Febrer]: es restringeixen les connexions de xarxa per cable de les aules informàtiques informàtiques i de les sales de presentacions, per tal que només els ordinadors de sobretaula propis de l’aula puguin accedir a la xarxa Internet. Amb aquesta restricció s’evita, per exemple, que es puguin connectar equips portàtils amb programari maliciós a la xarxa per cable de la UPC.
  • Millores per incrementar la seguretat dels ordinadors de les aules informàtiques de l’Escola de Camins:
   • MicroClaudia: nova funcionalitat de protecció contra el ramsomware [Febrer]: s’instal·la el sistema de vacunes anti ramsomware MicroClaudia als ordinadors de les aules informàtiques. Es tracta d’un petit agent que s’executa automàticament i que proporciona protecció per una àmplia gamma de programari maliciós de tipus Ransomware. En el cas es detecti algun intent d’atac l’agent protegeix l’ordinador i alhora n’informa els Serveis TIC. Aquest programari ha estat desenvolupat i és mantingut pel Centro Criptológico Nacional.
   • Eliminació dels drets d’administració [Setembre]: els usuaris dels ordinadors de les aules informàtiques deixen de tenir privilegis d’administració en els equips, per tal d’evitar, per exemple, que algun programa maliciós tipus ransomware pugui infectar l’equip o utilitzar-lo per atacar altres sistemes. Amb aquesta mesura els usuaris ja no es poden instal·lar programes als ordinadors de les aules informàtiques.
  • Millora en la seguretat dels equips dels laboratoris de la UTG de Camins [Març – Juliol]: es fa un inventari i un estudi dels ordinadors de cada laboratori de l'àmbit de Camins, per tal de desconnectar de la xarxa corporativa UPC (per cable i sense fils) els equips amb sistema operatiu vulnerable (els més antics de Windows 10), tot seguint la directriu de la Direcció TIC de la UPC de desconnectar aquest tipus d’equips abans del 31/07/2022, tenint en compte el risc que suposen aquests sistemes obsolets. Es contacta amb els responsables de cada laboratori per demanar l’actualització o la desconnexió dels equips afectats, i per a estudiar alternatives en el cas que sigui necessari segons la funció de l’equip.
  • Millores per incrementar la seguretat de les estacions de treball del personal de la UTG de l’àmbit de Camins [Setembre]: es comença a aplicar un nou model de funcionament a totes les estacions de treball del personal de les unitats de la UTG de Camins. Amb aquest nou model l’usuari deixa de tenir privilegis d’administració en el seu equip, per tal d’evitar, per exemple, que algun programa maliciós tipus ransomware pugui infectar l’equip o utilitzar-lo per atacar altres sistemes. En el cas que ho necessiti, l’usuari conscientment pot obtenir els privilegis d’administrador executant una aplicació (Make Me Admin) durant un període de temps limitat, si li calen per instal·lar alguna aplicació. A més, es limita l’accés a l’estació de treball només a l’usuari que la té assignada.
  • Eliminació de l’ús d’usuaris genèrics a les estacions de treball configurades amb el servei CaminsWS de l’àmbit de Camins [Octubre]: com a mesura de seguretat es donen de baixa els comptes genèrics, per accedir a les estacions de treball de l'àmbit de Camins s’ha de fer servir el compte personal UPC.

Servidors i sistemes

 • Actualització dels dos servidors tallafocs de l’àmbit de Camins [Juliol]: s’actualitzen a la darrera versió els dos servidors basats en el programari de tallafocs Opensource Pfsense.
 • Actualització dels servidors VMware ESXi del clúster de virtualització de l’àmbit de Camins [Octubre]: s’actualitzen a la versió de VMware vSphere ESXi 7.0 els dos servidors físics que donen servei al sistema de virtualització on s’executen els servidors virtuals de l’entorn de Camins.
 • Nou servidor per al clúster de virtualització de la infraestructura de l’àmbit de Camins on resideixen tots els serveis TIC que s’ofereixen al DECA [Setembre]: s’adquireix finançat pel DECA un servidor Dell PowerEdge R450 i la llicència corresponent del programari de còpies de seguretat VeemBackup, per tal d’ampliar la capacitat de servei del clúster de virtualització on hi ha allotjats els servidors virtuals que ofereixen els principals serveis als usuaris del DECA. El nou servidor s'instal·la al CPD de l’edifici Vèrtex i es configura dins del clúster de virtualització existent (Vmware). Amb l'adquisició d’aquest servidor s’unifiquen l’entorn d’explotació i l’entorn de desenvolupament dels serveis de Camins en una mateixa infraestructura física de virtualització i es donen de baixa els servidors físics de desenvolupament que ja eren obsolets (any 2010).
 • Actualització de les màquines virtuals amb sistema operatiu Linux [Octubre]: s’actualitzen els servidors virtuals amb sistema operatiu Linux Ubuntu 18.04 que el seu suport finalitza l’abril de 2023. La gran majoria dels servidors s’actualitzen cap a la versió Ubuntu 22.04, excepte algun cas amb incompatibilitats dels serveis que allotgen on aleshores es passen a la Ubuntu 22.10. Llistat resum de serveis i màquines actualitzades:
  • caminsAD: servei d’Active Directori del domini DominiCamins que dona servei a les estacions de treball de l’àmbit de Camins.
  • ftp-caminstech: servidor de recollida de dades remotes de recerca.
  • netwatcher: monitoratge i anàlisi del tràfic dels equips de xarxa de l’àmbit basat en el programari lliure Observium.
  • wp: allotjament de pàgines web en Wordpress.
  • www2-camins: servidor d’actualitat Camins i servidor complementari de la pàgina web de Camins.

Xarxa de comunicacions

 • Millora de la cobertura de la xarxa sense fils (Wifi) UPC a l’aula informàtica B2-101 de l’Escola [Febrer]: s’instal·la un nou punt d’accés (AP) d’alta densitat Cisco Aironet AP2802I-E-K9 per tal de millorar la cobertura de la xarxa Eduroam per als estudiants que fan servir el seu portàtil des de l’aula B2-101.
 • Estudi i adaptació de les connexions de xarxa per la remodelació de diversos despatxos d’edificis del DECA [Febrer – Novembre]: es fa l’estudi i es sol·liciten a UPCnet les modificacions necessàries de les connexions de xarxa dels despatxos B1-102D, B1-105, C1-203C, C1-207A i D1-104B del DECA, on durant aquest any s’han fet remodelacions en els espais. S’actualitzen també els plànols dels espais remodelats.
 • Migració de les xarxes wifi privades cap al nou servei wifi IOT UPC [Juny]: es comencen a migrar les diferents xarxes wifi UPC privades existents als edificis de l’àmbit de Camins cap al nou servei de Wifi IOT de la xarxa wifi UPC. La xarxa Wifi IOT permet la connexió de dispositius no compatibles amb el model eduroam.
 • Millora de la cobertura de la xarxa sense fils (Wifi) a la segona planta del C2 del DECA [Novembre]: s’instal·la un nou punt d’accés (AP) Cisco Aironet AP1832I-E-K9 i es desplacen dos APs existents, per tal de millorar la cobertura de la xarxa Eduroam de la segona planta de l’edifici C2 del DECA.
 • Millora de les connexions de xarxa del Laboratori de Models Digitals en Estructures i Construcció (LMDEC)[Novembre]: instal·lació de 6 nous punts de xarxa distribuïts en l’espai del laboratori LMDEC a la planta baixa de l'edifici C1.
 • Millora de la cobertura de la xarxa sense fils (Wifi) UPC [Desembre]: cofinançats a través de la convocatòria 2022 UPC d’ajuts per a la renovació d’equipament obsolet, s’instal·len 5 nous punts d’accés (APs) per a millorar la cobertura de la xarxa sense fils, a diferents espais on es fan pràctiques de docència de graus i de màsters de l’Escola de Camins. D’aquesta manera poder donar un bon servei de xarxa sense fils als estudiants que venen amb el portàtil.

Estadístiques generals

Dedicació segons els serveis

A continuació, es mostra la dedicació de l'equip de CaminsTECH a les peticions, incidències i consultes rebudes, classificades segons els tipus del Catàleg de Serveis. No inclou el temps de les tasques d'organització, planificació i gestió, ni tampoc el de les tasques habituals d'administració i manteniment dels sistemes.

Desenvolupament d'aplicacions

Durant l'any 2022 l'equip de Desenvolupament dels Serveis TIC ha realitzat 40 projectes de desenvolupament (35 millores/modificacions d'aplicacions existents i 5 noves funcionalitats) amb una dedicació de 1.214 hores i 49 minuts.

En els apartats anteriors Serveis a la Docència➠Aplicacions i sistemes d'informació i Serveis a la Gestió➠Aplicacions i sistemes d'informació es pot consultar el resum dels principals projectes fets.

Tot seguit, es mostren el nombre de desenvolupaments tenint en compte la classificació dels projectes segons el temps de dedicació:

 • Petit Desenvolupament (XS): Menys d’1 dia(**) de desenvolupament (< 7 hores)
 • Projecte Petit (S): Menys d’1 setmana de desenvolupament (< 35 hores)
 • Projecte Mitja (M): Menys de 2 mesos de desenvolupament (< 280 hores)
 • Projecte Gran (L): Més de 2 mesos de desenvolupament (> 280 hores)

(**)Es considera que en un dia es dediquen 7 hores a desenvolupar.

Compres TIC per al PDI

Durant l’any 2022 els tècnics de CaminsTECH han donat suport a 42 compres d'equipament TIC a petició del professorat de l’àmbit de Camins, per un valor total de 41.079 €, i s'han adquirit els següents equips:

 • 9 ordinadors de sobretaula
 • 11 ordinadors portàtils
 • 15 pantalles
 • 1 càmera web
 • 6 discs durs
 • 8 dispositius d'altres tipus

Us agrairem qualsevol suggeriment que ens vulgueu fer arribar posant-vos en contacte amb nosaltres pels canals habituals